Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Et annet ord for Alfa er Begynnelsen.

Astrologi og toner


All musikk gir en subjektiv
opplevelse. Enkelte
melodier gir deg gode
minner - mens andre
melodier liker du mindre.
Dette kalles tonens
magi, og skyldes
tonens vibrasjoner
og ditt eget sinn.
Når gode minner
fremkalles via musikk,
skyldes det at
sinnsstemningen
du var i på et eller
annet tidspunkt
fremkalles på nytt
ved hjelp av
tonenes
vibrasjoner.

Tonene

Musikk og meditasjon

Meditasjon

Du passer sammen med?

Astrologen

Biblioteket

Nyheter 


Et annet ord for Alfa er Begynnelsen. Alfa er det største prinsipp, og omtales også gjerne som den guddommelige kraft eller det guddommelige prinsipp. Alfa og Omega er begynnelsen og slutten - og representerer helheten, sirkelen, en syklus. Alfa og Omega avbildes ofte symbolsk med ørnen og uglen som igjen er symboler for dag og natt.
I Hinduismen finner man en tilsvarende tankegang - ordet AUM. Dette ordet symboliserer hele lydskalaen og omtales gjerne som den hellige lyden. Lyden som gjennomtrenger hele kosmos. Ordet symboliserer også treenigheten gjennom de tre bokstavene AUM som igjen står for den trefoldige Brahman.

Skalaen er delt i 2: De 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Grunntonene danner den diatroniske skala, og sammen med halvtonene utgjør dette den chromatiske skala. Skalaens tolv chromatiske toner tilsvarer de 12 stjernetegnene. Det foregår med andre ord en vekselvirkning mellom musikk og stjernetegn hver gang du hører en melodi. Musikk er organiserte toner, og loven som organiserer dem hører hjemme på et av naturens høyeste plan. Musikk er næring for ånden, og tonenes vibrasjoner stimulerer de forskjellige nervesentre, astral legemet og chakraene.

Ordet
Chakra er som nevnt tidligere et uttrykk for energikroppens organer. Ingen musikalske mennesker vil benekte at enkelte klangfarger får en til å fryse på ryggen, og at man merker strømninger i ryggraden og nakken. (Ryggraden og nakken er knyttet til din subjektive bevissthet.)

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000 © www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc