Artikulasjoner i musikknotasjon

I musikk refererer en artikulasjon til stilen som påvirker lengden eller utførelsen av en eller flere toner i forhold til hverandre. Artikulasjoner uttrykkes med artikulasjonsmerker, som endrer utførelsen av notater og skaper relasjoner mellom dem. På en måte er artikulasjonsmerker en relativ uttrykksform fordi deres differensiering er avhengig av deres kontekst.

I andre vanlige musikalske språk blir artikulasjoner referert til som accentuazione på italiensk, artikulasjon på fransk og artikulasjon på tysk.

Vanlige artikulasjonsmerker

Vanlige artikulasjonsmerker inkluderer staccato, legato, staccatissimo, marcato, détaché, rinforzando, slur og sforzando. Når en artikulasjon er notert i musikk, skrives et symbol eller en linje over notatet for å indikere typen artikulasjon.

For eksempel er en staccato angitt med en prikk, en slur vises med en buet linje som forbinder to eller flere notater, og et aksenttegn skrives med et symbol som ligner et> tegn. Noen komponister vil bruke artikulasjonsmerker ganske ofte i komposisjonene sine, mens andre kan la musikken være fri for artikulasjoner. I begge tilfeller kan musikere være tilbøyelige til å legge til eller redigere artikulasjoner hvis de prøver å oppnå en spesifikk lyd eller et uttrykk.

Hovedartikulasjonskategorier

Mens det er flere forskjellige typer artikulasjoner, vil de fleste av dem falle i fire generelle kategorier:

  • Dynamisk endring: Dette er artikulasjoner som indikerer en forskjell i volum sammenlignet med de omkringliggende tonene, og kan omfatte sforzando eller marcato.
  • Lengdeendring: Artikulasjoner som påvirker lengden på et notat kan enten forkorte eller forlenge notatet. Noen av disse artikulasjonene inkluderer staccato, staccatissimo og tenuto.
  • Forholdsendring: Selv om hver artikulasjon indikerer en forskjell i forhold til de omkringliggende tonene, påvirker noen artikulasjoner utførelsen for en gruppe notater. Noen vanlige bruksområder for denne typen artikulasjoner er slur, som skaper en gruppe legato-notater som er lenket sammen jevnt, eller détaché, som skiller tonene fra hverandre i en løsrevet stil.

Musikkartikulasjonsteknikk

Teknikken som kreves for å utføre artikulasjoner, varierer avhengig av hvilket instrument du spiller. Ikke bare blir artikulasjonene nærmet seg annerledes, de kan noen ganger ha litt forskjellige betydninger basert på instrumentet. En del av grunnen til at artikulasjoner er så unike for hvert instrument, er at mange instrumenter krever teknisk finesse fra forskjellige muskelgrupper for å skape artikulasjonen.

For eksempel må messing- og treblåsere bruke tunga for å definere artikulasjoner fordi de kan endre luftstrømmen til instrumentet i den metoden. En strykespiller, som fiolinist, fiolist eller cellist, vil trenge å avgrense de små muskelgruppene i høyre hånd og større muskelgrupper i høyre arm for å skape forskjellige artikulasjoner. En pianist eller harpist må lære finger- og armteknikker for begge hender for å skape forskjellige artikulasjoner, og pianister har merverdien av pianopedalene for å hjelpe til med artikulasjonene.

Å lære å spille artikulasjoner krever tid og øvelse, og det er derfor det skrives mange musikketoder som kan hjelpe musikere å fokusere på å perfeksjonere en artikulasjon om gangen.