Kronprinsparets
Partnerhoroskop (enhet)

Mette Marits horoskop

Kronprins Håkons horoskop

Horoskopbestilling

Du & Planetene

Meditasjon

Medisinsk astrologi

Astrologi og fødselssteiner

Stjerner i Sikte

Ascendanten

Partnerhoroskopet

Ditt hjerte banker for

Atrologi og håndanalyse

Elementene

Det Mystiske biblioteket

Godt å vite om jomfrufødsler

Erkeengler

Link Up

Composite partnerhoroskop mellom Kjell Magne Bondevik født 03.09.1947
og Jan Petersen født 11.06.1946

Enhethoroskop med Tropisk Zodiak. Husmetode ner Placidus.

Ettersom dette er et snitt partnerhoroskop som blander personene som man blander en drink og tolker aspektene i horoskopet som dere skulle være kjærester benyttes ordet kjærester i stedet for partnere.Horoskopet er ikke korrigert og kan her leses slik det kommer ut fra datamaskinen. Oppsummeringen leser du på bunnen av denne siden.

 Hvordan virker Kjell Magne i forholdet

 Kjells forhold til horoskopets Ascendant

Ascendant er i Væren, 25.41 grader.

Ascendanten er ditt horoskops fødsels hersker. Den forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du er frimodig og energisk og har en positiv holdning til livet. Du handler bestemt, og er flink til å ta avgjørelser. Selv om disse ikke alltid er velfundert. Du handler alltid for å lykkes. Du har også lett for å tilgi, og for å glemme. I kjærlighetsforhold er du lidenskapelig og brennende.

 Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Sol med en Orb på 3 grader.

Aspektet indikerer at du ofte får en dårlig image i dine omgivelser. Du har lett for å stille deg selv utenfor det øvrige samfunn. Du bør derfor arbeideaktivt med den konstruktive energien i solområdet.

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Måne med en Orb på 3 grader.

Du har vanskelig for å uttrykke dine følelser på en forståelig og positiv måte. Aspektet kan føre til konflikter med familie, venner, kolleger og partner.

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er sekstil til Uranus med en Orb på 3 grader.

Du har en magnetisk personlighet. Eller for å si det med andre ord, en karisma de fleste setter pris på. Du er entusiastisk og ivrig. Du uttrykker deg selv på en engasjerende måte. Men det du sier er ikke alltid like gjennomtenkt. Folk med dette aspektet velger vanligvis helt spesielle, unike partnere. Et ekteskap med deg vil være både interessant og spennende.

 Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Målpunkt (MC) med en Orb på 4 grader.

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 4 grader.

Kjells forhold til horoskopets Sol

Sol er i på spissen mellom Krepsen og Løven, 29.31 grader.

Krepsen:

Solen viser hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du blir lett engasjert, og er meget tradisjonsbundet. Du har likevel ingenting imot fremskritt. Du har en sterk formsans. Solen i krepsen symboliserer en sterk følelsesevne. Du er lett å påvirke på grunn av din åpenhet. Din sensitivitet for alt som foregår rundt deg gjør at humøret ofte svinger. Best trives du når du kan ta deg av familien og hjemlige ting, eller å dele en følelsesmessig erfaring med en nær venn. Det emosjonelle i livet ditt betones meget sterkt. Du anerkjenner sjelen som selve urkraften. Drømmene dine er veivisere, samtidig holder du en indre avstand fra andre. Dette er din måte å forsvare deg på. Flid og konsentrasjon blir satt inn på vesentlige områder. Uvesentlige ting skyver du til side. Ro og hvile, for den slags skyld meditasjon, vurderer du meget høyt.

 Løven:

Du trenger andre mennesker, og du elsker å vise din genrøsitet. Som løve er du den fødte leder, men du må lære hvordan du skal fordele arbeidet til andre. Når du ikke har noe å gjøre føler du deg tom og ensom. I slike øyeblikk blir du for følsom.

 Sol er i Første hus.

Du styrer energiene dine resultatbevisst for å komme i lederposisjon. Du foretrekker en jobb som gir deg makt og synlig status. Uansett hva du bestemmer deg for å gjøre, har du styrke til å skaffe deg de ferdighetene som skal til for å nå målet.

Nøkkelordene for denne husplasseringen er:

Jeg sentret. Selvbevisst. Sterk opptreden. Autoritær. Lederinteresse.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Sol er konjunksjon til Mars med en Orb på 4 grader.

For deg haster det å nå toppen. Du er derfor som regel både aggressiv og hastig. Denne beskrivelsen gjelder både i forretningslivet og sexlivet. Vanligvis er du en vinner.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er kvadratur til Jupiter med en Orb på 4 grader.

Ettersom du ikke alltid er like heldig med utfallet av det du setter igang, bør du arbeide med å være litt mindre impulsiv. Du bør også begynne å holde det du lover overfor andre. Dette vil kunne gi deg mindre vanskeligheter.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er konjunksjon til Saturn med en Orb på 5 grader.

I din endeløse kamp for å komme over vanskeligheter og frustrasjoner, tar du det meste alvorlig.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er trigon til Vertex med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Kjells forhold til horoskopets Måne

Måne er i Steinbukken, 21.49 grader.

Månen symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Andre mennesker opplever deg ofte som en kald fisk. Dette er fordi du tar alt så alvorlig. Du prøver å oppveie din medfødte skyhet og usikkerhet ved å sette deg ambisiøse mål. Disse målene søker du å oppnå ved hardt arbeid. Du liker å være følelsesmessig sikker.

 Måne er i Syvende hus.

Du bruker mye tid på å utvikle og ordne ditt forhold til andre mennesker. Når en venn svikter deg materielt, har du vanskelig for å tilgi. Svikter de følelsesmessig, tilgir du lettere. I kjærlighetsforhold og ekteskap vil du lete etter en mors- eller farserstatning som kan fylle dine emosjonelle behov.

Stikkord:

Sterke bindinger til partneren på et sjelelig plan. Popularitet. Meget følsom for hva andre mener.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Måne er konjunksjon til Målpunkt (MC) med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Du liker offentlighetens søkelys. Du er var og oppmerksom på andres meninger, noe du vet å gjøre deg nytte av. Kvinner vil kunne gi deg god hjelp i karrieren din. Er alle aspektene gode vil du lett oppnå et positivt omdømme. Se også på utgangspunktet (IC). Her finner du områdene du kan hevde deg i.

Forholdets enhetshoroskop Måne er opposisjon til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Kjells forhold til horoskopets Merkur

Merkur er i Løven, 7.58 grader.

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Du er et dypttenkende menneske og fokuserer tankene rundt større dramatiske begivenheter. Du bruker lang tid for å bestemme deg og du misliker forandring. Til tider kan du bli for ydmyk. Når Merkur er plassert i Løven, indikerer dette en stor grad av selvbevissthet. Når du setter ting ut i livet er du fornøyd med deg selv. Andre oppfatter deg til tider som selvgod. Du har mange gode ideer, nye planer fødes, oppfinnelser beskrives, men du setter det sjeldent ut i livet. Du er flink til å organisere. Stort sett alt du foretar deg er sentrert rundt deg selv.

Merkur er i Andre hus.

Du tiltrekker deg oppgaver og sannsynligvis et yrke som gjør at du får bruk for din kommunikasjonsevne og skriftlige formuleringskunnskaper. Du har også en god forretningsbegavelse - og sans for materielle resultater. Før du går inn for noe med liv og sjel, planlegger du nøye. Du er en praktiker - og liker å snakke om penger og følelser.

Stikkord:

Dyktig i forretningskommunikasjon og arbeidslivet.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Mars med en Orb på 4 grader.

Du er en praktisk person. Samtidig er du bestemt. Når du uttaler deg skjer dette i klar tekst og du mener som regel alt du sier.

Forholdets enhetshoroskop Merkur er kvadratur til Jupiter med en Orb på 3 grader.

Dine ekspansive ideer er vanligvis hinsides denne verden når det gjelder

muligheten til å gjennomføre det du har tenkt ut. Du er lite praktisk.

Dette bør du arbeide med. Spesielt når det gjelder det du selv skal engasjere

deg i. Husk, hvis du ikke er praktisk, kommer du ingen vei. En ide er ingenting verd hvis den ikke kan settes ut i praksis og lar seg gjennomføre.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Saturn med en Orb på 3 grader.

Du er skeptisk og krevende. Sannsynligvis ville du egnet deg som forsker innen

en eller annen vitenskap. Du planlegger ting nøye og arbeider meget hardt. Husk, at den som planlegger for mye glemmer å leve livet. Livet kan kun leves i nuet.

Forholdets enhetshoroskop Merkur er sekstil til Neptun med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Din sensitive oppfatningsevne strekker seg langt utover følelser og tanker

for andre. Dette er en evne du bør videreutvikle.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Pluto med en Orb på 4 grader.

