Ditt horoskops harmonipunkt

Ascendanten

Healerplaneten

Håndanalyse

Stjernetegn

Ukedager

Biblioteket

Lykkesteinen din

Utroloig Men Sant?

Astrologen

Nyheter


Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det viser deg hvor du har størst mulighet til å ta i bruk dine skjulte ressurser. Lykkepunktet er et av de mest spennende og mystiske områder innen astrologien.
Det sies også at lykkepunktet er den plass i horoskopet som er uløselig knyttet til karmaloven (som du sår skal du høste, gjelder både i ord, tanker og gjerning) .
Kunnskapen om lykkepunktet er hentet fra arabisk astrologitolkning, og er stort sett det eneste arabiske punkt som benyttes av vestlige astrologer. Det forteller deg både om ditt ego - og syntesen av ditt egoideal. Egoet defineres her som måten du tenker om deg selv.
Ego idealet derimot - er en syntese av alle de tanker du har om hvordan du egentlig ville vært - om du hadde tatt sjansen. Ego idealet er drømmen -og lykkepunktet forteller hvordan du får den oppfylt. For å regne ut lykkepunktet må du først finne ut hvor mange grader det er mellom solen og månen i horoskopet ditt. Lykkepunktet ditt finner du like mange grader fra ascendanten. Utregningene gjøres i klokkeretning.

Avhengig av lykkepunktets plassering i de forskjellige halvdeler i horoskopet, får lykkepunktet forskjellig virkning.
Under horisonten oppnår man de største øyeblikk når man ofrer seg for andre, og gir noe uten å kreve. Du sår. Over horisonten vil du motta den største glede fra andre mennesker. Du høster.

Planetene i astrologien

 

Innholdet i Det Mystiske Tårnet i Nettvik ble laget i 1991 og ble første gang publisert i august 1995
Oppdatert til 2000
© www,astrologi.as Innhold: Erik B. Andersen - Pictures: Johfra - Illust Tank International Inc - PhotoDisc - Reklamebyrået BBE