Hvordan utføre aksenter i musikk

I musikknotasjon vises aksenter på notene for å uttrykke ekstra definisjon, vekt eller artikulasjon til en bestemt tone eller akkord. Hovedgruppene av aksenter faller inn i de dynamiske, toniske eller agogiske aksentfamiliene. Vanligvis, når komponister bruker aksenter i en komposisjon, søker de å skape en bestemt tekstur i en musikalsk setning.

Aksent vekt på slag

Vanligvis i klassisk musikk faller aksenter på de viktigste slagene til et mål. For eksempel, i 4/4 tid er stresset på første og tredje takt av tiltaket. De mindre fremhevede offbeats er på tiltakets andre og fjerde slag. Når aksenter blir brukt på offbeats - andre og fjerde slag, føles den resulterende rytmen synkopert fordi disse taktene nå er sterkere og mer stresset på grunn av aksentartikulasjonen.

Dette er lett å forstå med 3/4 gang. På 3/4 tid har hvert mål tre slag. Den første rytmen, som kalles downbeat, er tyngst, og de følgende to taktene er lettere. De fleste valser er skrevet på 3/4 tid, og de tilsvarende dansetrinnene understreker også den første rytmen. Hvis du prøver å telle om 3/4 tid, kan det høres slik ut: En-to tre, en-to-tre, og så videre. Hvis en aksent blir brukt på andre takten, blir imidlertid takten på takten forskjøvet og høres nå slik ut: En-to-tree, en-to-tree osv.

Dynamiske, toniske og agogiske aksenter

Ulike aksenter er gruppert i tre kategorier: Dynamisk, tonisk og agogisk. Dynamiske aksenter er de mest brukte aksenttypene og involverer enhver aksent som legger ekstra stress på en tone, som vanligvis skaper en angrepslignende og "dynamisk" vekt på musikken. En tonisk aksent kan brukes sjeldnere enn en dynamisk aksent, og understreker en tone ved å øke tonehøyden. En agogisk aksent gir lengden til en tone som resulterer i en tone som vanligvis oppfattes som lengre fordi musikeren legger merke til den aktuelle tonen for å forme en musikalsk setning.

Typer dynamiske aksenter

Aksentmerker kan artikuleres på forskjellige måter i musikknotasjon.

  1. Aksent: Aksentmerket, som ligner a > er det de fleste musikere refererer til når de sier at et notat er aksent. Klassisk trente musikere kan kalle dette en marcato eller en aksent. Hvis et aksentmerke vises over et notat, betyr det at notatet skal ha en fremhevet start; i forhold til notater rundt den, er utførelsen sterkere og mer definert.
  2. Frakoblet: En staccato ligner en liten prikk og betyr at en tone skal spilles skarp og definert, hvor slutten av noten blir avkortet for å skape en klar skille mellom den og dens følgende tone. Vanligvis endrer staccatos lengden på et notat aldri så litt; en rekke kvart notater som spilles staccato kan høres kortere ut enn vanlige kvart notater uten staccato.
  3. Veldig frittliggende: En staccatissimo er bokstavelig talt en "liten staccato", og dens merke ligner en opp ned regndråpe. De fleste musikere tolker dette slik at staccatissimo er kortere enn staccato, men utøvere som spesialiserer seg i en periode med musikkopptredener, som for eksempel den klassiske æra, kan bruke staccato og staccatissimo om hverandre, da det ble stilistisk akseptert i løpet av tiden.
  4. Holdt: På italiensk betyr tenuto "vedvarende", som hjelper med å forstå aksentmarkeringen. Tenuto-merket er en rett linje som ligner et understrek. Når den plasseres på en tone eller akkord, betyr det at utøveren skal spille hele verdien av noten og vanligvis legge til en liten vekt, som vanligvis legges til ved å spille noten litt høyere og fullstendig vedvarende.
  5. Marcato: Marcato-artikulasjonen ligner en spiss festhatt. På italiensk betyr marcato "godt merket" og kan føre til at en tone blir spilt med ekstra vekt, vanligvis uttrykt med en økning i dynamikk.

Å perfeksjonere aksentmerker i musikkytelse krever å lære forskjellige tekniske ferdigheter som kan hjelpe en musiker å utføre aksentene riktig. Avhengig av musikkstilen, inkludert pop, klassisk eller jazz, og instrumentet, for eksempel piano, fiolin eller stemme, kan aksentmerker ha forskjellige utførelsesteknikker og en rekke musikalske resultater.