Les først det som står til venstre

Her lærer du mantraene andre betaler for GRATIS

MANTRA MUSIKK OG MEDITASJON


Det eksisterer mange
former for meditasjon
- og teknikkene for å
komme inn i en
meditativ tilstand er
like mange.
De mest vanlige
er lysmeditasjon
og meditasjon
over et mantra
(en hellig lyd].

Til høyre har du en
oversikt over
forskjellige
mantra som
brukes innen
meditasjon.

Tonene

Musikk og meditasjon

Farger og toner

Meditasjon

Du passer sammen med?

Biblioteket

Nyheter

 

ALDER:

MANTRA:

ALDER:

MANTRA:

0 - 11 år:

eng

12 - 13 år:

em

14 - 15 år:

enga

16 - 17 år:

ema

18 - 19 år:

ieng

20 - 21 år:

iem

22 - 23 år:

ienga

24 - 25 år:

iema

26 - 29 år:

shirim

30 - 34 år:

shiring

35 - 39 år:

hirim

40 - 44 år:

hiring

45 - 49 år:

kirim

50 - 54 år:

sham

60 år - +:

shama

NAMA

NAMA:
Dette mantraet kan du bruke sammen med hvilket som helst av de andre mantaene. Som du ser av tabellen får du et mantra avhengig av alderen din. Men du skal fortsette å bruke samme mantraet selv om du bli eldre. 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc