Hva er Ars Antiqua og Ars Nova?

I løpet av middelalderen var det to musikkskoler, nemlig: Ars Antiqua og Ars Nova. Begge skolene var integrert i revolusjonerende musikk på den tiden.

For eksempel ble sanger før 1100-tallet dirigert fritt og uten målt rytme. Ars Antiqua introduserte begrepet målt rytme, og Ars Nova utvidet seg på disse konseptene og skapte enda mer målte alternativer.

eldgammel kunst

Ars Antiqua er latin for "gammel kunst" eller "gammel kunst". Denne musikkskolens popularitet spenner fra 1100-1300 i Frankrike. Det begynte ved Cathedral de Notre Dame i Paris og kom ut av den gregorianske sangen.

Musikk i denne perioden er preget av å legge til harmonier i sangene og ha et sofistikert kontrapunkt. Denne typen musikk er også kjent som organum eller en form for sang i 3-delt harmoni.

En annen viktig musikkform fra denne perioden er motetten. Motet er en type polyfonisk vokalmusikk som bruker rytmemønstre.

Komponister som Hildegard von Bingen, Leonin, Perotin, Franco av Köln og Pierre de la Croix representerer Ars Antiqua, men mange verk i denne perioden forblir anonyme.

Nye Ars

Ars Nova er latin for "ny kunst". Denne perioden etterfulgte umiddelbart Ars Antiqua da den strakte seg mellom 14- og 15-tallet hovedsakelig i Frankrike. Denne perioden så oppfinnelsen av moderne notasjon og veksten i populariteten til motetten. En type musikk som dukket opp i denne perioden er runden; hvor stemmer kommer inn etter hverandre i jevne perioder, og gjentar nøyaktig den samme melodien.

Viktige komponister i Ars Nova-perioden inkluderer Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, Francesco Landini og andre komponister som er anonyme.