Les først den gule teksten til venstre

Den perfekte partner?

De forenelige elementer er
ild med luft og jord med vann.Når to mennesker møtes
vil mulighetene for
overensstemmelse i
forholdet være avhengig
av hvordan deres
fundamentale behov og personlighetstrekk vil
møtes og stemme
overens i de aktuelle
mellommenneskelige
relasjoner, både i
det sosiale liv og
i forretningsliv.

 

 

Om 7 hus og partner

Du og kjæresten din!

Ditt hjerte banker for

Du passer sammen med?

Astrologen

Biblioteket

Nyheter Innholdet i Det Mystiske Tårnet
ble laget i 1991 og ble første
gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold:
Erik B. Andersen -
Pictures: Johfra -
Illust Tank International Inc - PhotoDisc

Ved en vurdering, se først om partneren din har en overvekt av planeter i ett element (mer enn fire planeter i et element). En slik predominans av planeter i et element forteller noe om hva personen bringer inn i forholdet

.For eksempel:

En person med en overvekt av ildtegn bringer en impulsiv entusiasme til forholdet.

En person med en overvekt av jordtegn introduserer en stabiliserende innflytelse på forholdet.

En person med en overvekt av lufttegn gir forholdet et intellektuelt preg.

En person med en overvekt av vanntegn vil fylle forholdet med dype emosjonelle handlinger og reaksjoner
.

Generelt vil mennesker være mest på bølgelengde med hverandre når deres fødsels-planeter faller i forenelige elementer. De forenelige elementer er ild med luft og jord med vann.
Det betyr at om du har en overvekt av planeter i ildtegn i horoskopet ditt, vil du mest sannsynlig kunne ha et godt forhold til en person med overvekt av planeter i lufttegnene
.


Hvordan dine og din partners planeter er fordelt de maskuline og feminine Stjernetegn
Hvis du og partneren din begge ligger innenfor et nivå med en noenlunde jevn fordeling av maskuline og feminine tegn, kan du anta at dere kommer godt overens.
Hvis der er en forskjell på mer enn tre planeter her, er det sannsynlig at det vil kreves en del av dere for å opprettholde et godt - Dette fordi den personen som er maskulint dominert vil ha en mer aggressiv atferd som kan virke truende og herskende overfor den mer reserverte feminint dominerte personen.
Hvis begge personene er dominert av samme energi, maskulin eller feminin, vil de dele samme syn på livet og ha en felles tilnærming. Dette kan i begynnelsen gi dem en sterk følelse av samhørighet, men etter hvert vil man gjerne savne den form for stimulering som kommer fra uenighet og diskusjon om forskjellige synspunkter. Man kan f.eks. da få dekket dette behovet andre steder i omgangskretsen. En person med åtte eller flere planeter i ett av de nevnte områder vil ha problemer med å finne forhold de kan føle seg komfortabel i.