Kommer du ut for en svindler vil du sannsynligvis gjennomskue vedkommende på et sekund. For deg er det mer viktig å være rettferdig enn å være rik, men

ikke glem at andre ikke har samme innstilling som deg. La dem få ha sine meninger i fred dersom de ikke skader andre. Slutt og beklag deg og syte til andre.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 1 grader.

Du har en god evne til å fange opp forskjellige trender. Din måte å formulere deg på - og presentere ideer på er lett å forstå. Du har et behagelig humør, og er samfunnsengasjert.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er trigon til Sørpunkt med en Orb på 1 grader.

Du har perspektiv på ting. Dette vil kunne hjelpe deg til å overkomme begrensinger forårsaket av sør-noden.

Kjells forhold til horoskopets Venus

Venus er i Løven, 15.26 grader.

Venus er symbolsk kjærlighetens gudinne og påvirker følelser og verdier. Venus assosieres med sensualitet og fornøyelser. Venus plassering i horoskopet viser hvor dine verdier ligger, og det viser hva du ønsker av partneren din. Når du blir tiltrukket av noen, vet vedkommende det nesten med en gang. Dette skyldes selvfølgelig at du omgående gir uttrykk for det. Du er en meget hengiven personlighet, men til tider kan du bli for spøkefull og for overdådig. Du er den fødte romantiker og er alltid på jakt etter en å flørte med.

Du er selvbevisst og følsomheten din er stolt. Du er full av ild og lidenskap. Følelsene er midtpunktet for alle fornemmelsene dine. Du har en sterk sanseglede, og en sterk kjønnslig tiltrekningskraft. Du er begeistret for all skjønnhet. Du er varmhjertet, rundhåndet og romantisk. Du elsker livet, og du elsker å bli lagt merke til. Til tider kan du bli ekstremt sjalu. Du har et sterkt inntrykksfullt ytre bilde som virker meget tiltrekkende på det annet kjønn. Hva følelseslivet ditt angår, har du ingen hemninger, og du er uslåelig i din måte å hengi deg til andre på. Her står Venus for het følsomhet. Du nyter det å nyte.

Venus er i Tredje hus.

Du uttrykker din kunstinteresse på en intellektuell måte, og kan formulere dine meninger både skriftlig og verbalt. Du setter pris på - og koser deg når du er sammen med familie og venner. Du liker å reise.

Stikkord: Kommunikasjonsfølelse og evne. Kunst.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Venus er sekstil til Uranus med en Orb på 6 grader.

Populariteten din skyldes din spontane uttrykksmåte og at du alltid lager moro rundt deg. Ditt nærvær gir spenning til det meste.

 

Forholdets enhetshoroskop Venus er konjunksjon til Pluto med en Orb på 3 grader.

Kjærlighetslivet ditt er like intenst som det er komplisert. Til tider kan det se ut som du og kjærlighetslivet ditt er fanget "på en karusell" som går rundt og rundt, og som det er vanskelig å komme seg av.

 

Forholdets enhetshoroskop Venus er opposisjon til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

Aspektet indikerer at du vil kunne oppnå både sosiale og finansielle fordeler fra lykkepunktet. Du liker ikke konkurrenter i privatlivet og i forretninger.

Kjells forhold til horoskopets Mars

Mars er i Løven, 3.50 grader.

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Løven står Mars for selvbevisst handlekraft. Du har en brennende energi, men vokt deg for å brenne lyset i begge ender. Du er en autoritær ledertype. Alle skal helst danse etter din pipe. Til tider blir du nokså selvrettferdig og uforstandig. Du har en sterk selvtillit. Alt som skjer i livet ditt, skjer litt strabasiøst. Du er villig til å påta deg ansvar og du har en pionertrang og erobringslyst. Du er en stormfull beiler og higer etter kjærlighet. Du ønsker å bli berømt. Du setter pris på spenning og konkurranse. Du er ærlig og uredd i din omgang med andre. Sensualiteten din er varm og du liker å være den dominerende part i et forhold.

Mars er i Andre hus.

Du er en meget sta person, og driver du med forretninger blir du ofte aggressiv overfor forbindelser. Du slåss hardt for å vinne materielle goder. Problemet er bare at du engasjerer deg så mye for å tilegne deg rikdom, at du som regel taper like fort som du tjener.

Du bør helst arbeide for deg selv, og konkurrere med "giganter" som deler din sans for tempo og materialisme.

Et godt råd på veien er: Det du vinner er det eneste du kan tape. Tenk over det.

Stikkord:

Aggressiv. Materiell vinning. Eiendom. Tap.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Mars er kvadratur til Jupiter med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Din vennlige oppførsel skjuler nesten alltid en eller annen baktanke. Du tenker mye, og resonnerer lett. Du er også forutseende når det gjelder andre folks utgifter. Det bør du også være når det gjelder dine egne.

Forholdets enhetshoroskop Mars er konjunksjon til Saturn med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Selv om du har store ambisjoner har du store vanskeligheter med å bestemme deg for hva som er dine egentlige mål. Du lar deg alt for lett imponere av andre.

 

Forholdets enhetshoroskop Mars er sekstil til Neptun med en Orb på 3 grader.

Du inspirerer andre til å gjøre sitt beste. Dette gjelder både i arbeid og i privatlivet. Du er en handlingsorientert leder, men du liker ikke å stå frem i rampelyset. Du er den som holder deg bak sceneteppet og trekker i trådene.

Forholdets enhetshoroskop Mars er trigon til Vertex med en Orb på 3 grader.

Kjells forhold til horoskopets Jupiter

Jupiter er i Skorpionen, 4.16 grader.

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Den forteller deg også om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Duhar et sterkt behov for å ha kontroll over omgivelsene, og menneskene du møter i ditt liv. Du tror at livet blir bedre dersom du tenker i store baner, og handler gjerne ut fra samme tankegang. Du er skarpsindig og til tider kan du være nokså kompromissløs. Din trang etter å ha kontroll over mennesker har kanskje noe med at du involverer deg finansielt. Du har en spesiell lidenskap for å eie ting og for fysiske fornøyelser. Du har en kamplysten, lidenskapelig utfoldelseskraft og ønsker å skape noe som er utenom det vanlige. Du ønsker å sette spor etter deg i dette korte livet på jorden. Når du blir engasjert, setter du alt inn på å vinne.

 Jupiter er i Femte hus.

Dine energier bruke du ofte til å glede og til å lære fra deg ting. Spesielt når det gjelder barn.

Din romantiske tankegang inkluderer som regel en som har penger. Du liker å leke deg på børsen - eller med andre former for gambling.

Stikkord:

Sympati for barn. Kultisme. Stor nytelsesevne. Kunstutfoldelse, skuespillertalent.

 Aspekter

 Forholdets enhetshoroskop Jupiter er kvadratur til Saturn med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Aspektet indikerer at du er et menneske som alltid har hatt mange byrder å bære på. Sannsynligvis må du arbeide hardt for alt du får.

Kjells forhold til horoskopets Saturn

Saturn er i Løven, 4.38 grader.

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. Du er den fødte leder, og kan påta deg ledelse på nær sagt alle områder. Du trenger å lære å nyte livet og verdien av en god latter. Du nærmest tvinger deg selv for å komme deg fremover, og for at ikke noen skal tro at du er middelmådig. Du streber alltid for å nå en topposisjon og din suksess vil være synlig for alle. Du påtar deg ansvar og kan til tider være meget streng og autoritær. Du forstår herskersystemet ned i minste detalj. Til tider preges du av arroganse og falsk stolthet, og da flykter du nok en gang bevisst inn i ensomheten og skallet ditt.

 Saturn er i Andre hus.

Du sparer penger til alderdommen. De fleste energiene dine er styrt mot å bygge materiell velstand.

Du har også et medfødt talent for å ta vare på andres penger.

Stikkord:

Nøysomhet. Påholdenhet. Materielle oppgaver og prøvelser.

Aspekter

 

Forholdets enhetshoroskop Saturn er sekstil til Neptun med en Orb på 3 grader.

Ingenting unnslipper dine argusyne. Du arbeider best med å planlegge de helt store operasjoner, men holder deg bak sceneteppet og trekker i snorene.

Forholdets enhetshoroskop Saturn er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 4 grader.

Du respekterer sosiale tradisjoner. I ditt tilfelle har imidlertid dette eninnskrenket effekt når det gjelder din personlige vekst 

Forholdets enhetshoroskop Saturn er trigon til Sørpunkt med en Orb på 4 grader.

Selv om sør-noden begrenser deg, har du selvdisiplin og tålmodighet til å overkomme det.

Forholdets enhetshoroskop Saturn er trigon til Vertex med en Orb på 4 grader.

Kjells forhold til horoskopets Uranus

Uranus er i Tvillingene, 21.44 grader.

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også fororginalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Mange med denne Uranusplasseringen arbeider med propoaganda for politiske partier, reformer og mediepolitikk. De arbeider for at folk skal få en ny forståelse. Ideene dine er originale, men tankene dine er ofte ukonsentrert. Du har lett for å vakle. Hva er rett, hva er galt?. Du er kvikk, og kommer ofte frem med nye spennende måter å få ting gjort på. Likevel gjør din rastløshet at du ikke holder ut lenge nok til å gjennomføre en ting. Du er intuitiv.

Uranus er i Tolvte hus.

Du spiller med lukkete kort for å beskytte deg selv finansielt - og for å slippe å vise hvem du egentlig er.

Det siste skjuler du også delvis for deg selv. Din glede ved å forsøke å bevare følelser oglage hemmeligheter kan lett føre deg inn i forhold som avslører deg - og som kan gi deg et dårlig rykte.

Stikkord:

Okkult bedrag. Forførelser. Aner det kommende. Trosgrublerier.

Aspekter

 

Forholdets enhetshoroskop Uranus er trigon til Lykkepunkt med en Orb på 3 grader.

Dette aspektet lager positive sjanser og mange muligheter. Aspektet vil også før eller siden gi deg en uventet belønning.

Kjells forhold til horoskopets Neptun

Neptun er i Vekten, 7.38 grader.

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre. Du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle; du er like gjerne åpen for nye impulser.

Neptun er i Femte hus.

Du elsker det lukseriøse og har sans for dramatikk. Dine romantiske forhold blir lett eventyr der begge parter forfører hverandre.

Får du barn må du forvente at disse blir spesielt sensitiv.

Stikkord:

Erotikk. Animalsk drift. Forførerisk opptreden. Instinktiv lyst 

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Neptun er sekstil til Pluto med en Orb på 4 grader.

Generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk.

 

Forholdets enhetshoroskop Neptun er trigon til Nordpunkt med en Orb på 1 grader.

Du er sensitiv og i harmoni med trendene i tiden. Du er også i harmoni med deg selv. Mange høyt åndelige mennesker har dette aspektet 

Forholdets enhetshoroskop Neptun er sekstil til Sørpunkt med en Orb på 1 grader.

Kjells forhold til horoskopets Pluto

Pluto er i Løven, 12.2 grader.

Stikkordet for Pluto er maktkraft. Pluto er et høyere trinn av Mars, og forteller blant annet om din evne til å være en del av massen, eller heve deg over den. Husposisjonen viser deg hvilke områder du må takle alene. I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene som oppstår grunnet utviklingen av kjernekraften.

Pluto er i Tredje hus.

Du har et søkende sinn og leter etter røttene i alt som angår viktige saker i livet. Du har en sterk tro på deg selv og det du gjør. Ideene dine er originale. Du deler gladelig med andre. Du kan lett få kommunikasjonsproblemer med søsken.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Pluto er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 2 grader.

Kommer du ut for et problem, går du som regel rett til kjernen av det for å løse det. Du har en meget skarp hjerne, og er istand å se de underliggende årsakene til trendendringer og svingninger i tiden.

 

Forholdets enhetshoroskop Pluto er trigon til Sørpunkt med en Orb på 2 grader.

Kjells forhold til horoskopets Nordpunkt

Nordpunkt er i Tvillingene, 9.3 grader.

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Når du skal løse problemer gjør du dette, i motsetning til andre mennesker, på en objektiv måte. Du understreker til en hver tid behovet for å være logisk og ikke-følelsesmessig engasjert, og tar alltid utgangspunkt i fakta.

Nordpunkt er i Tolvte hus.

Selv om du lett kan hanskes med problemer og farefylte situasjoner, bør du forsøke å unngå dem.

Du stenger av for dine følelser overfor andre. Noe som fører til at det lett bli misforståttogså av partneren din.

Kjells forhold til horoskopets Sørpunkt

Sørpunkt er i Skytten, 9.3 grader.

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Du bør arbeide med vanene dine, og med hvordan du handler i sin alminnelighet. Du bør la være å se så mye på detaljene og sjekke underliggende fakta før du setter noe i gang.

 

Sørpunkt er i Sjette hus.

Du bør forsøke å bli kvitt uvanen med å utsette arbeid. Du må være mer åpen for å innføre ny teknologi i jobben din.

Du kan få kjærlighetsproblemer med en kollega.

Kjells forhold til horoskopets Målpunkt (MC)

Målpunkt (MC) er i Steinbukken, 21.11 grader.

Dine yrkesmessige ambisjoner er sterke og du velger gjerne en karriere innen det offentlige. Du er meget opptatt av at din anseelse er god innen ditt nærmiljø og du gjør alt for å beskytte ditt gode rykt

Kjells forhold til horoskopets Utgangspunkt (IC)

Utgangspunkt (IC) er i Krepsen, 21.11 grader.

Du er veldig knyttet til hjemstedet ditt og familien. Du er mye på flyttefot, men det er store sjanser for at du vil slå deg ned der du er fød

Kjells forhold til horoskopets Lykkepunkt

Lykkepunkt er i Vannmannen, 18.12 grader.

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta ibruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Du liker ikke det etablerte samfunns grenser og lover. Du ønsker å komme deg fri fra de bånd som binder deg. Du ønsker å sette deg ut over grenser. Du er nysgjerrig på det meste. Spesielt når det gjelder mennesket, verden og universet. Du ønsker å forstå.

Med lykkepunktet i Vannmannen vil du alltid kjempe for å oppnå følelsen av uendelighet. Du liker ikke å dømme andre. Du vet at alt kan plukkes frahverandre og studeres i minste detalj, og at ingen av bitene er dårligere enn en annen. Men at det allikevel er helheten som er den viktige. Av natur er du ærlig og fri for fordommer. Din upartiskhet gjør at du ikke innvolverer deg i andres personlige konflikter om moralske prinsipper.

Du liker ikke å følge en vei som andre peker ut for deg. Hvor du går, vil alltid være bestemt av hviken ide du har, og ideene dine er som regel både originale og nye. Du er oppfinnsom, og har et litt orginalt livssyn. Du trives i ditt eget selskap, og når du kan trekke deg tilbake fra konformiteten i samfunnet. Du er et menneske som handler på impuls, og du forsøker å leve livet ditt uten å ha noe bestemt plan. Ettersom du mangler både plan og mønster i livet ditt utvikler du en spesiell og usedvanlig sans for selve livet og det å leve.

Ditt bevissthetspunkt er i Løven. Dette gjør deg istand til å se og oppdage hvordan folk forgjeves forsøker å få makt og herredømme over andre. Og hvordan andre kjemper for å opprettholde lover og prinsipper, og får selvrespekt gjennom disse. Ditt bevissthetspunkt i Løven, setter pris på kjærlighet og sannhet til de høyere prinsipper. For deg blir dette en veiledning som gjør at du forsøker å unngå makt.

Et menneske med lykkepunkt i Vannmannen er meget vanskelig å sjokkere. Det er fordi du har en bevissthet som inkluderer at alt kan hende. Men du lever på en måte i fremtiden. Du ønsker å utforske og oppdage alt det menneskeheten betrakter som umulig. Også holdningene dine er meget ukonvensjonelle.

Ettersom Løvens energi er basert på oppfyllelse gjennom makt og herredømme, og Vannmannens energi er basert på å unngå at egoet blir lokket i en felle, vil du alltid oppnå den største glede hvis du ikke er redd eller skammer deg over din fordomsfrihet og dine spesielle holdninger. På en pussig måte er det Løvens kraft som gjør deg istand til å bekjempe ønske om makt. Dine visjoner rettes ikke bare mot verden rundt deg, men også mot verden inne i deg. Både ønskene dine og tankene dine er unike. Til tider profetiske.

 

Lykkepunkt er i Niende hus.

Interesseområdene vil her være: Religion, forretninger med utlandet, forlagsvirksomhet, høyere utdannelse, juss, skoler og universiteter, lange reiser, underrettslige avgjørelser.

 

Hvordan virker Jan i forholdet

Jans forhold til horoskopets Ascendant

Ascendant er i Væren, 25.41 grader.

Ascendanten er ditt horoskops fødsels hersker. Den forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du er frimodig og energisk og har en positiv holdning til livet. Du handler bestemt, og er flink til å ta avgjørelser. Selv om disse ikke alltid er velfundert. Du handler alltid for å lykkes. Du har også lett for å tilgi, og for å glemme. I kjærlighetsforhold er du lidenskapelig og brennende.

 

 

Aspekter

 

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Sol med en Orb på 3 grader.

Aspektet indikerer at du ofte får en dårlig image i dine omgivelser. Du har lett for å stille deg selv utenfor det øvrige samfunn. Du bør derfor arbeideaktivt med den konstruktive energien i solområdet.

 

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Måne med en Orb på 3 grader.

Du har vanskelig for å uttrykke dine følelser på en forståelig og positiv måte. Aspektet kan føre til konflikter med familie, venner, kolleger og partner.

 

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er sekstil til Uranus med en Orb på 3 grader.

Du har en magnetisk personlighet. Eller for å si det med andre ord, en karisma de fleste setter pris på. Du er entusiastisk og ivrig. Du uttrykker deg selv på en engasjerende måte. Men det du sier er ikke alltid like gjennomtenkt. Folk med dette aspektet velger vanligvis helt spesielle, unike partnere. Et ekteskap med deg vil være både interessant og spennende.

 

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Målpunkt (MC) med en Orb på 4 grader.

Forholdets enhetshoroskop Ascendant er kvadratur til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 4 grader.

Jans forhold til horoskopets Sol

Sol er i på spissen mellom Krepsen og Løven, 29.31 grader.

Krepsen:

Solen viser hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du blir lett engasjert, og er meget tradisjonsbundet. Du har likevel ingenting imot fremskritt. Du har en sterk formsans. Solen i krepsen symboliserer en sterk følelsesevne. Du er lett å påvirke på grunn av din åpenhet. Din sensitivitet for alt som foregår rundt deg gjør at humøret ofte svinger. Best trives du når du kan ta deg av familien og hjemlige ting, eller å dele en følelsesmessig erfaring med en nær venn. Det emosjonelle i livet ditt betones meget sterkt. Du anerkjenner sjelen som selve urkraften. Drømmene dine er veivisere, samtidig holder du en indre avstand fra andre. Dette er din måte å forsvare deg på. Flid og konsentrasjon blir satt inn på vesentlige områder. Uvesentlige ting skyver du til side. Ro og hvile, for den slags skyld meditasjon, vurderer du meget høyt.

Løven:

Solen viser hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du trenger andre mennesker, og du elsker å vise din genrøsitet. Som løve er du den fødte leder, men du må lære hvordan du skal fordele arbeidet til andre. Når du ikke har noe å gjøre føler du deg tom og ensom. I slike øyeblikk blir du for følsom.

 

Sol er i Syvende hus.

Ditt seriøse forhold til livet gjør at andre oppfatter deg som melankolsk, selv om du som regel ikke er det.

Du tiltrekker deg mange venner både i privatlivet, og i yrkesforhold. Folk føler seg trygg når de har deg som venn. Imidlertid bør du passe deg for å dominere mellommenneskelige forhold. Spesielt i din søken etter høyere status. Husk at det er viktig å lytte til andre - og at dette gir deg dypere forståelse for livet.

Nøkkelordene for denne husplasseringen er:

Partnerdominans. Utstrålingskraft. Behov for gjenklang i omverden. Behov for oppmerksomhet.

Aspekte

Forholdets enhetshoroskop Sol er konjunksjon til Mars med en Orb på 4 grader.

For deg haster det å nå toppen. Du er derfor som regel både aggressiv og hastig. Denne beskrivelsen gjelder både i forretningslivet og sexlivet. Vanligvis er du en vinner.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er kvadratur til Jupiter med en Orb på 4 grader.

Ettersom du ikke alltid er like heldig med utfallet av det du setter igang, bør du arbeide med å være litt mindre impulsiv. Du bør også begynne å holde det du lover overfor andre. Dette vil kunne gi deg mindre vanskeligheter.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er konjunksjon til Saturn med en Orb på 5 grader.

I din endeløse kamp for å komme over vanskeligheter og frustrasjoner, tar du det meste alvorlig.

 

Forholdets enhetshoroskop Sol er trigon til Vertex med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Jans forhold til horoskopets Måne

Måne er i Steinbukken, 21.49 grader.

Månen symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Andre mennesker opplever deg ofte som en kald fisk. Dette er fordi du tar alt så alvorlig. Du prøver å oppveie din medfødte skyhet og usikkerhet ved å sette deg ambisiøse mål. Disse målene søker du å oppnå ved hardt arbeid. Du liker å være følelsesmessig sikker

Måne er i Tolvte hus.

Det meste av følelseslivet ditt foregår på ditt indre plan. Du er opptatt av å hjelpe andre - og har ofte dårlig forståelse for hvordan du kan hjelpe deg selv. En ubevisstensomhetsfølelse preger deg. Du er opptatt av det okkulte.

Stikkord:

Psykologiske krefter. Interesse for sjelelige prosesser.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Måne er konjunksjon til Målpunkt (MC) med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Du liker offentlighetens søkelys. Du er var og oppmerksom på andres meninger, noe du vet å gjøre deg nytte av. Kvinner vil kunne gi deg god hjelp i karrieren din. Er alle aspektene gode vil du lett oppnå et positivt omdømme. Se også på utgangspunktet (IC). Her finner du områdene du kan hevde deg i.

 

Forholdets enhetshoroskop Måne er opposisjon til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Jans forhold til horoskopets Merkur

Merkur er i Løven, 7.58 grader.

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Du er et dypttenkende menneske og fokuserer tankene rundt større dramatiske begivenheter. Du bruker lang tid for å bestemme deg og du misliker forandring. Til tider kan du bli for ydmyk. Når Merkur er plassert i Løven, indikerer dette en stor grad av selvbevissthet. Når du setter ting ut i livet er du fornøyd med deg selv. Andre oppfatter deg til tider som selvgod. Du har mange gode ideer, nye planer fødes, oppfinnelser beskrives, men du setter det sjeldent ut i livet. Du er flink til å organisere. Stort sett alt du foretar deg er sentrert rundt deg selv.

 

Merkur er i Syvende hus.

Du har lett for å snakke med andre, og er som regel på søk etter muligheter for samarbeid.

Din nesten åndelige partnerskapsforbindelse gjør at du foretrekker partnerskap i yrkeslivet fremfor å etablere ditt eget firma. Du er meget lydhør for andres ideer og meninger. Dette kan gjøre deg til en mektig sjef.

Stikkord:

Forbindelsebegavelse.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Mars med en Orb på 4 grader.

Du er en praktisk person. Samtidig er du bestemt. Når du uttaler deg skjer dette

i klar tekst og du mener som regel alt du sier.

Forholdets enhetshoroskop Merkur er kvadratur til Jupiter med en Orb på 3 grader.

Dine ekspansive ideer er vanligvis hinsides denne verden når det gjelder

muligheten til å gjennomføre det du har tenkt ut. Du er lite praktisk.

Dette bør du arbeide med. Spesielt når det gjelder det du selv skal engasjere

deg i. Husk, hvis du ikke er praktisk, kommer du ingen vei. En ide er ingenting verd hvis den ikke kan settes ut i praksis og lar seg gjennomføre.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Saturn med en Orb på 3 grader.

Du er skeptisk og krevende. Sannsynligvis ville du egnet deg som forsker innen

en eller annen vitenskap. Du planlegger ting nøye og arbeider meget hardt. Husk, at den som planlegger for mye glemmer å leve livet. Livet kan kun leves i nuet.

Forholdets enhetshoroskop Merkur er sekstil til Neptun med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Din sensitive oppfatningsevne strekker seg langt utover følelser og tanker

for andre. Dette er en evne du bør videreutvikle.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er konjunksjon til Pluto med en Orb på 4 grader.

Kommer du ut for en svindler vil du sannsynligvis gjennomskue vedkommende på et sekund. For deg er det mer viktig å være rettferdig enn å være rik, men

ikke glem at andre ikke har samme innstilling som deg. La dem få ha sine meninger i fred dersom de ikke skader andre. Slutt og beklag deg og syte til andre.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 1 grader.

Du har en god evne til å fange opp forskjellige trender. Din måte å formulere deg på - og presentere ideer på er lett å forstå. Du har et behagelig humør, og er samfunnsengasjert.

 

Forholdets enhetshoroskop Merkur er trigon til Sørpunkt med en Orb på 1 grader.

Du har perspektiv på ting. Dette vil kunne hjelpe deg til å overkomme begrensinger forårsaket av sør-noden.

Jans forhold til horoskopets Venus

Venus er i Løven, 15.26 grader.

Venus er symbolsk kjærlighetens gudinne og påvirker følelser og verdier. Venus assosieres med sensualitet og fornøyelser. Venus plassering i horoskopet viser hvor dine verdier ligger, og det viser hva du ønsker av partneren din. Når du blir tiltrukket av noen, vet vedkommende det nesten med en gang. Dette skyldes selvfølgelig at du omgående gir uttrykk for det. Du er en meget hengiven personlighet, men til tider kan du bli for spøkefull og for overdådig. Du er den fødte romantiker og er alltid på jakt etter en å flørte med.

Du er selvbevisst og følsomheten din er stolt. Du er full av ild og lidenskap. Følelsene er midtpunktet for alle fornemmelsene dine. Du har en sterk sanseglede, og en sterk kjønnslig tiltrekningskraft. Du er begeistret for all skjønnhet. Du er varmhjertet, rundhåndet og romantisk. Du elsker livet, og du elsker å bli lagt merke til. Til tider kan du bli ekstremt sjalu. Du har et sterkt inntrykksfullt ytre bilde som virker meget tiltrekkende på det annet kjønn. Hva følelseslivet ditt angår, har du ingen hemninger, og du er uslåelig i din måte å hengi deg til andre på. Her står Venus for het følsomhet. Du nyter det å nyte.

Venus er i Syvende hus.

Dine emosjonelle behov for en partner vil kunne føre til et tidlig ekteskap. Du ønsker å kunne støtte deg til andre. Dine finansielle behov løses gjerne via ekteskapet, eller ved valg av forretningspartner - et valg du gjør med omhu.

Stikkord:

Du følelse. Følelse for langtrekkende virkninger i omverdenen. Partnerkrav og forbindelse.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Venus er sekstil til Uranus med en Orb på 6 grader.

Populariteten din skyldes din spontane uttrykksmåte og at du alltid lager moro rundt deg. Ditt nærvær gir spenning til det meste.

 

Forholdets enhetshoroskop Venus er konjunksjon til Pluto med en Orb på 3 grader.

Kjærlighetslivet ditt er like intenst som det er komplisert. Til tider kan det se ut som du og kjærlighetslivet ditt er fanget "på en karusell" som går rundt og rundt, og som det er vanskelig å komme seg av.

 

Forholdets enhetshoroskop Venus er opposisjon til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

Aspektet indikerer at du vil kunne oppnå både sosiale og finansielle fordeler fra lykkepunktet. Du liker ikke konkurrenter i privatlivet og i forretninger.

Jans forhold til horoskopets Mars

Mars er i Løven, 3.50 grader.

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Løven står Mars for selvbevisst handlekraft. Du har en brennende energi, men vokt deg for å brenne lyset i begge ender. Du er en autoritær ledertype. Alle skal helst danse etter din pipe. Til tider blir du nokså selvrettferdig og uforstandig. Du har en sterk selvtillit. Alt som skjer i livet ditt, skjer litt strabasiøst. Du er villig til å påta deg ansvar og du har en pionertrang og erobringslyst. Du er en stormfull beiler og higer etter kjærlighet. Du ønsker å bli berømt. Du setter pris på spenning og konkurranse. Du er ærlig og uredd i din omgang med andre. Sensualiteten din er varm og du liker å være den dominerende part i et forhold.

 

Mars er i Syvende hus.

Din aggressive holdning gjør at du ofte får problemer med livspartner og forretningsforbindelser. Også med offentligheten kan du lett rote deg opp i problemer.

Som regel blir du involvert med mennesker som har akkurat samme legning som deg selv.

Gifter du deg tidlig, får du sjansen til å justere deg i forhold til partneren din.

Stikkord:

Partnertrang, ønske om å beherske andre. Kamplystent forhold til offentligheten.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Mars er kvadratur til Jupiter med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Din vennlige oppførsel skjuler nesten alltid en eller annen baktanke.

Du tenker mye, og resonnerer lett. Du er også forutseende når det gjelder

andre folks utgifter. Det bør du også være når det gjelder dine egne.

 

Forholdets enhetshoroskop Mars er konjunksjon til Saturn med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Selv om du har store ambisjoner har du store vanskeligheter med å bestemme deg for hva som er dine egentlige mål. Du lar deg alt for lett imponere av andre.

 

Forholdets enhetshoroskop Mars er sekstil til Neptun med en Orb på 3 grader.

Du inspirerer andre til å gjøre sitt beste. Dette gjelder både i arbeid og i privatlivet. Du er en handlingsorientert leder, men du liker ikke å stå frem i rampelyset. Du er den som holder deg bak sceneteppet og trekker i trådene.

 

Forholdets enhetshoroskop Mars er trigon til Vertex med en Orb på 3 grader.

Jans forhold til horoskopets Jupiter

Jupiter er i Skorpionen, 4.16 grader.

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Den forteller deg også om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Duhar et sterkt behov for å ha kontroll over omgivelsene, og menneskene du møter i ditt liv. Du tror at livet blir bedre dersom du tenker i store baner, og handler gjerne ut fra samme tankegang. Du er skarpsindig og til tider kan du være nokså kompromissløs. Din trang etter å ha kontroll over mennesker har kanskje noe med at du involverer deg finansielt. Du har en spesiell lidenskap for å eie ting og for fysiske fornøyelser. Du har en kamplysten, lidenskapelig utfoldelseskraft og ønsker å skape noe som er utenom det vanlige. Du ønsker å sette spor etter deg i dette korte livet på jorden. Når du blir engasjert, setter du alt inn på å vinne.

 

Jupiter er i Åttende hus.

Du føler deg tiltrukket av å rådgi, og å takle andre folks formue og penger. Sannsynligvis vil du også erfare et ekteskap, en forretningspartner eller arv som gir deg muligheter til å oppnå finansiell frihet. Du er sterkt interessert i om det er et liv etter døden, og andre spirituelle saker. Pass deg i å bli for ekspansiv i kjærlighetslivet.

Stikkord:

Søken etter meningen med livet.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Jupiter er kvadratur til Saturn med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Aspektet indikerer at du er et menneske som alltid har hatt mange byrder å bære på. Sannsynligvis må du arbeide hardt for alt du får

Jans forhold til horoskopets Saturn

Saturn er i Løven, 4.38 grader.

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. Du er den fødte leder, og kan påta deg ledelse på nær sagt alle områder. Du trenger å lære å nyte livet og verdien av en god latter. Du nærmest tvinger deg selv for å komme deg fremover, og for at ikke noen skal tro at du er middelmådig. Du streber alltid for å nå en topposisjon og din suksess vil være synlig for alle. Du påtar deg ansvar og kan til tider være meget streng og autoritær. Du forstår herskersystemet ned i minste detalj. Til tider preges du av arroganse og falsk stolthet, og da flykter du nok en gang bevisst inn i ensomheten og skallet ditt.

 

Saturn er i Syvende hus.

Du har en sterk ansvarsfølelse og binding til andre mennesker. Du er hardtarbeidende og tar ditt ansvar i partnerskapet. Du gifter deg sannsynligvis med en som tenker som deg selv. Er det opp til deg gifter du deg sent i livet.

Stikkord:

Treghet i partnerskap. Konsentrasjon rundt andre. Utprøving av anerkjennelse. Innesluttet.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Saturn er sekstil til Neptun med en Orb på 3 grader.

Ingenting unnslipper dine argusøyne. Du arbeider best med å planlegge de helt store operasjoner, men holder deg bak sceneteppet og trekker i snorene.

Forholdets enhetshoroskop Saturn er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 4 grader.

Du respekterer sosiale tradisjoner. I ditt tilfelle har imidlertid dette en innskrenket effekt når det gjelder din personlige vekst.

 

Forholdets enhetshoroskop Saturn er trigon til Sørpunkt med en Orb på 4 grader.

Selv om sør-noden begrenser deg, har du selvdisiplin og tålmodighet til å overkomme det.

 

Forholdets enhetshoroskop Saturn er trigon til Vertex med en Orb på 4 grader.

Jans forhold til horoskopets Uranus

Uranus er i Tvillingene, 21.44 grader.

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også for originalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Mange med denne Uranusplasseringen arbeider med propaganda for politiske partier, reformer og mediepolitikk. De arbeider for at folk skal få en ny forståelse. Ideene dine er originale, men tankene dine er ofte ukonsentrert. Du har lett for å vakle. Hva er rett, hva er galt?. Du er kvikk, og kommer ofte frem med nye spennende måter å få ting gjort på. Likevel gjør din rastløshet at du ikke holder ut lenge nok til å gjennomføre en ting. Du er intuitiv.

Uranus er i Fjerde hus.

Et anspent forhold kan føre til tidlig oppbrudd fra barndomshjemmet. Senere i livet blir hjemmet ditt en møteplass for gode venner som du omgir deg med for å oppnå en følelsesmessig trygghet.

Stikkord:

Flukt fra tradisjon. Plutselig frigjøring. Individualitet.

Aspekter

 

Forholdets enhetshoroskop Uranus er trigon til Lykkepunkt med en Orb på 3 grader.

Dette aspektet lager positive sjanser og mange muligheter. Aspektet vil også før eller siden gi deg en uventet belønning.

Jans forhold til horoskopets Neptun

Neptun er i Vekten, 7.38 grader.

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre. Du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle; du er like gjerne åpen for nye impulser.

 

Neptun er i Syvende hus.

Er du gift eller i et partnerforhold vil dette sannsynligvis være platonisk og bygget på okkult tro. Din uegoistiske kjærlighet gjør allikevel at forholdet blir spirituelt. Du må være din egen vokter - ellers blir du lett bedratt.

