Subscription Review

With PostMaster Direct

MER OM VEKTEN - ASTROLINK - HOROSKOPBESTILLING - MAIL

PostMasterDirect.com

 Om Vekten

Hengivenhet i overflod


Du prøver alltid å skape fred og harmoni rundt deg. Dette gjelder hjemme såvel som på jobben. Du er flink til å snakke for deg og gir uttrykk for hva du mener. Ditt lune vesen og din sans for ærlighet vinner vanligvis frem. Du strever etter en varig livsbalanse og opphøyer likevektighet til et ideal. Du er redd for å møte overmakt og egosentriske mennesker. Når du skal ta på deg strømpene får du mange ganger problemer med å bestemme deg for hvilken du skal ta på først. Du kunne jo være urettferdig mot den ene foten. Typisk for Vekter er at de viser hengivenhet i overflod og har få men utvalgte og spesielle lidenskaper.


Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.