Kronprinsparets
Partnerhoroskop (enhet)

Mette Marits horoskop

Kronprins Håkons horoskop

Horoskopbestilling

Du & Planetene

Meditasjon

Medisinsk astrologi

Astrologi og fødselssteiner

Stjerner i Sikte

Ascendanten

Partnerhoroskopet

Ditt hjerte banker for

Atrologi og håndanalyse

Elementene

Det Mystiske biblioteket

Godt å vite om jomfrufødsler

Erkeengler

Link Up

 Livshoroskop for Jan Petersen født 11.06.1946

Fødselstidspunkt som er benyttet er ikke eksakt. Ascendant, MC, IC, og deler av skjebne, Vertex og østpunkt er derfor ikke nøyaktig. Hus, Måne, Merkur og relaterte aspekter må også betraktes med en viss unøyaktighet. Horoskopet her slik det kom ut fra datamaskinen.

Dette er en Tropisk Zodiak. Husmetode er Placidus.

Ditt horoskops Ascendant

Ascendant er i Steinbukken, 8.15 grader, normal bevegelse.

 Ascendanten er ditt horoskops fødsels hersker. Den forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Din seriøse innstilling til livet gjør at du kan oppfattes som melankolsk. Bak det reserverte ytre ligger imidlertid en lysten sensualitet og seksualitet. Du er ærgjerrig, og strever for å nå toppen. Helst vil du bestige toppene, og heve deg langt over omverdenen. Ikke ved tilfeldig hell som mange andre, men ved hardt arbeid. Du er utholdende i alt arbeid. Du vil nå dine mål. Du vil gjerne imponere andre. Du lager likevel ikke mye oppstyr rundt deg. Det at du er hemmelighetsfull gjør at du vekker nysgjerrighet hos andre. Du både behersker og overrasker omgivelsene.

 

Aspekter

Ascendant er i sekstil i forhold til Måne med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Du har et harmonisk forhold til omgivelsene og dine medmennesker. Aspektet er positivt - unntatt i de tilfeller hvor månen har en uheldig plassering - eller blir negativt aspektert.

 

Ascendant er i kvadratur i forhold til Neptun med en Orb på 2 grader.

Sannsynligvis lyver du ofte for deg selv, og du fremstiller deg overfor andre på en feilaktig måte. Dette kan føre til at andre opplever deg som både upålitelig og bedragersk. Du forsøker å skjule dine flauser og de feil du begår, og tiltrekker deg til tider meget upålitelige personer i partnerforhold. Et godt råd er at du bør slutte å gjemme dine ekte følelser. Slipp disse løs. Både du og andre vil trives med det.

 

 Ditt horoskops Sol

Sol er i Tvillingene, 19.23 grader, normal bevegelse.

 

Solen viser deg hvor du har utstrålingskraften din. Den forteller deg også om ditt innerste jeg, selve livskjernen. Du er glad i å prate og liker å drive med åndelig virksomhet. Du er åpen og kontaktskapende. Til tider tar du for raske og overflatiske beslutninger. Observasjonsevnen er stor og du er grenseløst nysgjerrig. Kjedsomhet tåler du ikke. For deg kan ordene virke raskere enn tankene. Du er den fødte oppdager, og setter pris på en god spøk. For deg er litteratur en livsnødvendighet og du elsker å reise. Verden betrakter du som en scene der du kan spille ditt spill. Du søker alltid en spennende livsstil. Likevel blir du til tider lett deprimert, og du må ha mange jern i ilden for å være lykkelig. Lær deg å slappe av.

 

Sol er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Dine aktiviteter sentreres for det meste i en jakt etter fornøyelse og gleder som du kan dele med andre. Du foretrekker kunstneriske og romantiske diskusjoner. Du vil helst være den dominerende i alle mellommenneskelige forhold. Du elsker lek, og tiltrekker deg barn.

Nøkkelordene for denne husplasseringen er:

Vitalitet. Erotiske forhold. Skuespiller. Spilleglede. Egosentrisk driftsliv. Godt forhold til barn.

 

Aspekter

Sol er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 5 grader.

I tillegg til å være et hardtarbeidende menneske har du evnen til å motivere deg selv og å motivere andre. Du er en "selvstarter". Du er modig, til tider alt for modig. Du er fintfølende og har medfødte lederegenskaper.

 

Sol er i trigon i forhold til Jupiter med en Orb på 1 grader.

Din positive innstilling og dine medfødte lederegenskaper gjør at folk setter pris på deg. Du har et spirituelt syn på livet og det meste av det som rører seg rundt deg.

