En guide til bevegelser i musikk

I musikksammensetning er en bevegelse et musikalsk stykke som kan utføres alene, men er en del av en større komposisjon. Bevegelser kan følge sin egen form, nøkkel og stemning, og inneholder ofte en fullstendig oppløsning eller slutt. Komplette musikalske verk inneholder flere satser, hvor tre eller fire satser er det vanligste antall satser i et klassisk stykke. Vanligvis har hver sats sitt eget navn. Noen ganger blir bevegelsens navn angitt av tempoet i bevegelsen, men andre ganger vil komponister gi hver sats et unikt navn som snakker til den større historien til hele verket.

Selv om mange satser er skrevet på en måte som de kan utføres uavhengig av det større verket, deler noen satser seg inn i følgende sats, noe som er angitt i partituret med en attacca. Fremføringen av et komplett musikalsk arbeid krever at alle bevegelser av verket spilles etter hverandre, vanligvis med en kort pause mellom bevegelsene.

Eksempler

Bevegelser brukes i en komposisjon for orkester-, solo- og kammermusikkverk. Symfonier, konserter og strykekvartetter tilbyr flere eksempler på bevegelser i et større verk.

Symfonisk eksempel

Ludwig van Beethovens symfoni nr. 5 i c-moll er en kjent komposisjon i klassisk musikk som fremføres regelmessig som et komplett verk. Innenfor symfonien er det fire satser:

 • Første sats: Allegro con brio
 • Andre bevegelse: Andante med motorsykkel
 • Tredje bevegelse: Vits. Munter
 • Fjerde bevegelse: Allegro

Konserteksempel

Jean Sibelius skrev sin eneste fiolinkonsert i d-moll, op. 47 i 1904, og det har siden blitt en stift for fiolinrepertoaret blant utøvere og publikum. Konserten er skrevet i tre satser og inkluderer:

 • Første sats: Allegro moderato
 • Andre bevegelse: Adagio mye
 • Tredje bevegelse: Munter men ikke så mye

Eksempel på kammermusikk

Igor Stravinsky komponerte L'Histoire du Soldat (Soldatens fortelling) i samarbeid med den sveitsiske forfatteren CF Ramuz. Det blir scoret for en danser og syv instrumenter med tre talende deler. Bevegelsene til L'Histoire du Soldat er et eksempel på bevegelser som har navn innenfor det større verkets historie, snarere enn tempoet. Det viser også et verk som inneholder mer enn de tradisjonelle tre eller fire satsene, da det har ni satser:

 • Første sats: Soldatens marsj
 • Andre bevegelse: Airs by a Stream
 • Tredje bevegelse: Pastoral
 • Fjerde bevegelse: Royal March
 • Femte bevegelse: Den lille konserten
 • Sjette bevegelse: Three Dances: Tango - Waltz - Ragtime
 • Syvende bevegelse: Dance of the Devil
 • Åttende bevegelse: Grand Choral
 • Niende bevegelse: Djevelens triumfmarsj

Bare musikkeksempel

Et eksempel på et solostykke med bevegelser er Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonate nr. 8 i a-moll, K 310 / 300d, skrevet i 1778. Komposisjonen, som vanligvis fremføres på rundt 20 minutter, inneholder tre satser:

 • Første sats: Allegro majestetisk
 • Andre bevegelse: Andante cantabile med uttrykk
 • Tredje bevegelse: Presto