Mer om det astrologiske hussystem:

Kroppsdeler som beherskes av de astrologiske hus
Menneskekroppen med tilhørende stjernetegn

De fire kvadranter
MC - IC - AC - DC utgjør storkorset

Aktivitets områder
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Tolkning av de forskjellige hus
Hvordan de astrologiske hus kan benyttes i horoskoptolkning. Basert på urhoroskopet

Jomfrufødselen og hussystemet
De forsjellige områder har forskjellige aktivitetsområder

Du og Planetene - Hvem - Illustrasjoner - Mail - Neste Side
Det Astrologiske Hussystemet

På slutten av forrige århundre startet det igjen en oppblomstring av interessen rundt astrologiens muligheter. Når man i eldre tider observerte planetenes vandring i deres elliptiske bane, la man også merke til de bakenomliggende fiksstjerner.Det kan billedlig sees som en veddeløpsbane med reklametavler rundt banen, hvor du kan angi hestenes bevegelse og posisjon på banen ved å identifisere tavlene i bakgrunnen. De gamle astrologer brukte på samme måte fiksstjernene som bakgrunn. De inndelte banen i 12 like store sektorer. Hver sektor ble gitt navn som sto i forhold til den stjernegruppen som man observerte innenfor hver sektor. (Væren, tyren etc.) De refererte til disse sektorene som dyrekretsen (zoo), som på gresk heter "zodiac".

 Copyright © www.Astrologi.as - All rights reserved.