Hva er en decrescendo i musikk?

Definisjon: Den italienske musikalske kommandoen decrescendo (forkortet avta) er en indikasjon for å redusere volumet på musikken gradvis.

Det musikalske symbolet for decrescendo er en innsnevringsvinkel, ofte etterfulgt av en annen dynamikk-kommando (se bilde).

Motsatt av crescendo.

Også kjent som:

  • diminuendo (It)
  • minkende; mer og mer søt; synkende (Fr)
  • minkende; blir stille (Ger)

Uttale: dee'-creh-SHEN-doh

Vanlige feilstavinger: avtagende, avtagende