Den italienske musikkbegrepet accelerando definisjon

Den italienske musikalske kommandoen akselererende (ofte forkortet Accel.) er en indikasjon på å gradvis øke tempoet til en sang til annet ikke er angitt:

  • Varigheten av en accelerando er markert med en stiplet, horisontal linje.
  • Et akselerando uten stiplet linje kan avsluttes med kommandoer som tempo primo eller tempo comodo.
  • Motsatt av ritardando.

Også kjent som:

  • Øk hastigheten; ved å akselerere (Fr)
  • akselererende; raskere (Ger)

Uttale:

  • ack-sel'-er-AHN-doh