Artikulasjoner i musikknotasjon

I musikk refererer en artikulasjon til stilen som påvirker lengden eller utførelsen av en eller flere toner i forhold til hverandre. Artikulasjoner uttrykkes med artikulasjonsmerker, som endrer utførelsen av notater …

Read more