Hva er horisontlinjen i tegning og kunst?

En horisontlinje er viktig i kunsten fordi den lar deg kontrollere høyden på betrakterens øye når de ser på bildet. Brukes ofte i utendørs landskap, horisontlinjer styrer perspektivet og gir deg et referansepunkt for å kontrollere fagene i tegningene, maleriene og andre kunstformer.

Horisontlinjen er heller ikke henvist til utendørsscener. For interiørfag brukes begrepet "øyehøyde" vanligvis, og det tjener samme formål å gi kunstneren kontroll over hvor en betrakter fokuserer.

Forstå viktigheten av horisontlinjer

Horisontlinjen i en perspektivtegning er en horisontal linje tegnet over bildet. Det kan være en midlertidig blyantlinje eller forvandle seg til en permanent linje der himmel og land møtes.

Det er alltid i øyehøyde - plasseringen avgjør hvor vi ser ut til å se fra, enten det er fra et høyt sted eller nær bakken. Selve horisonten er kanskje ikke synlig, men du må tegne en 'virtuell' horisont for å konstruere et bilde med riktig perspektiv.

Nesten hvert kunstverk - maleri, tegning, fotografi osv. - har en horisontlinje, og den har noen få svært viktige funksjoner.

  • Lar kunstneren nøyaktig representere proporsjoner av motivet sitt for å skape en mer realistisk scene.
  • Gjør det lettere å opprettholde riktige perspektiver på hvert objekt i en scene, slik at betrakterens øyne ikke blir distrahert av et element som virker 'av' eller ikke på plass.
  • Oppretter referansepunkter og lar deg trekke betrakterens oppmerksomhet til spesifikke fokuspunkter i scenen.
  • Gir betrakteren en følelse av hvor de kan være posisjonert i forhold til scenen. For eksempel over, under eller til og med med emnet.

For å gi deg en bedre følelse av horisontlinjer i kunst, la oss se på to veldig vanlige eksempler.

Horisontlinjen i et landskap

Hvis du står på den åpne prærien, er det lett å kjenne igjen horisonten. Det er ganske enkelt der himmelen og landet møtes. Likevel, hvis du henger deg ned, blir horisontlinjen høyere. Hvis du skulle klatre opp en stige, beveger den horisontlinjen seg ned på scenen.

Horisontlinjen handler om å endre perspektiv, og du gjør dette i virtuell forstand når du tegner for å legge til interesse. Mennesker er vant til å se verden fra stående stilling, så et verk tegnet med en lavere eller høyere horisontlinje kan gi dem et annet syn.

Tenk på dette når du begynner med et kunstverk og plasserer horisontlinjen: hva som vil være det mest spennende synspunktet for motivet ditt.

Å se på et landskap som ikke er flatt, kan være litt mer forvirrende når vi diskuterer horisontlinjer. En fjellscene kan for eksempel se ut til å ha en horisontlinje der fjellformasjonene berører himmelen, men dette er faktisk 'skyline'.

Horisontlinjer er alltid rett over det horisontale spennet til en scene, og ikke de takkede steinene i vårt fjelleksempel. Horisontlinjen din, i dette tilfellet, vil sannsynligvis være den delen av scenen der foten av fjellet møter forgrunnen. Dette kan være innsjøen foran fjellet eller det flate, gresskledde feltet du står i mens du tegner.

Øyene på et stilleben

Når vi beveger oss inn, snakker vi om øyenivå i stedet for horisontlinjer, og en stillebenstegning er et perfekt eksempel.

Visualiser det typiske stillebenmaleriet til et blomsterarrangement på et bord. Som kunstner kan du se det rett på som om du sitter ved bordet og male det som sådan.

Så kan det være lurt å endre perspektivet og se vasen fra en lavere vinkel som om øynene dine er på nivå med selve bordet. Hva skjer med blomstene? De vil virke større og viktigere enn fra forrige øyehøyde. Dette er fordi perspektivet også endrer skalaen på objektene i forhold til hverandre slik at bordet fører til vasen som fører til de vakre blomstene.

Hvis vi deretter beveger oss til et høyere perspektiv og ser den samme vasen fra øyehøyde vi ville sett når vi sto over bordet, endres oppfatningen igjen. Ofte virker blomstene mer delikate og mindre kraftige enn de gjorde fra lavere øyenivå. Dette er fordi vi oppfatter oss selv som større og mer dominerende over emnet.

Effektene av øyenivå i stillebenkunst er ganske fascinerende, og det er et verktøy kunstnere kan bruke til å endre oppfatningen så vel som perspektivet til motivene sine. Prøv det selv med noe så enkelt som kaffekruset, og flytt det opp og ned foran øynene dine. Hvordan endres din oppfatning av dette objektet?

Det er en god vane for hver kunstner å øve på å spille med horisonten og øyenivået til hver tegning før du begynner.