Varsleregister: hva er det?

Før du beskriver et bestemt register, er en oversikt over hvordan stemmebåndene fungerer nyttig for de som ikke er kjent med måten de fungerer på. Stemmebåndene er lange leddbånd som …

Read more

Hva slags operasopran er du?

Operatisk fächer kan være forvirrende, men uten kunnskap om dem vil du aldri forstå og identifisere deg med profesjonelle operasangere. Fächer er stemmeklassifiseringer som sopran eller alt, men indikerer mer …

Read more

Hva slags opera tenor er du?

Åtte hovedkategorier av opera tenorer er generelt anerkjent (oppført fra lys til mørk): countertenor, leggero, tenor buffo eller spieltenor, lyrikk, Mozart, spinto, dramatisk og holdentor. I tillegg har den unike …

Read more

Hvordan finne og utvikle hodestemmen

Å finne hodestemmen din krever vokalutforskning. De tre første ideene vi lister opp er sekvensielle: lær å snakke med hodestemme, lage en sang-sanghodestemmekvalitet, og til slutt synge i den. Når …

Read more