Mer om planeter:

Planet linker
Oversikt over planetlinkene

Planetene deles inn i tre grupper
i forhold til hvor lang tid de bruker på å gjøre en runde rundt banen

Transitt tolkning
En vanlig misforståelse i transittolkning er at en retrograd planet indikerer noe ubehagelig

Retrograd
De forandringer du opplever fra dag til dag er avhengig av Sol - Måne - Merkur - Venus og Marstransittene

Speiderplaneten i horoskopet ditt
Den siste planeten som kommer opp i horisonten i øst før solen stiger opp

De transpersonlige planeter
Virkningen av de transpersonlige planetene vil variere fra individ til individ,

Planetenes aspekter
Aspektene dannes når det er et nøyaktig vinkelforhold mellom planetene

  Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Planetene i astrologien
Astrologien
forholder seg til 10 planeter

 

Astrologien forholder seg til "10" planeter. Åtte av disse er jordens søsterplaneter: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. De to andre, Solen og Månen, er ikke planeter (en planet går i bane rundt Solen) selv om de følger den samme bane som planetene når de sees fra jorden. Astrologer betegner likevel disse ti himmellegemeer for de ti planetene, også her vil vi bruke denne betegnelsen når vi omtaler dem og deres forhold til hverandre. Banen de ti planetene følger kalles eklipsen. Du kan forestille deg eklipsen ved å se for deg at du står i et observasjonstårn som er plassert i sentrum av en sirkelformet veddeløpsbane. Tårnet representerer jorden og veddeløpsbanen representerer eklipsen. Når du ser ut fra tårnet, ser du alle de ti planetene bevege seg rundt banen i samme retning, fra høyre mot venstre. Siden planetene beveger seg med forskjellig hastighet, er de spredd over hele banen. De raskeste planetene går rundt banen flere ganger i året, - de når igjen - og passerer de planetene som er i mer sakte bevegelse og som bruker flere år på en runde. Astrologene er interessert i å vite hvor hver planet befinner seg i banen, og hvor de er i forhold til hverandre.

Dyrekretsen og planetene i astrologien

Astrologene bruker zodiakens (dyrekretsens) tegn til å beskrive planetposisjonene, og aspekter til å beskrive forholdene mellom dem. Planetene representerer forskjellige kosmiske krefter som påvirker dine grunnleggende karaktertrekk og dine varierende ønsker og behov. Planetene stiller til rådighet de energiene som driver dine fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle systemer. Disse planetenergiene modifiseres og styrkes av planetens posisjon i zodiaken, og av dens forhold (aspekter) til de andre planetene.

Solen er hersker over Løvens tegn
Solens posisjon i zodiaken representerer det tegnet du er født i. Soltegnet viser til ditt innerste jeg og hvordan du uttrykker din essens og individualitet gjennom bevisste viljehandlinger

Månen er hersker over
Krepsens tegn
Viser dine ubevisste emosjonelle reaksjoner på situasjoner, basert på dine tidlige barndomsopplevelser og familiens innflytelse, samt din evne til å nære og beskytte deg selv og andre.

Planeten Merkur er hersker over Tvillingenes tegn.
Viser på hvilken måte du tenker igjennom ting og kommuniserer dine ideer og valg til andre. Viser også hvordan du tar valg og hva du legger vekt på i denne prosessen.

Planeten Jupiter er hersker over Skyttens tegn
Viser hvordan du uttrykker dine behov for vekst, ekspansjon og utfoldelse. Viser din interesse for de høyere livsverdier og livsmål, og hvordan du deler interesser med andre. Jupiter kalles også lykkeplaneten

Pesonlige planeter
Disse planetene kalles de personlige planeter

Når planetene er i transitt
Oversikt over hver enkelt planet

De indre planeter
Om Jupiter og Saturn

Mer om planeter
Lær deg mer om planetene

Chiron
Chiron kalles healerplaneten og brukes ofte som hersker av stjernetegnet Vekten.

Relaterte Linker:

Det Mystiske biblioteket
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikt

Stjerner i Sikte
Oversikt over emner i astrologiportalen Stjerner i Sikte

Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.