Hussystemet og Zodiaken


Nyheter

Partner

Utrolig men sant?

Horoskopbestilling

Tårnet

Biblioteket


 

Første hus ( værhuset )
Personlighet, viljekraft, aktivitet, utseende, det ytre, hva du siver av deg selv til andre.

Andre hus ( tyrehuset )
Økonomi, eiendom, egne ressurser og evner, produktivitet.

Tredje hus ( tvillinghuset )
Kommunikasjon, kortere reiser, praktisk intellekt, søsken, omgivelser og nabolag.

Fjerde hus (krepsehuset )
Hjemmet, hvor du kommer fra, dine røtter, foreldre, indre emosjonell trygghet og selvbilde.

Femte hus ( løvehuset )
Fornøyelser, personlige interesser, kreativitet, barn, å ta sjanser.

Sjette hus ( jomfruhuset )
Helse, arbeid, tjeneste, hva du skaper og gir til samfunnet.

Syvende hus ( vekthuset )
Ektefelle, partnerskap, sosialt miljø, forhold, kontakter.

Åttende hus (skorpionhuset )
Døden (personlig eller symbolsk), forandring, regenerasjon, felles energier og ressurser.

Niende hus ( skyttehuset )
Filosofi, abstrakt tanke, religion, forståelse og visdom, høyere utdannelse.

Tiende hus ( steinbukkhuset )
Karriere, oppnåelige mål, sosial status, prestisje, selv-disiplin, autoriteter.

Ellevte hus ( vannmannhuset )
Venner, fellesskap, sosial innstilling, håp, ønsker og mål.

Tolvte hus ( fiskehuset )
Hemmeligheter, indre sjelelige behov, tro, begrensninger, karma.


På en del av illustrasjonen her på sidene mine, ser du gamle tegninger av menneskekroppen med stjernetegn. Dette er gammelt undervisningsmateriale og viser deg hvilke kroppsdeler som beherskes av de forskjellige tegnene eller husene.


Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995 Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - BBE