Stikkord:

ønske om å bli tilbedt. Primitiv opptreden. Du føler din virkning på andre. Lengsel etter et komplett partnerforhold.

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Neptun er sekstil til Pluto med en Orb på 4 grader.

Generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk.

Forholdets enhetshoroskop Neptun er trigon til Nordpunkt med en Orb på 1 grader.

Du er sensitiv og i harmoni med trendene i tiden. Du er også i harmoni med deg selv. Mange høyt åndelige mennesker har dette aspektet.

 

Forholdets enhetshoroskop Neptun er sekstil til Sørpunkt med en Orb på 1 grader.

Jans forhold til horoskopets Pluto

Pluto er i Løven, 12.2 grader.

Stikkordet for Pluto er maktkraft. Pluto er et høyere trinn av Mars, og forteller blant annet om din evne til å være en del av massen, eller heve deg over den. Husposisjonen viser deg hvilke områder du må takle alene. I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene som oppstår grunnet utviklingen av kjernekraften.

Pluto er i Syvende hus.

Livet ditt virker til tider som det er en sammenhengende omgang med andre - eller din egen partner.

For deg blir mellommenneskelig omgang lett en konflikt ettersom du ønsker å dominere alle forhold - og enhver situasjon.

 

Aspekter

Forholdets enhetshoroskop Pluto er sekstil til Nordpunkt med en Orb på 2 grader.

Kommer du ut for et problem, går du som regel rett til kjernen av det for å løse det. Du har en meget skarp hjerne, og er istand å se de underliggende årsakene til trendendringer og svingninger i tiden.

Forholdets enhetshoroskop Pluto er trigon til Sørpunkt med en Orb på 2 grader.

Jans forhold til horoskopets Nordpunkt

Nordpunkt er i Tvillingene, 9.3 grader.

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Når du skal løse problemer gjør du dette, i motsetning til andre mennesker, på en objektiv måte. Du understreker til en hver tid behovet for å være logisk og ikke-følelsesmessig engasjert, og tar alltid utgangspunkt i fakta.

Nordpunkt er i Tredje hus.

For deg er utdannelse er nøkkelen til vekst. Det er sjanse for stor vekst hvis du begynner å arbeide med ditt eget intellekt.

Jans forhold til horoskopets Sørpunkt

Sørpunkt er i Skytten, 9.3 grader.

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Du bør arbeide med vanene dine, og med hvordan du handler i sin alminnelighet. Du bør la være å se så mye på detaljene og sjekke underliggende fakta før du setter noe i gang.

 

Sørpunkt er i Niende hus.

Du bør åpne deg mer. Tankene dine stenger du inne, og folk ser på deg som et ensporet individ. For å oppnå personlig vekst, må du åpne opp for forskjellige filosofiske retninger - og være romsligere i din vurdering av andres ideer.

Jans forhold til horoskopets Målpunkt (MC)

Målpunkt (MC) er i Steinbukken, 21.11 grader.

Dine yrkesmessige ambisjoner er sterke og du velger gjerne en karriere innen det offentlige. Du er meget opptatt av at din anseelse er god innen ditt nærmiljø og du gjør alt for å beskytte ditt gode rykte.

Jans forhold til horoskopets Utgangspunkt (IC)

Utgangspunkt (IC) er i Krepsen, 21.11 grader.

Du er veldig knyttet til hjemstedet ditt og familien. Du er mye på flyttefot, men det er store sjanser for at du vil slå deg ned der du er født.

Jans forhold til horoskopets Lykkepunkt

Lykkepunkt er i Vannmannen, 18.12 grader.

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta ibruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Du liker ikke det etablerte samfunns grenser og lover. Du ønsker å komme deg fri fra de bånd som binder deg. Du ønsker å sette deg ut over grenser. Du er nysgjerrig på det meste. Spesielt når det gjelder mennesket, verden og universet. Du ønsker å forstå.

Med lykkepunktet i Vannmannen vil du alltid kjempe for å oppnå følelsen av uendelighet. Du liker ikke å dømme andre. Du vet at alt kan plukkes fra hverandre og studeres i minste detalj, og at ingen av bitene er dårligere enn en annen. Men at det allikevel er helheten som er den viktige. Av natur er du ærlig og fri for fordommer. Din upartiskhet gjør at du ikke involverer deg i andres personlige konflikter om moralske prinsipper.

Du liker ikke å følge en vei som andre peker ut for deg. Hvor du går, vil alltid være bestemt av hvilken ide du har, og ideene dine er som regel både originale og nye. Du er oppfinnsom, og har et litt originalt livssyn. Du trives i ditt eget selskap, og når du kan trekke deg tilbake fra konformiteten i samfunnet. Du er et menneske som handler på impuls, og du forsøker å leve livet ditt uten å ha noe bestemt plan. Ettersom du mangler både plan og mønster i livet ditt utvikler du en spesiell og usedvanlig sans for selve livet og det å leve.

Ditt bevissthetspunkt er i Løven. Dette gjør deg istand til å se og oppdage hvordan folk forgjeves forsøker å få makt og herredømme over andre. Og hvordan andre kjemper for å opprettholde lover og prinsipper, og får selvrespekt gjennom disse. Ditt bevissthetspunkt i Løven, setter pris på kjærlighet og sannhet til de høyere prinsipper. For deg blir dette en veiledning som gjør at du forsøker å unngå makt.

Et menneske med lykkepunkt i Vannmannen er meget vanskelig å sjokkere. Det er fordi du har en bevissthet som inkluderer at alt kan hende. Men du lever på en måte i fremtiden. Du ønsker å utforske og oppdage alt det menneskeheten betrakter som umulig. Også holdningene dine er meget ukonvensjonelle.

Ettersom Løvens energi er basert på oppfyllelse gjennom makt og herredømme, og Vannmannens energi er basert på å unngå at egoet blir lokket i en felle, vil du alltid oppnå den største glede hvis du ikke er redd eller skammer deg over din fordomsfrihet og dine spesielle holdninger. På en pussig måte er det Løvens kraft som gjør deg istand til å bekjempe ønske om makt. Dine visjoner rettes ikke bare mot verden rundt deg, men også mot verden inne i deg. Både ønskene dine og tankene dine er unike. Til tider profetiske.

 

Lykkepunkt er i Niende hus.

Interesseområdene vil her være: Religion, forretninger med utlandet, forlagsvirksomhet, høyere utdannelse, juss, skoler og universiteter, lange reiser, underrettslige avgjørelser.

Kjell Magnes Hus-spisser

Hus-spiss #01: 22CAN01 Hus-spiss #02: 01LEO02

Hus-spiss #03: 13LEO00 Hus-spiss #04: 01VIR22

Hus-spiss #05: 05LIB08 Hus-spiss #06: 09SAG07

Hus-spiss #07: 22CAP01 Hus-spiss #08: 01AQU02

Hus-spiss #09: 13AQU00 Hus-spiss #10: 01PIS22

Hus-spiss #11: 05ARI08 Hus-spiss #12: 09GEM07

 

Kjell Magnes Hus-spisser og stjernetegn

Første hus-spiss er 22 grader i Krepsen.

Du er sensitiv og mottakelig, og bruker enorm energi på å granske tankene dine og hva disse egentlig betyr. Du har et sterkt og moderlig instinkt. Det du står for skal være gjennomtenkt og trygt. Du har lett for å forandre deg selv og dine meninger. Du er kjærlig og enormt emosjonell. Følelsene styrer deg. Det er lett å smigre deg.

Andre hus-spiss er 1 grader i Løven.

Løven:

Du er stolt når du har penger og forsøker å bruke dem med teft, men allikevel bruker du ofte penger uten tanke på morgendagen.

 

Krepsen:

Du har et sterkt behov for å beskytte dine finansielle interesser og sørge for fremtiden. Du tror at trygghet er en stor bankkonto som du kan bruke i krisesituasjoner. Det du ikke har i banken bruker du omgående.

Tredje hus-spiss er 13 grader i Løven.

Du er ytterst kreativt tenkende - og du elsker å uttrykke deg dramatisk. Selv om du har talegaver av de sjeldne - er du allikevel redd for på si hva du virkelig mener. Du studerer alltid et eller annet - ikke bare det du liker - mest av alt det du misliker. du lurer på hvorfor du ikke liker det. Du har et varmt forhold til familie, naboer og kolleger.

Fjerde hus-spiss er 1 grader i Jomfruen.

 

Jomfruen:

Hjemmet ditt preges av orden. Det er velorganisert på en profesjonell måte. Du har et hengivent forhold til familien. Men det mangler humor og varme. Selv om du har det nydelig og rent rundt deg kan det lett blir for ordentlig.

 

Løven:

For deg er kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet det som lager et lykkelig liv. Du er avhengig av dette både hjemme og på jobben for å trives. Ordtaket My home is my castle er sannsynligvis skrevet av en med denne husposisjonen. Du setter pris på det overdådige - du elsker underholdning.

Femte hus-spiss er 5 grader i Vekten.

Ditt sterke begjær gjør at du forlanger mye av romantiske forhold. Du ønsker en høflig og intellektuell partner. du misliker primitive mennesker. Du liker ikke å være alene. Og du har en tendens til å bli involvert i ulykkelige forhold. Du har liten interesse for spill. Husplasseringen indikerer at du får barn. disse behandler du upartisk og objektivt.

Sjette hus-spiss er 9 grader i Skytten.

I yrkeslivet er du villig entusiastisk og arbeidssom. Du bryr deg lite om at du blir pålagt restriksjoner, reguleringer og strenge regler som går på friheten løs.

Du utfører jobben på best mulig måte og er overbevist om at dine overordnede stoler på deg.

Folk med denne husplassering utsetter seg lettere enn andre for leverforstyrrelser, og får vondt i lårene.

Syvende hus-spiss er 22 grader i Steinbukken.

I partnerforhold - enten det er ekteskap eller forretninger - konsentrerer du deg helt om den andre. Du søker derfor partnere som er ærlige, trygge og etablerte. De skal være ærlig med deg, de skal være trygg i det de sier og gjør, og de skal være etablert i både sine meninger, yrke og kjærlighetsliv. Om disse krav ikke innfris trives du ikke.

Som den innesluttede type du er, vil alle dine alvorlig mente forhold til omverdenen preges av en viss treghet. Dette fordi du tenker igjennom ting på nesten alle tenkelige måter før du bestemmer deg. Når du bestemmer deg, er det som regel 100% og du gir det du bestemmer deg for full konsentrasjon for at det skal lykkes. Du vet også at du da er avhengig av at dine partnere gjør det samme. Om de ikke gjør det sprer du interessene dine slik at du får flere ben å stå på før du velger nye totalpartnere.

Når du bestemmer deg, er du både samvittighetsfull, forsiktig og ærlig. Men før du bestemmer deg - og når du er sammen med ubestemte mennesker, er du den rake motsetning. Men du mistrives med det. Sannsynligvis gifter du deg sent. Alt skal være planlagt i minste detalj. Du tiltrekkes spesielt av forhold som ivaretar dine ambisjoner og fremmer karrieren din.

Åttende hus-spiss er 1 grader i Vannmannen.

 

Vannmannen:

Husplasseringen indikerer at du vil kunne oppnå fordeler fra en arv, en velgjører eller venn. Oppnår du finansielle fordeler, vil dette komme på en uvanlig, litt original måte.

 

Steinbukken:

Husplasseringen indikerer at det er liten sjanse for å arve noe fra familien. Arver du noe - eller får fortjeneste av en handel, vil denne fort bli spist opp av andre. Du er for godtroende til prosjekter og mennesker. Deler du likt og har felles økonomiske interesser med en eller flere partnere vil det imidlertid kunne gå bra. Partnerne dine vil sannsynligvis være merr fast i økonomiske forhold. Du er for fleksibel. La partnerne stå for pengene.

Niende hus-spiss er 13 grader i Vannmannen.

Når det gjelder liv og lære, tanker rundt tro og religion - har du unike ideer. Du har et stort oppdagertalent. Spesielt når det gjelder din egen og andre menneskers psyke.

Det du vet - og det du finner holder du for deg selv. Du presser ikke ideene dine på andre. Studier opptar deg, og du leser som regel flere retninger og bøker samtidig. Du bryr deg om verden som helhet og har et fordomsfritt syn på det meste. Selv om du tolererer svigerfamilien din - er du temmelig avslappet i din omgang med dem.

Tiende hus-spiss er 1 grader i Fiskene.

 

Fiskene:

Mennesker med denne husposisjonen har enten urealistiske ambisjoner hva angår karriere - eller de har ikke ambisjoner i det hele tatt.

Du har også vanskelig for å bestemme deg. Dette fører ofte til at du ikke når målene dine, eller at du blir tilsidesatt til fordel for andre.

Du erstatter også ofte realistiske mål med uoppnåelige mål. Etgammelt ordtak sier her at det fører ikke frem å erstatte realistiske ambisjoner med tapte horisonter.

Du har lett for å bli misfornøyd og uenig.

 

Vannmannen:

Du er et oppfinnsomt menneske. Karrieren din vil preges av at du stort sett ligger foran dine konkurrenter i tankegang, kombinasjoner og i å se muligheter. Problemet kan ofte være at du ligger for langt foran resten av verden når det gjelder visjoner. Ettersom ditt tiende hus er et vannmannhus - styres det av Uranus. Uranus er et høyere trinn av planeten Merkur. Noe som tilsier at du kan skape deg en karriere innen fremtidens kommunikasjonsløsninger.

En slik karriere vil sannsynligvis for deg hele tiden bestå i evnen til å sette deg langt utover vanlig erfaring og tradisjon.

Et gammelt ordtak sier at den som har en god Uranus - alltid kommer ned på bena igjen. Studer Uranus plasseringen i ditt horoskop.

Her ser du hvordan du kan bruke energien.

Du har også en stor interesse for det oversanselige og det som engelskmennene kaller other wordly og new age. Sannsynligvis vil også dette passe for deg når det gjelder valg av karriere.

I så tilfelle kan du gjøre deg bruk av din alternative kunnskap, filosofi og oppfinnsomhet. Du vil bli akseptert. Det samme vil meningene dine. Du blir oppfattet av andre som meget intellektuell - og vil kunne gjøre en god figur i alle gruppesammenheng. Du er heller ikke nevneverdig redd for ryktet ditt. Som regel takler du det meste.

Ellevte hus-spiss er 5 grader i Væren.

Du er et åpent menneske og folk trives i ditt selskap. Ettersom du ikke vanligvis er av den sky typen, presenterer du deg selv raskt for fremmede. Folk med denne husplasseringen er gode ledere av samarbeidsgrupper. Men pass deg for aggresjonen din - ikke la den gå ut over venner.

Tolvte hus-spiss er 9 grader i Tvillingene.

Er du nervøs skyldes dette som regel din redsel for sladder og at andre skal presse deg. Folk med denne husposisjonen føler at de blir lett utsatt for baktaling og ærekrenkelse. Ofte får de også mindre problemer med naboer og familie.

Jan's Hus-spisser

Hus-spiss #01: 29CAP21 Hus-spiss #02: 19ARI31

Hus-spiss #03: 23TAU08 Hus-spiss #04: 11GEM00

Hus-spiss #05: 24GEM38 Hus-spiss #06: 08CAN27

Hus-spiss #07: 29CAN21 Hus-spiss #08: 19LIB31

Hus-spiss #09: 23SCO08 Hus-spiss #10: 11SAG00

Hus-spiss #11: 24SAG38 Hus-spiss #12: 08CAP27

 

Jan's Hus-spisser og stjernetegn

Første hus-spiss er 29 grader i Steinbukken.

 

Steinbukken:

Du er en reservert person med høy selvdisiplin. Du er velorganisert og temmelig konservativ. Du søker rikdom i materielle ting.

 

Vannmannen:

Du er original, initiativrik og ressurssterk. For å fungere trenger du en intellektuell og psykisk frihet. Du gjør ting på uvanlige måter. Du er ukonvensjonell og upersonlig.

Andre hus-spiss er 19 grader i Væren.

Til tross for at du engasjerer deg sterkt og oppriktig for din personlige økonomi, har du vanskeligheter med å spare. Dette skyldes ditt overdrevne forbruk.

Tredje hus-spiss er 23 grader i Tyren.

Du er et vurderende menneske. Du bruker tid før du tar avgjørelser. Du er sta og holder på meningene dine. Du mener dessuten alltid det du sier. Din sterke konsentrasjonsevne gjør at du har lett for å lære.

Din familie står deg nær. Du er en god nabo.

Fjerde hus-spiss er 11 grader i Tvillingene.

Du har et livlig hjem. Familien har mange interesser, og sannsynligvis har du flyttet en del ganger. Ja du kan sogar ha bodd på to steder samtidig. Du har en god tone i familien din og dere diskuterer ting åpent og greit.

Femte hus-spiss er 24 grader i Tvillingene.

Du unngår forhold som tilsier at du må engasjere deg emosjonelt. Ditt splittede følelsesliv gjør at du lett kan bli involvert i mange samtidig. Du vil helst ikke ha barn, men mange med dette aspektet får tvillinger om de får barn. Du er ikke interessert i spill.

Sjette hus-spiss er 8 grader i Krepsen.

Du har behov for en arbeidsplass som gjør deg lykkelig. Du er sensitiv og meget mottakelig for inntrykk fra omgivelsene. Du foretrekker å arbeide i komfortable omgivelser som ligner hjemmet ditt. Medarbeiderne skal være som en familie.

