Læringsbaner for nybegynnere

Det er en grunn til at hindrene betraktes som løpende begivenheter, i stedet for hoppbegivenheter. Redusert til enkle termer, vil den ideelle hindringen i utgangspunktet løpe 100 til 400 meter, …

Read more