Forstørrelse (forstørrelse) – italienske tempouttrykk

Det italienske musikalske begrepet utvidende (forkortet utvide.) betyr å "utvide", og er en indikasjon på å gradvis utvide tempoet; en langsom rallentando som beholder en full, fremtredende tone.

Også kjent som

  • ved å utvide; alongez (Fr)
  • utvidende; utvide (Ger)

Uttale: al'-lahr-GAHN-doh

Vanlige feilstavinger: heie