 

Sol er i konjunksjon i forhold til Uranus med en Orb på 1 grader.

Din raske koblingsevne gjør at du lett finner nye muligheter, selv på helt uprøvde områder. Du kan gjøre viktige og store oppdagelser.

 Sol er i konjunksjon i forhold til Nordpunkt med en Orb på 1 grader.

Oppmerksomheten din styres mot veier og mål som fremmer utviklingen.

 

Sol er i opposisjon i forhold til Sørpunkt med en Orb på 1 grader.

Sør-noden i horoskopet ditt begrenser deg. Du må bruke vilje for å overkomme begrensningene.

 

 Ditt horoskops Måne

Måne er i Skorpionen, 7.21 grader, normal bevegelse.

 

Månen symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Følelseslivet ditt er lidenskapelig. Når du ser på andre mennesker trenger du kun å betrakte dem et øyeblikk før du vet hvor du har dem. Denne måneplasseringen indikerer også at du ofte tyr til listige manipulasjoner for å få ting slik du vil ha det. For du vil jo helst ha alt på din måte. Du kan til tider være for mye opptatt av sjalusi og hevn. Dette gjør at du tiltrekker deg personer som lett lar seg utsette for dette. Gå litt mer i deg selv, ikke tenk så negativt.

 

Måne er i det Niende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du leter etter moderne metoder for å bringe gamle tradisjoner tilbake til hjemmet ditt. Dagdrømming er en del av livet ditt. Det du lærte av familien din når du var liten, vil du gjerne ha tilbake.

Alt skal ha mening. Du har en ubevisst troslengsel.

Stikkord:

Forskerfølelse. Sterk lengsel mot fjerne steder.

 

Aspekter

Måne er i trigon i forhold til Merkur med en Orb på 5 grader.

Du kombinerer de fleste avgjørelser du tar med sunn fornuft. Avgjørelsene blir også støttet av din utmerkede oppfattelsesevne og gode hukommelse. Du sammenligner med tidligere avgjørelser og hvilke resultater disse førte til.

Måne er i kvadratur i forhold til Pluto med en Orb på 2 grader.

Familie og venner kan til tider være ubehagelig mot deg. Dette skyldes ditt ubevisste behov for å utøve kontroll over andre. Noe du til stadighet gjør, selv om du ikke merker noe til det selv.

 

 

 

Ditt horoskops Merkur

Merkur er i spissen mellom Krepsen og Tvillingene, 1.41 grader, normal bevegelse.

 

Krepsen:

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Til tider plages du av lunefulle reaksjoner. Din handling overfor andre er ofte inkonsekvent og kan virke forvirrende. Du liker å utforske hemmeligheter. Du setter pris på gamle gjenstander, antikviteter og lignende. Du er følsom for kritikk. Du er ofte lunefull. Som regel er dine avgjørelser kun basert på din egen oppfatning. Du fokuserer ofte for sterkt på den subjektive og følelsesmessige siden. Du har hukommelse som en elefant.

 

Tvillingene:

Merkur påvirker intellektet og hvordan du uttrykker deg skriftlig og muntlig. Du har en god reaksjonsevne. Sannsynligvis har du også en journalistisk begavelse. Hos deg er talekunsten medfødt. Det som skjer rundt deg oppfattes og vurderes raskt. Dine morsomme innfall passer ikke alltid like godt. Når Merkur er plassert i Tvillingenes tegn, er Merkur morgenstjerne i sitt eget tegn. Da blir dens effekt forsterket. Når du tar en avgjørelse er den som regel alltid basert på en logisk tankeprosess basert på ditt objektive erfaringsunderlag. Du er nysgjerrig og gir uttrykk for at du forstår det meste.

 

Merkur er i det Sjette hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du liker å arbeide med kommunikasjon. Aktivitetene dine er like konsentrert om å tilegne deg nye ferdigheter som de er konsentrert om å ta ferdighetene i bruk.

Du liker vanskelige oppgaver som å sette deg inn i funksjonene på mekanikk, medisin, markedsføring og adferd. Ryggraden i utførelsen av yrket ditt er metodikk.

Stikkord:

Flid. Hygiene. Organisering. Arbeidsklokskap. Helbredelse.

 

 

Aspekter

Merkur er i sekstil i forhold til Mars med en Orb på 6 grader.

Når du uttaler deg om noe kan du lett virke for hard og sint. Du er påståelig. Til tross for dette blir du selv fornærmet hvis andre kommer med en bemerkning du ikke liker. Du finner også veldig lett feil ved andre og deres måte å takle ting på.

Du vil helst at alt skal foregå på din måte. Bry deg mer om hvordan du selv skal

gjøre jobben enn å legge deg opp i hvordan andre gjør det. Husk at du ikke kan klone deg selv.

 

Merkur er i kvadratur i forhold til Neptun med en Orb på 4 grader.

Du har problemer med å beholde konsentrasjonen når det gjelder den

psykiske virkelighet. Du er altfor opptatt av gjenstander i den materialistiske verden, du bør begynne å gå mer i dybden på din egen psyke. Hva med meditasjon?

 

Merkur er i kvadratur i forhold til Vertex med en Orb på 1 grader.

 

 

Ditt horoskops Venus

Venus er i Krepsen, 21.21 grader, normal bevegelse.

 

Venus er symbolsk kjærlighetens gudinne og påvirker følelser og verdier. Venus assosieres med sensualitet og fornøyelser. Venus plassering i horoskopet viser hvor dine verdier ligger, og det viser hva du ønsker av partneren din. Du er en idealistisk person. Andre mennesker opplever deg som mild og hengiven. Du er et menneske som virkelig bryr deg om andre. Din måte å være på og instinktet ditt, gir deg en oppdragende effekt på andre. I kjærlighetslivet kan du lett bli for krevende. Ettersom du har Venus i Krepsen, står Venus for en følelsespreget kvinnelig følsomhet. Du har et sterkt indre kjærlighetsbehov, og til tider kan du være veldig sky. Men du er full av lengsel.

Du har meget gode bånd til familien din og hjemmet ditt. Greier du å overvinne genertheten, noe du lett kan greie i ditt eget hjem, åpner du samtidig sluser som lett flommer over av følelser. Du har sans for kunst og klassisk musikk. Du setter pris på nostalgi, og er også svak for det andre karaktiserer som juggel. Du er sterkt engasjert i skjønnheten du finner i fjerne kulturland med gamle bygninger. Følsomheten din er til tider for lunefull. Ditt forhold til din partner kan til tider bli veldig stidt. Dette skyldes, at du nesten forlanger at de skal innfri ditt behov for materiell og følelsesmessig trygghet.

 

Venus er i det Syvende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Dine emosjonelle behov for en partner vil kunne føre til et tidlig ekteskap. Du ønsker å kunne støtte deg til andre. Dine finansielle behov løses gjerne via ekteskapet, eller ved valg av forretningspartner - et valg du gjør med omhu.

Stikkord:

Du følelse. Følelse for langtrekkende virkninger i omverdenen. Partnerkrav og forbindelse.

 

 

Aspekter

Venus er i kvadratur i forhold til Jupiter med en Orb på 3 grader.

Du liker å imponere andre. Dette influerer på din oppførsel og din

kommunikasjon overfor venner og kolleger. Den holdningen du til tider

tilkjennegir er det få mennesker som setter pris på. Den eneste som blir

imponert av måten du oppfører deg på er som regel deg selv.

 

Venus er i konjunksjon i forhold til Saturn med en Orb på 2 grader.

Du er et menneske som leter etter status. Dette kan du oppnå ved å ta i bruk dine kunstneriske talenter. Saturn gir deg nemlig en disiplin som gjør at du med letthet kan ta i bruk og gjøre deg praktisk nytte av disse evnene.

 

Venus er i sekstil i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 4 grader.

Du har mulighet til å få godt betalt for din yrkesinnsats. Mulighetsområdene finner du bl.a. i området rundt Venus, lykkepunkt og i 2. hus.

 

 

 

Ditt horoskops Mars

Mars er i Løven, 24.43 grader, normal bevegelse.

 

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Løven står Mars for selvbevisst handlekraft. Du har en brennende energi, men vokt deg for å brenne lyset i begge ender. Du er en autoritær ledertype. Alle skal helst danse etter din pipe. Til tider blir du nokså selvrettferdig og uforstandig. Du har en sterk selvtillit. Alt som skjer i livet ditt, skjer litt strabasiøst. Du er villig til å påta deg ansvar og du har en pionertrang og erobringslyst. Du er en stormfull beiler og higer etter kjærlighet. Du ønsker å bli berømt. Du setter pris på spenning og konkurranse. Du er ærlig og uredd i din omgang med andre. Sensualiteten din er varm og du liker å være den dominerende part i et forhold.

 

Mars er i det Syvende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Din aggressive holdning gjør at du ofte får problemer med livspartner og forretningsforbindelser. Også med offentligheten kan du lett rote deg opp i problemer.

Som regel blir du involvert med mennesker som har akkurat samme legning som deg selv.

