Fin – italienske musikalske kommandoer

Definisjon:

Det italienske musikalske begrepet slutt (uttalt fee'-nei) markerer slutten på en komposisjon eller bevegelse, vanligvis etter en gjenta kommando som DC al fine eller DS al fine.

end (som betyr "slutt") kan skrives midt i en sang sammen med en endelig strek, i så fall vil det aller siste målet ha en dobbel strek.

Se al coda.

Også kjent som:

  • finn (Fr)
  • Slutt (Ger)

Uttale: fee'-present

Flere musikalske begreper:

  • dobbelt-flat
  • hovedbokslinje
  • (ritualer.) ansett
  • litt
  • (mf) halv sterk