Hvordan finne og utvikle hodestemmen

Å finne hodestemmen din krever vokalutforskning. De tre første ideene vi lister opp er sekvensielle: lær å snakke med hodestemme, lage en sang-sanghodestemmekvalitet, og til slutt synge i den. Når …

Read more