Gifter du deg tidlig, får du sjansen til å justere deg i forhold til partneren din.

Stikkord:

Partnertrang, ønske om å beherske andre. Kamplystent forhold til offentligheten.

 

 

Aspekter

Mars er i sekstil i forhold til Nordpunkt med en Orb på 3 grader.

Dette er et selvmotiverende aspekt. Du bruker energien din produktivt og målrettet.

 

Mars er i trigon i forhold til Sørpunkt med en Orb på 3 grader.

Selv om sør-noden begrenser deg gir aspektet deg vilje og kapasitet til å overkomme hindringer.

 

Mars er i kvadratur i forhold til Målpunkt (MC) med en Orb på 1 grader.

Du er ofte fiendtlig innstilt, og du blir ofte sint. Dette påvirker både karrieren og det faglige. Forsøk å unngå ytre fiender.

 

Mars er i kvadratur i forhold til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 1 grader.

Når du blir sint går dette gjerne ut over dine nærmeste. Dersom du er involvert i en krangel er det som regel du som har startet den.

 

Mars er i kvadratur i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 1 grader.

Det er det impulsive - og dine raske handlinger som gjør at du ofte kommer opp i vanskeligheter. Lykkepunktet ditt og mars vil imidlertid kunne hjelpe deg. Men da må du bruke intellektet ditt mer før du handler.

Saker og ting må også takles hver for seg - og husk: En ting om gangen.

 

 

 

Ditt horoskops Jupiter

Jupiter er i Vekten, 17.27 grader, retrograd bevegelse.

 

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Den forteller deg også om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Når du er alene, føler du deg hjelpeløs. Du er meget gjestfri, og liker å gjøre det beste ut av fritid og forlystelser. Dette er særlig fremtredende hvis du har en partner. Du forsøker så godt du kan å dele deg selv, slik at du kan være sammen med mange. Du liker å ha mange omgangsvenner. Du trives best i harmoniske omgivelser. Er du gift, er det store sjanser for at det varer livet ut.

 

Som et resultat av at Jupiter er retrograde, er du sen med å innføre endringer i livsstilen din, og har vanskelig for å akseptere at grenser sprenges når det gjelder moral. Din moralske overbevisning er forankret i inntrykk du fikk i barndommen.

 

Jupiter er i det èttende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Du føler deg tiltrukket av å rådgi, og å takle andre folks formue og penger. Sannsynligvis vil du også erfare et ekteskap, en forretningspartner eller arv som gir deg muligheter til å oppnå finansiell frihet. Du er sterkt interessert i om det er et liv etter døden, og andre spirituelle saker. Pass deg i å bli for ekspansiv i kjærlighetslivet.

Stikkord:

Søken etter meningen med livet.

 

 

Aspekter

Jupiter er i kvadratur i forhold til Saturn med en Orb på 5 grader.

Aspektet indikerer at du er et menneske som alltid har hatt mange byrder å bære på. Sannsynligvis må du arbeide hardt for alt du får.

 

Jupiter er i trigon i forhold til Uranus med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Intuisjonen kan komme godt til nytte i all handelsvirksomhet. Aspektet indikerer også at du er interessert i selvutvikling.

 

Jupiter er i trigon i forhold til Nordpunkt med en Orb på 3 grader.

Aspektet gir muligheter for positiv vekst. Du r reflektert når det gjelder samfunnet rundt deg.

 

Jupiter er i sekstil i forhold til Sørpunkt med en Orb på 3 grader.

Aspektet indikerer at du har potensiale til å finne og overkomme de begrensningene sør-noden lager for deg.

 

 

 

Ditt horoskops Saturn

Saturn er i Krepsen, 23.22 grader, normal bevegelse.

 

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. Til tider er du for skarpsindig. Du er dyktig og lojal overfor familie og arbeidsgiver. Du må lære deg å kontrollere din selvmedlidenhet og vise ekte følelser. Du beskytter deg selv ved å lage et skall rundt deg. Du er pliktoppfyllende og alle følelser prøves for å se om de holder mål. Du har store kraftreserver og tålmodighet. Ansvar påtar du deg med et smil, selv om det kan være tungt å bære. Følelseslivet ditt blir lett for anstrengt.

 

Saturn er i det Syvende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du har en sterk ansvarsfølelse og binding til andre mennesker. Du er hardtarbeidende og tar ditt ansvar i partnerskapet. Du gifter deg sannsynligvis med en som tenker som deg selv. Er det opp til deg gifter du deg sent i livet.

Stikkord:

Treghet i partnerskap. Konsentrasjon rundt andre. Utprøving av anerkjennelse. Innesluttet.

