Horoskopet mitt del 1

  

Hei på deg. Her er horoskopet mitt. Når jeg printer det ut er det på ca 20 sider. Jeg har derfor delt horoskopet opp, slik at det skal gå forter å laste det ned. Horoskopet mitt er laget av en datamaskin. Her kan du lese det i en litt forkortet versjon.

Jeg er Steinbukken Erik

Steinbukkens farge er sort. Jeg er født 07-01-1953, 15.25 - i Bergen, Norge. Horoskopet er satt opp med en Tropisk Zodiak og Placidus er brukt som husmetode. Horoskopet er generert av en datamaskin.

Solen forteller:

Du er egensindig, ergjerrig og målbevisst i all handling. Du streber alltid etter et høyere mål. Du klatrer tålmodig, og du vil nå de høyeste toppene. Når du kommer ut for en hindring, hopper du ikke over den, men rydder den til side. Du er utholdende i arbeid og utolig tålmodig. I motsetning til folk flest hverken over- eller undervurder du noe. Dette utnytter både du selv, og de som kjenner deg og spørr deg til råds. Selve kjernen i Steinbukken blir hardere jo eldre de blir. Du blir lett en krass dommer og er forsiktig med å vise følelser. Innvendig koker du imidlertid over av følelser. Flid i alt arbeid er en selvfølgelighet for deg.Du tåler kritikk og vurderer den, for kritikken må stemme. For deg skal kritikk være i lik en regnskyll. Den skal gi næring til vekst. Som regel når du dine mål med din forsiktige og praktiske fremgangsmåte. Du unngår overflatiske mennesker.

Solen din er i det Syvende hus. Ditt seriøse forhold til livet gjør at andre ofte oppfatter deg som melankolsk, selv om du som regel ikke er det. Du tiltrekker deg mange venner både i privatlivet, og i yrkesforhold. Folk føler seg trygg med deg som venn. Imidlertid bør du passe deg for å dominere mellommenneskelige forhold. Husk at det er viktig å lytte til andre - og at dette gir deg dypere forståelse for livet. Nøkkelordene for denne husplasseringen er: Partnerdominans. Utstrålingskraft. Behov for gjenklang i omverden. Behov for oppmerksomhet.

Solen din er i trigon i forhold til planeten Jupiter. Din positive innstilling og dine medfødte lederegenskaper gjør at folk setter pris på deg. Du har et spirituelt syn på livet og det meste av det som rører seg rundt deg. Solen din (som også er i konjunksjon med Schiron) er i opposisjon til Uranus. Du vil at ting skal skje på din måte. Du er til tider for eksentrisk. Dette stresser til tider både omgivelsene dine og partnerforhold. Imidlertid kan denne opposisjonen også utnyttes kreativt. Du har en evne til å snu alt på hodet gjennom handling og tanke. Dette gir deg som regel flere angrepsvinkler. Du blir en spennende person for andre. Man finner aldri helt ut av deg, og lurer på dine neste trekk. Det morsomme er at du aldri finner ut av deg selv, og at heller ikke du kjenner dine neste trekk. Når man er sammen med deg skjer det noe hele tiden.

Din evne til å sette alt på hodet går til tider ut over andre mennesker, men dette ignorerer du. Du er overbevist om at du selv har rett når du først har bestemt deg. Forsøker noen å fortelle deg at du har feil, greier du som regel å snu saken på hodet nok en gang og overbevise motparten om at det er de som tar feil.

Det at solen også er i kvadratur i til Neptun gjør at fantasien din som regel er overarbeidet. Slutt og stress.

Ascendanten forteller:

Ascendanten din, som er i stjernetegnet Krepsen, er ditt horoskops fødsels hersker og forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du har en sympatisk natur, og fanger fort opp forandring i sinnsstemninger fra mennesker rundt deg. Asendant plaseringen din kan til tider gjøre deg oversensitiv for kritikk om ikke solen hjelper til eller nøytraliserer. Men det gjør den jo for det meste i ditt tilfelle.

Du er en lidenskapelig elsker. Til tider kan du også være nokså sjalu. Typisk for folk med krepseascendant er forsiktighet, nesten engstelig sky i forhold til omverden. Ovenfor den ytre verden er du meget følsom, men du ønsker å gi alle en skapende plass i ditt eget liv. Du er også svært avhengig av sjelelivets stemninger og kan derfor virke lunefull. Men når det teller, og i det avgjørende øyeblikk, reagerer du med overraskende mot for å finne beskyttelse i eller mot omverdenen. Som regel lytter du mer enn du snakker.

