Mer om nummerologi:

Tallenes symbolske verdi:
Tallene er ikke bare kvantitative og brukes ikke bare for å angi mengde..

Tall, astrologi, farger og toner
Les mer om stjernetegn, farger, planeter, toner, tall, mm

Navnetallet ditt
Det eksisterer flere modeller for å finne navnetallet sitt, og for å arbeide med numerologi.

Nummerologiportalen
Den nye nummerologiportalen

Atrologi og håndanalyse
Også håndanalysen tar utgangspunkt i astrologien og planetene

 Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Det mystiske 7 tallet symboliserer hele universetOversikt:

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Du Og Planetene
Fra boken du og Planetene

Stjerner i Sikte
Lær mer om astrologi


Studerer man bibelen på originalspråkene som er gresk og hebraisk, og samtidig kjenner disse alfabeters tallverdi vil man finne at bibelen har en matematisk sammenheng.

Syv symbolikken er unik.

Studerer man bibelen på originalspråkene som er gresk og hebraisk, og samtidig kjenner disse alfabeters tallverdi vil man finne at bibelen har en matematisk sammenheng. Bibelens første ord er: I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. På hebraisk blir dette 7 ord og tilsammen 28 (4 x 7) bokstaver. Tar man så tallverdien av de første mellomste og siste bokstavene i hvert ord får man tallet 1393 (199 x 7). Det samme gjentar seg gjennom store deler av bibelen. Det er også 7 bønner i Fader vår, Jesus talte 7 ord på korset, gjorde 7 x 5 undere, talte 7 x 5 lignelser, 7 personer stod opp fra de døde.

Det er skrevet tusenvis av sider om 7 symbolikken.
Her er en smakebit:

Universet. Selve makrokosmos tall. Uken har 7 dager, de 7 chakra, regnbuens 7 farger, de 7 gode år og de 7 vonde år, 7 armete lysestaker osv. 7-tallet er det første tallet som inneholder både det åndelige og verdlige prinsipp. 7 underverk, 7 toner i den tradisjonelle skala, den 7 hodete drage. Astrologisk står det bl.a. for Store Bjørns 7 stjerner. De forskjellige kulturer gir 7-tallet litt forskjellig symbolikk. Jødene ga bl.a. 7-tallet en okkult intelligens. Det jødiske året har 7 høytider, det tok 7 år å bygge tempelet. I kristen symbolikk representerer 7-tallet bl.a. Gud, den 7 strålen, de 7 sakramenter, de 7 dødssynder, de 7 altere.
Jorden ble skapt på 7 dager. Noa fikk 7 dagers varsel og fylte arken med 7 av hver dyreart. Mosebøkene forteller om 7 lamper, og 7 usyrede brød som skulle nytes i 7 dager, ved 7 årlige høytider. Johannes åpenbaring har 7 brev til 7 menigheter, 7 ånder, 7 gull lysestaker, 7 engler, 7 stjerner, dyret med de 7 horn, og boken med de 7 segl.


 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.