Trompetens historie

Trompeten har en lang og rik historie, og begynner med troen på at trompeten ble brukt som signalanordning i det gamle Egypt, Hellas og Midtøsten. Charles Clagget forsøkte først å …

Read more