Omverdenen oppleves og følges opp. Du liker også å samle på ting. Du har imidlertid ikke alltid orden på det du samler. Planeten Plutos påvirkning omformer følelseser til kreativitet, noe som kan forårsake problemer. Ascendant din er i opposisjon i forhold til solen (og Shiron). Dette indikerer at du søker eksperthjelp og profesjonalitet. Det indikerer også vennskap, ekteskap og gruppearbeid med mennesker som kan hjelpe deg med å hevde deg. Ascendant din er også i sekstil i forhold til Jupiter. Dette forteller at du er en populær person og at du har lett for å uttrykke deg. Du er mer entusiastisk og har et bedre humør enn de fleste med denne ascendant plasseringen.

Ettersom ascendanten din er i konjunksjon med Uranus utstråler du en sterk personlig magnetisme, gjerne det andre folk kaller karisma. Du er uavhengig. Dette gjør deg vanskelig å kontrollere. Det er du som kontrollerer andre ved din måte å være på. Du forlanger total frihet, og vil ikke ta ordrer eller lytte til de sosiale lovene som eksisterer, om de ikke passer deg. Du er et menneske som liker å se alle sider ved en sak, og når du først har bestemt deg for noe, snur du det gjerne på hodet 5 minutter etterpå, for å se om det vil gi et bedre resultat.

Månen forteller:

Månen i horoskopet ditt som er i Vekten og femte hus symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Du liker å være sammen med barn som leker. Du har en skiftende underbevisthet som søker etter balanse. Du er åpen for andres følelser, men holder en viss avstand. Dette skyldes at følelsene dine og sjelelivet ditt er så nær knyttet sammen at en hver forbindelse som regel blir dobbelt knyttet.

På det mellommenneskelige plan forsøker du å oppnå likeverdige forhold. Lengslene dine er rettet mot indre glede og kunstopplevelser. Du ønsker at alt rundt deg skal stemme med din egen oppfatning av en vennlig verden og din romantiske måte å se ting på. Dette er ikke bare av det gode, du inngår nemlig mange unødvendige kompromisser for at andre skal bli fornøyd. Ikke vær så oppofrende. Du er glad i fornøyelser og gambling. Om ikke gamblingen er pengemessig - så gambler du en følelsesmessig gambler. Din emosjonelle hengivenhet er nesten alltid basert på romantiske fantasier. Du er en sensuell kjærlighetspartner - og vil gjerne gi alt. Bare det er den rette, og vedkommende er i stand til å ta imot. Vanligvis avbrytes forholdet før du når frem. Dette er grunnet av at andre ikke greier å ta imot all den sensuelle kjærlighet du har evne til å gi. Stikkord for denne måneplasseringen er: Romantiske lengsler. Lengsel etter barn. Ubevisst skuespilleri.

Ettersom månen din er i kvadratur til Merkur er du til tider så fastkjørt i gårsdagens detaljer at du ikke makter å distansere deg fra trivialiteter. Husk at detaljene til tider får deg til å miste vidsynet og ikke unnskyld deg med at helheten består av detaljer. Alt går som det skal -og som det må. Du kan ikke forandre det som har skjedd.

Planeten Merkur forteller:

Symbolsk er Merkur selve budbringeren. For deg blir dette ekstra forsterket ved at Merkur er plasert i Steinbukken og du selv er en Steinbukk. Merkur påvirker både tanker og sinn. Den er også assosiert med hva du sier og hvordan du uttrykker deg med ord. Merkurs plassering viser også hvordan du best kommer i kontakt med andre mennesker.

Uansett hvilke saker du kommer bort i fokuserer du alltid på de praktiske aspektene ved saken. Du kommer frem til dine egne avgjørelser steg for steg. Dette oppnår du ved din systematiske og vurderende måte i å nå dine mål. Målene dine er alltid ambisiøs. Det at du er så ergjerrig tilsier at du sannsynligvis alltid tenker på suksess. Tankene dine er nesten alltid vurderende. Når du snakker bruker du ord bevisst, og du bruker dem for å nå dine mål. Du er også fullt klar over at dine muligheter for fremgang kun bestemmes av din egen handling.

