Mer om astrologi og musikk:

Tonenes innbyrdes forhold
Tersen som frembringer den mest umiddelbare harmoni

Relaterte emner:

Det mystiske biblioteket
Mystikk, okkutisme, jomfrufødsler mm

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

Du Og Planetene
Lær mer om astrologi

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene


Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

All musikk gir en subjektiv opplevelse. Enkelte melodier gir deg gode minner - mens andre melodier liker du mindre. Dette kalles tonens magi, og skyldes tonens vibrasjoner og ditt eget sinn. Når gode minner fremkalles via musikk, skyldes det at sinnsstemningen du var i på et eller annet tidspunkt fremkalles på nytt ved hjelp av tonenes vibrasjoner.

Et annet ord for Alfa er Begynnelsen

Alfa er det største prinsipp, og omtales også gjerne som den guddommelige kraft eller det guddommelige prinsipp. Alfa og Omega er begynnelsen og slutten - og representerer helheten, sirkelen, en syklus. Alfa og Omega avbildes ofte symbolsk med ørnen og uglen som igjen er symboler for dag og natt.
I Hinduismen finner man en tilsvarende tankegang - ordet AUM. Dette ordet symboliserer hele lydskalaen og omtales gjerne som den hellige lyden. Lyden som gjennomtrenger hele kosmos. Ordet symboliserer også treenigheten gjennom de tre bokstavene AUM som igjen står for den trefoldige Brahman.

Energikroppens organer

Ordet
Chakra er som nevnt tidligere et uttrykk for energikroppens organer. Ingen musikalske mennesker vil benekte at enkelte klangfarger får en til å fryse på ryggen, og at man merker strømninger i ryggraden og nakken. Ryggraden og nakken er knyttet til din subjektive bevissthet.

Skalaen er delt i 2: De 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Grunntonene danner den diatroniske skala, og sammen med halvtonene utgjør dette den chromatiske skala. Skalaens tolv chromatiske toner tilsvarer de 12 stjernetegnene. Det foregår med andre ord en vekselvirkning mellom musikk og stjernetegn hver gang du hører en melodi. Musikk er organiserte toner, og loven som organiserer dem hører hjemme på et av naturens høyeste plan. Musikk er næring for ånden, og tonenes vibrasjoner stimulerer de forskjellige nervesentre, astral legemet og chakraene.