Besteforeldres fremmedgjørende syndrom

Besteforeldres fremmedgjørende syndrom, noen ganger referert til som GAS, er et begrep som er spunnet av begrepet foreldrenes fremmedgjørende syndrom, eller PAS. I en tidsskriftartikkel fra 1985 brukte psykiater Richard A. Gardner begrepet foreldrenes fremmedgjørende syndrom (PAS) for å beskrive en prosess der en forelder "programmerer" et barn til å avvise den andre forelderen, vanligvis i løpet av en forvaringskamp. Barnet blir belønnet for å handle antagonistisk mot den målrettede forelderen og for å tenke ut sine egne anklager mot den målrettede forelderen.

Noen besteforeldre og besteforeldregrupper har tilpasset Gardners ideer. De har laget begrepet besteforeldres fremmedgjørende syndrom for å beskrive et scenario der et barn er programmert til å avvise en besteforeldre. Denne programmeringen kan utføres av den ene eller begge foreldrene. Den mest fremtredende gruppen som bruker betegnelsen GAS, er Alienated Grandparents Anonymous, eller AGA, som er basert i Florida, men har oppsøkende virksomhet i mange stater.

Et annet begrep for disse syndromene er familiær fremmedgjøring. Noen har antydet at i stedet for PAS eller GAS, bør vi bruke begrepet Family Alienation Syndrome (FAS) for å dekke alle som har blitt fremmedgjort som et resultat av en aktiv kampanje av familiemedlemmer.

Forskjellig fra enkel fremmedgjøring

Familier kan bli fremmedgjort av mange grunner, inkludert grunnleggende konflikter og misforståelser. I GAS er fremmedgjøring resultatet av at en eller flere personer jobber aktivt for å snu et barnebarn mot en besteforelder. Vanligvis tar dette form av å blokkere besteforeldres tilgang til barnebarn, kombinert med verbale angrep mot den målrettede besteforelderen. Besteforeldre kan selvfølgelig ikke vite hva som blir sagt om dem ut av deres tilstedeværelse, men når tidligere kjærlige barnebarn blir fjerne eller redde, kan det være et rødt flagg. Et annet tegn på at besteforeldre kan legge merke til om de får lov til å snakke med barnebarna, er språk som høres ut som foreldrenes språk eller et ekko av foreldrenes klager.

Når besteforeldre blir marginalisert, kan lignende taktikker brukes. I disse tilfellene er besteforeldre ikke utestengt direkte, men holdes på kanten av familieaktiviteter. Deres besteforeldrerolle er alltid i tvil. De vet aldri om de får lov til å passe barnebarna sine, eller om de vil bli invitert til familiefester. Som et resultat lider de av angst og utallige stress.

Rettssystemets rolle

Selv om hele USA har besteforeldres lov om besøk, er de sjelden nyttige for de som har vært mål for GAS. Siden GAS innebærer en kampanje med feilinformasjon, vil barnebarn kanskje ikke se besteforeldrene sine. Også denne typen kampanjer retter seg vanligvis mot eldre barnebarn, og det kan være vanskelig å tvinge besøk.

I tillegg vil ikke alle besteforeldre ha stående for å saksøke for besøk. Å vinne besøk kan være veldig vanskelig selv for de som har riktig juridisk status. De som har problemer med tilgang til barnebarn, bør utforske trinnene de må ta før de saksøker for samværsrett. For mange besteforeldre er det eneste alternativet å lære å takle redusert kontakt med barnebarna.

Etablerings- og fremmedgjørende syndromer

Verken PAS eller GAS har blitt allment anerkjent i det psykiatriske samfunnet. Den femte utgaven av Diagnostic and Statistical Manual (DSM5) nevner ikke noe av syndromet. PAS har blitt sitert i noen rettssaker i USA, men det har blitt utfordret på både juridisk og vitenskapelig grunnlag.

Siden det er få ressurser som spesifikt handler om besteforeldres fremmedgjøringssyndrom, kan besteforeldre som befinner seg i denne situasjonen være interessert i å lære mer om foreldrenes fremmedgjørende syndrom. Open Directory Project viser også en rekke vitenskapelige artikler om PAS. Det ser ut til at GAS ikke har vært gjenstand for vitenskapelig forskning.