Det mystiske biblioteket

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Planeter og erkeengler
betydninger og ukedager

Relaterte emner:

En himmel full av stjerner
Lær mer om astrologi

Meditasjon
Lær deg å meditere - Mantraovesikt

 

Godt å vite om jomfrufødsler

Julens budskap og kroppsdelene

Skal man forstå julens budskap, om barnet som var født i Betlehem må man også trekke kroppsdelene med i dekodingen av budskapet. Betlehem er et sted i vårt hjerte. Det stedet Kristuskraften fødes. I starten sier juleevangeliet: Det skjedde i dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Her går de gamle profetier i oppfyllelse. Betlehem ( hjertet) er utpekt til stedet for Kristus fødsel. Her oppstår også grunnlaget for mange av de fremtidige problemer. Kun de innvidde visste at med Betlehem mente man hjertet.
Budskapet gikk ut fra Jerusalem. Jerusalem er symbolet på menneskets hode, eller dagsbevissthet. Herodes bodde i Jerusalem og var symbolet på den menneskelige Lusiferske forstand eller verdens fristelser som ikke hadde bruk for noen frelser. Jesus unngikk Herodes forfølgelse ved å flykte til Egypt. Men også dette er i overført betydning. Egypt er her symbolet på innvielse, visdom og esoterisk kunnskap. De tre vise menn som reiste etter Davidstjernen er symbolet på menneskets tre legemer: Legeme, sjel og ånd.

Legemet som styres av mennesket skal tjene det som fødes i menneskets indre (i Betlehem).

Betlehem (hjertet) blir altså stedet for fødselen. Betlehem er også stedet for et annet stort innvielsesmysterium. Utviklingen går altså via Betlehem (hjertet). «Frøet» som blir sådd vokser og vil etter en stund bryte ned tempelet i Jerusalem (hodet) for deretter bygge det opp igjen på tre dager ( Kristus oppstandelse). Kristus (jegbevisheten) vil da innta byen med de syv porter (hodet) og gjennomtrenge dagsbevisheten.

Relaterte emner:

Kjærlighetshoroskop
Hvem passer du sammen med?

Johfras Slide Show
Johfras tolkning av stjernetegnene

Numerologi
utgangspunktet for den objektive verden?