Hva er et forsvinningspunkt i kunsten?

Et forsvinningspunkt, eller konvergenspunkt, er et nøkkelelement i mange kunstverk. I en lineær perspektivtegning er forsvinningspunktet stedet på horisontlinjen som de tilbakevendende parallelle linjene avtar til. Det er det som lar oss lage tegninger, malerier og fotografier som har et tredimensjonalt utseende.

Den enkleste måten å illustrere dette i det virkelige liv er å stå midt på en rett vei. Når du gjør dette, vil du legge merke til hvordan sidene på veien og linjene malt på den møtes på ett sted i horisonten. Senterlinjen vil gå rett for den, og linjene på siden vil vinkle inn til alle krysser hverandre. Det skjæringspunktet er forsvinningspunktet.

Bruke et forsvinningspunkt i kunsten

Ta en titt på gjenstandene i rommet rundt deg. De elementene som er lenger borte fra deg virker mindre og tettere sammen enn gjenstander som er i nærheten. Når gjenstander kommer enda lenger unna, blir de veldig små, og til slutt konvergerer de til et enkelt punkt.

Dette er en slags optisk illusjon som vi prøver å etterligne når vi tegner et bilde. Uten den ville alt se flatt ut, og scenen ville ikke ha noen dybde. Seeren vil heller ikke være i stand til å relatere omfanget og avstanden til objekter.

Den enkleste måten å se dette på er i en ett-perspektiv tegning. I den løper alle de horisontale og vertikale linjene i primærplanet rett med papiret. Linjene som beveger seg vekk fra oss, sidene til boksene, veien vi er på, eller jernbanelinjene foran oss, konvergerer mot sentrum av bildet. Disse kalles ortogonale linjer, et begrep avledet fra matematikk.

Midtpunktet er forsvinningspunktet. Når du tegner, vil du bruke det som målet for alle ortogonaler, og det er dette som gir tegningsperspektivet.

Mer enn ett forsvinningspunkt

I topunktsperspektiv er motivet vinklet slik at hver av de to sidene, venstre og høyre, har sitt forsvinningspunkt. I det virkelige liv kombineres vinkelen mellom disse med vårt lave synspunkt for å få forsvinningspunktene til å virke veldig langt fra hverandre.

Hvis du tegner fra livet og prøver å konstruere forsvinningspunktene dine, vil du oppdage at de ofte er utenfor papiret. De kan til og med være så mye som en hel meter over veggen eller bordet ditt. Når du arbeider fra et fotografi, kan avstanden endres avhengig av linsen som brukes av fotografen.

Hvordan håndtere flere forsvinningspunkter

I et trepunktsperspektiv kan hvert av de forsvinnende punktene være enda mer ekstreme. Dette fører til et problem om hvor du skal plassere forsvinningspunktene dine som referanse.

Kunstnere har noen triks for å hjelpe dem med å løse dette problemet. Mange som har mye erfaring, forestiller seg ganske enkelt hvor deres forsvinningspunkter er. Dette kommer imidlertid med mange års praksis og en stor forståelse av riktig perspektiv.

De fleste vil synes det er nyttig å plassere forsvinningspunkter på kantene av papiret. Dette må gjøres på et plan som er lik hvor forsvinningspunktet normalt ville være. Igjen tar det litt visualisering å finne dette stedet.

Når du er helt ny for å konstruere perspektiv, vil det være nyttig å bruke et ekstra papirark. Legg dette på bordet ved siden av tegnepapiret og teip begge delene ned om nødvendig for å sikre at de ikke beveger seg. Bruk reservepapiret til å markere forsvinningspunktet ditt, og bruk det som referanse for alle dine ortogonale linjer.

Når du blir erfaren av dette, analyserer du tegningene dine for å finne plasseringen til forsvinningspunktene på tegnepapiret. Snart vil du kunne gi avkall på det andre arket helt.