Stress gjør deg kvalm. Folk med denne husplasseringen bør passe spesielt på fordøyelsessystemet sitt - og spise regulære måltider.

Syvende hus-spiss er 29 grader i Krepsen.

 

Krepsen:

Gifter du deg - er dette ene og alene for å skape trygghet rundt deg selv og hjemmet ditt. Husposisjonen indikerer også at du vil trives med familien rundt deg. Vennskap, partnerforhold og ekteskap er bygget på emosjoner.

Du søker følelsesmessig trygghet.

 

Løven:

Selv om du er en dominerende og uavhengig person liker du å omgåes andre autoritære mennesker. Men du er nødt til å finne dem interessant. Det ser ut til at du leter etter partnere som ubevisst forandrer ditt ego og selvbilde.

Åttende hus-spiss er 19 grader i Vekten.

Har du felles økonomi med andre, deler du både penger og ansvar. Husplasseringen indikerer også en arv fra partnerens familie.

Niende hus-spiss er 23 grader i Skorpionen.

All tro er satt sammen av mange dogmer. Når du først bestemmer deg for å tro på noe, går du til kjernen i komplekset. Dette gjelder både religion og filosofi.

Du er alltid på søk etter det endelige. Det som er konstant og ikke kan forandres uansett hvor mange dogmer og tolkninger det er rundt det. Du vet at kjernen er det eneste ekte og det er denne du skal tro på - for den er ekte og den kan du stole på. Du er åpen og gjemmer ikke følelsene dine. Men til tider forhandler du med medlemmer av svigerfamilien.

Tiende hus-spiss er 11 grader i Skytten.

Du har mange forskjellige karriere-interesser - og det kan til tider virke som du sprer deg for mye. Det kan også virke som ambisjonsnivået ditt er for idealistisk. Andre mennesker oppfatter deg som en person med god sans for humor og integritet.

Ellevte hus-spiss er 24 grader i Skytten.

Du er aktiv i det sosiale liv. Du er godt likt og har lett for å få venner. Du er opptatt av filantropiske eller religiøse organisasjoner.

Tolvte hus-spiss er 8 grader i Steinbukken.

Denne posisjonen forårsaker vanligvis endel frustrasjoner som hindrer deg å nå dine mål. Det er lett for at den karrieren du velger blir en fiende av ditt egentlige jeg. Dette kan også til tider gå utover dine forretningsinteresser.

Du er egoistisk og til tider litt for grådig - også dette kan ødelegge for deg.

 

 

Oppsummering

 

 

Antall stjernetegn

 

Kjell Magne...

Væren 1 Tyren 0

Tvillingene 1 Krepsen 1

Løven 2 Jomfruen 3

Vekten 1 Skorpionen 1

Skytten 0 Steinbukken 0

Vannmannen 0 Fiskene 0

 

Jan...

Væren 0 Tyren 0

Tvillingene 2 Krepsen 3

Løven 2 Jomfruen 0

Vekten 2 Skorpionen 1

Skytten 0 Steinbukken 0

Vannmannen 0 Fiskene 0

 

Partnernes stjernetegn og plassering i Zodiac

 

Kjell Magne...

Maskuline tegn 5 Feminine tegn 5

 

Jan...

Maskuline tegn 6 Feminine tegn 4

Dere kommer lett overens og det er aldri store problemer med de forskjellene som tross alt er mellom dere, dere arbeider dere ut av det.

 

 

Planetenes plassering i elementer

 

Kjell Magne...

Ildtegn 3 Jordtegn 3

Lufttegn 2 Vanntegn 2

 

Jan...

Ildtegn 2 Jordtegn 0

Lufttegn 4 Vanntegn 4

Skal du slukke ild, må du bruke vann. Dette vil også lett kunne gjøre seg gjeldende i forholdet mellom dere. Ildpersonens entusiasme for stimulerende aktiviteter vil alt for ofte bli slukket av vannpersonens emosjonelle og forlangende måte å være på. Dette kan føre til mange stressede situasjoner.

 

Selv om dette forholdet skulle kunne gå, vil det ofte bli begrenset av at jordpersonen ikke lar seg begeistre av luftpersonens interlekt. Luftpersonen har en tendens til å si at dette må jo alle forstå hvis de bruker hodet. Jordpersonen er ikke enig.

 

 

Planetenes plassering i kvaliteter

 

Kjell Magne...

Kardinale tegn 3 Faste tegn 3

Bevegelige tegn 4

 

Jan...

Kardinale tegn 5 Faste tegn 3

Bevegelige tegn 2

Lederen i dette forholdet er den kardinale personen. Dette skyldes at den bevegelige personen alltid er villig til å adlyde og følge ledelsen til kardinalpersonen.

 

Kardinalpersonens behov for opplevelser kan være frustrerende for fixedpersonens behov for å opprettholde status quo i det uendelige. Et forhold mellom dere vil alltid være en test og en prøve på dere evne til å inngå kompromiss.

 

 

Antall planeter i hus

 

Kjell Magne...

Hus #1 1 Hus #2 3

Hus #3 2 Hus #4 0

Hus #5 2 Hus #6 0

Hus #7 1 Hus #8 0

Hus #9 0 Hus #10 0

Hus #11 0 Hus #12 1

 

Jan...

Hus #1 0 Hus #2 0

Hus #3 0 Hus #4 1

Hus #5 0 Hus #6 0

Hus #7 7 Hus #8 1

Hus #9 0 Hus #10 0

Hus #11 0 Hus #12 1

 

 

Antall planeter i forskjellige hemisfærer

 

Kjell Magne...

Nordlige hus 8 Sørlige hus 2

¥stlige hus 7 Vestlige hus 3

 

Jan...

Nordlige hus 1 Sørlige hus 9

¥stlige hus 1 Vestlige hus 9

Til tider kan dette bli et vanskelig forhold. Dette skyldes at Southpersonen elsker å være ute blandt medmennesker og fortelle hvordan verden skal reddes. Northpersonen derimot, er mer interesert i å være alene og beskytte sitt eget privatliv.

 

Det er Eastpersonen som vil bli den dominerende i dette forholdet. Til tider synes Eastpersonen at Westpersonen både er frustrerende og for avhengig og mottakelig av andres meninger. Westpersonen har lett for å være lykkelig og sorgløs og vil derfor trives i forholdet. Eastpersonen derimot vil reagere på den andres behov for trygghet ved å vise uavhengighet og sterk viljestyrke. Dette kan være sårende.

 

 

Antall funksjonelle hus

 

Kjell Magne...

Individuelle hus 3 Relative hus 3

Verdslige hus 3 Avgrensede hus 1

 

Jan...

Individuelle hus 0 Relative hus 7

Verdslige hus 0 Avgrensede hus 3

Sannsynligvis vil individualpersonens egoistiske interesser plage og irritere den relative. Den relative personen er nemlig ikke interesert i de samme tingene. Interessene dreier seg derimot om å forene forhold og å dele tingene. Dette vil kunne stresse og begrense forholdet.

 

Sannsynligvis vil den temporale av dere oppleve at den relative er mindre interesert i verdslige ting og å skaffe seg materielle goder, og mer interesert i forholdet til deg enn seg selv. Den relative personen vil også synes at den temporales interesser er for verdslige, materielle, upersonlige og kalde.

 

 

Antall formelle hus

 

Kjell Magne...

Kadente hus 4 Angulære hus 2

Sukssedente hus 5

 

Jan...

Kadente hus 2 Angulære hus 8

Sukssesdente hus 1

Den angulare personen har et stort behov for handling. Til tider kan dette være nokså frustrerende for den suksedente personen. Den suksedente personen har nemlig behov for å opprettholde status quo i det uendlige og liker ikke forandring på noen områder. Dette behøver imidlertid ikke å være negativt hvis dere velger å se på det som en mulighet for å øve opp tålmodighet slik at dere til slutt kan inngå et kompromiss.

 

 

I dette forholdet er det angularpersonen som er den ledende. Kadentpersonen er alltid villig til å tilpasse seg og følge. Sannsynligvis vil det alltid være angularpersonen som styrer dette forholdet. Angularpersonen har kadentpersonen i sin hule hånd.

 

 

Antall aspekter

 

Kjell Magne...

Konjunksjon 8 Sekstil 9

Trigon 7 Opposisjon 2

Kvadratur 8 Halvsekstil 0

Sesquikvadratur 0 Halvkvadratur 0

Kvinkuns 0 Bikvantil 0

Kvantil 0 Tredesil 0

Desil 0

 

Jan...

Konjunksjon 8 Sekstil 9

Trigon 7 Opposisjon 2

Kvadratur 8 Halvsekstil 0

Sesquikvadratur 0 Halvkvadratur 0

Kvinkuns 0 Bikvantil 0

Kvantil 0 Tredesil 0

Desil 0