Dine venner synes til tider at du tenker for langsomt, nesten litt for omstendelig. Men når alt kommer til alt, er som regel alt du gjør gjennomtenkt. Du vinner de fleste forhandlinger med din utholdenhet og seighet. Du utmatter partnerne, og det gir deg suksess. Når du spøker, opplever folk dette som sarkasme. Nesten alt du gjør er preget av alvor. Du mener den beste læremester du kan få, er dine egne feil og erfaringer. Det at Merkur i horoskopet ditt er plasert på husspissen mellom Skytt og Steinbukk forteller at du tankemessig leter etter skjulte mønstre som ligger i omgivelsene. Det er ikke alltid du bryr deg om fakta. Det som betyr mest for deg er hva du selv mener. På en eller annen måte finner du alltid noe, eller oppdager noe i din måte å lete etter "Det Skjulte Mønsteret" i omgivelsene. Til tider er du for filosofisk. Du setter pris på åndelige utfordringer og trives best når du kan overbevise eller belære andre mennesker.

Du er fullt klar over ordets kraft. Dette gir deg makt. Du vet at ord materialiserer ting. Derfor bruker du dine ord veloverveid, og du oppsøker situasjoner hvor du kan delta i diskusjon og debatt. Du stortrives når andre hører på dine formuleringer. Du liker å arbeide med kommunikasjon. Aktivitetene dine er like konsentrert om å tilegne deg nye ferdigheter som de er om å ta ferdighetene i bruk. Du liker vanskelige oppgaver som å sette deg inn i funksjonene på mekanikk, medisin, markedsføring og adferd. Ryggraden i utførelsen av yrket ditt er metodikk. Du interesserer deg for religiøse emner. Som den populære personen du er vil dette kunne føre deg langt. Du har også meget gode litterære og kunstneriske talenter. Benytt deg av dette. Sannsynligvis vil du kunne gjøre det meget godt innen kommunikasjonsbransjen, som kunstner eller selger. Du bør også vurdere journalistbransjen.

Ettersom Merkur er i sekstil til Mars blir du gjerne oppfattet som en sint og hard person når du uttaler deg. Du er påståelig. Bry deg mer om hvordan du selv skal gjøre jobben enn å legge deg opp i hvordan andre skal gjør edet. Husk at du ikke kan klone deg selv.

 

Venus forteller:

Venus forteller om hvordan du mottar følelser og kjærlighet. Venus er også planeten som forfører og lokker. Venus er selve kjærlighetskraften. Når Venus er plassert i Fiskene får Venus et Neptun- og Jupiteraktig preg. Med andre ord; oppløsende og ekspanderende følsomhet. I kjærlighetsforhold er du fullstendig hengivende. Du har sterke og dype følelsesopplevelser, helt til det ekstatiske. Opplevelsene du får er oversanselige. Du er også en begeistret dagdrømmer og har en meget sterk sosial følelse. Til tider kan imidlertid denne bli overdrevet grunnet at den er så sterkt emosjonelt orientert. Når du engasjerer deg har du store forventninger til det følelsesmessige. Derfor blir du deprimert hvis drømmene dine ikke går i oppfyllelse. Med denne Venusplasseringen har du også dyrekretsens sterkeste lengsel etter ømhet -og etter å kunne glemme alt. Du er så forelsket i forelskelsen at du aldri tenker på å spørre din partner om følelsene er gjensidig og hvilke intensjoner hun legger i forholdet.

I ditt horoskop er Venus plassert i det tiende hus. Dette forteller at yrket ditt vil være preget av formidling av følelser. Ditt valg av partner vil meget sannsynlig være basert på å finne et menneske som kan hjelpe deg til å nå dine ambisiøse mål, og gi deg sosial status. Det samme gjelder valg av venner. Venner som ikke gir deg utfordringer kutter du ut. Gir de deg utfordringer, setter du dem på en pidestall - og pleier dem slik at de kan gi deg vekst. Alle som gir deg vekst deler du med. Dine utvalgte må gi deg alt av følelser både hjemme, på jobben - døgnet rundt for at du skal trives. Stikkord: Suksessutstråling. Følelsesorientert. Kunstnerisk suksess. Sterk tilknytting til den ytre verden. Ettersom Venus i horoskopet ditt er i konjunksjon til Mars elsker du emosjonell spenning, spesielt seksuell. Du er en lidenskapelig elsker. Venus er symbolet for kvinnen. Mars er symbolet for mannen. Når de ligger i konjunksjon, betyr det samme som at planetene ligger oppå hverandre og påvirker hverandre kontinuerlig.

Venus er også i trigon til Saturn. Dette forteller at din lojalitet ovenfor andre, og den emosjonelle trygghet du gir, vil kunne gi deg et lykkelig ekteskap. Både lojaliteten og det emosjonelle vil også være til god hjelp i forretningsverdenen. På samme måte som Venus symboliserer det feminine, symboliserer Venus også kjærligheten. Saturns posisjon forteller deg hvilke verdier dere bør bygge på.

Les mer på neste side

 

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE