Crescendo – italienske musikalske termer – definisjon

Definisjon: Det italienske musikalske begrepet crescendo (forkortet vokse.) er en indikasjon for gradvis å øke volumet på en sang til annet er angitt.

En crescendo er preget av en horisontal åpningsvinkel som kan følges av en annen dynamikkommando (se bilde).

Motsatt av diminuendo og, selvfølgelig, decrescendo.

Også kjent som:

  • halvmåne; bli sterkere; øke; sterkere og sterkere (Fr)
  • opphovning; blir høyere; voksende (Ger)


Uttale:

Vanlige feilstavinger: vokser, vokser

Flere musikalske forkortelser:

  • Rall.
  • sfz
  • mp
  • utvide.
  • fp