Definisjon av musikkbegrepet diminuendo

Definisjon: Det italienske musikalske begrepet minkende (forkortet Nei.) betyr bokstavelig talt "avtagende", og er en indikasjon på å gradvis redusere volumet på musikken. Det musikalske symbolet for diminuendo er en lukkingsvinkel, ofte etterfulgt av en annen dynamikk-kommando (se bilde).
Motsatt av crescendo.

Også kjent som:

  • decrescendo (It)
  • minkende; bli mindre sterke; svekkelse (Fr)
  • redusere; blir stille (Ger)

Uttale: dim-in'-you-EN-doh

Flere dynamikk-kommandoer:

  • andantino
  • (sfz) anstrengende
  • (FFF) fortississimo
  • Allegretto
  • (mf) halv sterk