Når planetene "går baklengs" kalles det retrograd


 

 

 

 

 

Retrograde planeter
kan være retrograd fra 21 dager til 5 måneder

 

Mer om planeter:

Astrologiske aspekter

Transpersonlige planeter

Indre planeter

Personlige planeter

Horoskopbestilling

Astrologen

Nyheter

   

Når planetene daglig beveger seg rundt i zodiaken, vil de passere gjennom de forskjellige husene i ditt fødselshoroskop og danne forskjellige aspekter i forhold til fødselshoroskopets planetposisjoner. De transitterende planetene gir energi til de latente muligheter som vises i hushoroskopet, og aktiverer atferd og hendelser i ditt daglige liv. Virkningen av en transitterende planet er avhengig av hvor den er plasert i.h.t. planetene og husene i fødselshoroskopet. De forandringer du opplever fra dag til dag er avhengig av Sol - Måne - Merkur - Venus og Marstransittene. Disse planetenes transitter virker over kort tid, i dager og uker. De ytre planetene Jupiter - Saturn - Uranus - Neptun og Pluto er virkningsfulle over lengre perioder, over år og tiår. Varigheten av en planettransits virkning er også avhengig av om den transitterende planeten er i retrograd ( tilsynelatende går baklengs ).

Virkningen av en planettransitt til fødselshoroskopet er tilstede så lenge den er i det respektive hus. Når en transitterende planet møter planeter i ditt fødselshoroskop direkte eller ved et aspekt, vil virkningen kunne oppleves i ditt liv som en innflytelse over de anliggender som er relatert til det hus eller den planet som den transitterende planet møter. Virkningens varighet er avhengig av om den transitterende planets kvaliteter, samt hvor hurtig den beveger seg. Transitter kan bringe ypperlige muligheter for vekst og utvikling på indre og ytre plan, forutsatt din evne og villighet til å ta i bruk mulighetene.

De ytre planetenes transitter:
Tidligere så du at de daglige endringer i ditt liv påvirkes av de planetene som er i hurtigst bevegelse: Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars. Du så hvordan disse personlige planetene virker inn på livet ditt når de beveger seg gjennom husene og danner aspekter med planetene i ditt fødselshoroskop fra dag til dag. De mer langsomme eller ytre planetene - Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto - skaper mer dyptgripende virkninger i sine transitter gjennom dine hus. Disse virkninger kan merkes over år og tiår, og er ikke så sentrale i vurderingen av det daglige horoskop. Likevel er deres virkninger viktige og bør forstås.

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE