Jorddagens historie

Earth Day er navnet på to forskjellige årlige observasjoner som er ment å øke bevisstheten om et bredt spekter av miljøspørsmål og problemer og å inspirere folk til å ta …

Read more