Hva er et forsvinningspunkt i kunsten?

Et forsvinningspunkt, eller konvergenspunkt, er et nøkkelelement i mange kunstverk. I en lineær perspektivtegning er forsvinningspunktet stedet på horisontlinjen som de tilbakevendende parallelle linjene avtar til. Det er det som …

Read more