Forståelse av ortogonal og tverrgående linje i kunst

I en lineær perspektivtegning er ortogonale linjer de diagonale linjene som kan tegnes langs tilbaketrekkende parallelle linjer (eller rader med objekter) til forsvinningspunktet. Disse imaginære linjene hjelper kunstneren med å opprettholde perspektivet i tegningene og maleriene for å sikre et realistisk syn på objektet.

I sin mest grunnleggende form brukes ortogonale linjer for å skape utseendet til tredimensjonale objekter i et todimensjonalt medium.

Ortogonale linjer

Orthogonal er et begrep avledet fra matematikk. Det betyr "i rette vinkler" og er relatert til ortogonal projeksjon, en annen metode for å tegne tredimensjonale objekter.

Begrepet brukes på de forsvinnende linjene som brukes i perspektivtegning, da disse er:

  • Vinkelrett på frontplanet når du observerer et objekt i ettpunktsperspektiv.
  • Vinkelrett på hverandre i topunktsperspektiv.

For å forstå disse linjene, forestill deg å stå midt på en vei. Linjene på hver side av veien konvergerer til et forsvinningspunkt i horisonten. Sammen med midtlinjen malt på veien, er dette alle ortogonale linjer - de løper parallelt med hverandre og gir deg en følelse av perspektiv.

Merk: Det ofte brukte begrepet "orthagonal" er faktisk en feilstaving av "ortogonal" og er ikke et ord. Tenk ortodoksi eller kjeveortopeder, så husker du riktig stavemåte.

Også kjent som konvergens eller forsvinnende linjer, er ortogonale linjer grunnleggende for perspektivtegning. De vises kanskje ikke på tegningen, men er imaginære eller midlertidige linjer for å holde gjenstandene dine i tråd med bildets forsvinningspunkt.

For å forklare dette i sin enkleste form, tegner du et kvadrat som er kvadratert (parallelt) til siden. Legg til et forsvinningspunkt langs horisontlinjen på høyre side av papiret. For å gjøre denne firkanten til en terning, tegner vi ganske enkelt en linje fra hvert hjørne av torget til forsvinningspunktet ved hjelp av en linjal.

Når du gjør dette, legg merke til hvordan de ortogonale linjene ikke møtes før de berører forsvinningspunktet. De forblir parallelle med hverandre selv om de konvergerer til et enkelt punkt. Dette opprettholder i sin tur et riktig perspektiv i bildet.

Tverrgående linjer

La du merke til at vi ikke opprettet en kube i det eksemplet? Det er fordi vi nå trenger å legge til tverrgående linjer mellom de ortogonale linjene.

Tverrgående linjer løper vinkelrett på de ortogonale linjene for å etablere en fast høyde eller bredde for objektet.

I vårt kvadrat-til-kubeeksempel vil du nå tegne en linje mellom de to ytre ortogonale linjene på de vertikale og horisontale planene.

  • De nye linjene skal være parallelle med originalboksen så vel som selve bildet (fordi boksen vår er kvadratert opp til papiret).
  • Disse linjene skal møte hverandre på den ortogonale linjen som kommer fra det øverste høyre hjørnet av torget, og de danner en rett vinkel mot hverandre.

Du bør nå ha oversikten over en solid kube på siden.

Hvis du ønsket å lage en hul kube, ville du bare koble den ortogonale linjen som går fra nederste venstre hjørne av boksen med tverrgående linjer. For å opprettholde størrelsen på kuben, bør hver tverrgående kobles til hjørnet som ble opprettet av de to første tverrgående tegningene.

Med de ortogonale og tverrgående linjene på plass, slett deler av linjene som overlapper de faste sidene av kuben din. Slett også den delen av de ortogonale linjene som strekker seg fra baksiden av kuben til forsvinningspunktet. Du bør nå få en kube tegnet med perfekt ettpunktsperspektiv.

Hvor går du herfra?

Å forstå ortogonale og tverrgående linjer er nøkkelen til alle perspektivtegninger du vil lage i fremtiden. Denne raske leksjonen gir deg rett og slett et grunnlag for å forstå dette konseptet og hvordan det gjelder kunst. Avhengig av tegningen din, kan det bli langt mer komplisert med flere forsvinningspunkter og tverrgående og ortogonale linjer som går hver vei.

For nå kan du bruke denne kunnskapen til å tegne et enkelt hus eller en annen bygning og legge til dører, vinduer og andre arkitektoniske elementer. Bare husk at det hele er en serie rette linjer og firkanter som jobbet på samme måte som vårt eksempel.