 

 

Aspekter

Saturn er i trigon i forhold til Målpunkt (MC) med en Orb på 3 grader.

Du vil oppnå suksess med det du gjør - men du må ikke forhaste deg. Suksess tar sin tid og har sin pris. Blant annet hardt arbeid og konsentrasjon.

 

Saturn er i sekstil i forhold til Utgangspunkt (IC) med en Orb på 3 grader.

Du respekterer dine foreldres tradisjoner. Familielivet ditt er stille og kontrollert.

 

Saturn er i sekstil i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 2 grader.

De anstrengelsene du gjør for å dra nytte i dine iboende ressurser (lykkepunkt) lykkes. Dette vil prege ditt liv så lenge du har selvdisiplin og tålmodighet.

 

 

 

Ditt horoskops Uranus

Uranus er i Tvillingene, 17.41 grader, normal bevegelse.

 

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også fororginalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Mange med denne Uranusplasseringen arbeider med propoaganda for politiske partier, reformer og mediepolitikk. De arbeider for at folk skal få en ny forståelse. Ideene dine er orginale, men tankene dine er ofte ukonsentrert. Du har lett for å vakle. Hva er rett, hva er galt?. Du er kvikk, og kommer ofte frem med nye spennende måter å få ting gjort på. Likevel gjør din rastløshet at du ikke holder ut lenge nok til å gjennomføre en ting. Du er intuitiv.

 

Uranus er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Dine romantiske forhold er sterkt fokusert rundt sex. Du er glad i "gambling" og har lett for å la deg lokke - og å lokke andre med på uvanlige saker. Har du barn er disse meget begavet, trøblet - eller begge deler.

Stikkord:

Overraskelsesvirkninger, avvekslinger.

 

 

Aspekter

Uranus er i konjunksjon i forhold til Nordpunkt med en Orb på 3 grader.

Du lever i nået, og er i takt med tiden. Sannsynligvis er du også fullt klar over hva fremtiden vil bringe. Du er ikke redd for hverken forandringer eller fremtiden. Du vet at forandringer er det eneste som er sikkert, og at disse kommer enten du vil det eller ikke. Du trives med forandringene.

 

Uranus er i opposisjon i forhold til Sørpunkt med en Orb på 3 grader.

Til tider kan dette være et vanskelig aspekt. Og det tilsier at du nekter å ta ibruk selvkontroll slik at du kan komme over de vanskelige problemområdene som ligger i din sørlige måneknute. Du liker ikke restriksjoner. Forholdet blir imidlertid da at den sørlige måneknuten kontrollerer deg. Denne holdningen kan gi deg vanskeligheter.

 

 

 

Ditt horoskops Neptun

Neptun er i Vekten, 5.51 grader, retrograd bevegelse.

 

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre. Du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle; du er like gjerne åpen for nye impulser.

 

Som et resultat av at Neptun er retrograde, er du sterkt klar over din intuitive innsikt. Du er alltid villig til å overveie ting om igjen. Basert på din grunnleggende tro på at alt styres av dine innerste følelser.

 

Neptun er i det èttende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Er du gift vil partneren din kunne gi deg uante muligheter for finansiell lykke. Dere vil sannsynligvis begge være opptatt av det okkulte. Dette fører ofte til spirituelle eksperimenter - som kan synliggjøre andre åndelige plan.

Stikkord:

Okkulte anelser. Forutanelse for farer. Tanker om andre verdener. Hypnose.

 

 

Aspekter

Neptun er i sekstil i forhold til Pluto med en Orb på 4 grader.

Generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk.

 

 

 

Ditt horoskops Pluto

Pluto er i Løven, 10.15 grader, normal bevegelse.

 

Stikkordet for Pluto er maktkraft. Pluto er et høyere trinn av Mars, og forteller blant annet om din evne til å være en del av massen, eller heve deg over den. Husposisjonen viser deg hvilke områder du må takle alene. I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene som oppstår grunnet utviklingen av kjernekraften.

 

Pluto er i det Syvende hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning, avskjermet.

Livet ditt virker til tider som det er en sammenhengende omgang med andre - eller din egen partner.

For deg blir mellommenneskelig omgang lett en konflikt ettersom du ønsker å dominere alle forhold - og enhver situasjon.

 

 

 

Ditt horoskops Nordpunkt

Nordpunkt er i Tvillingene, 20.57 grader, normal bevegelse.

 

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Når du skal løse problemer gjør du dette, i motsetning til andre mennesker, på en objektiv måte. Du understreker til en hver tid behovet for å være logisk og ikke følelsesmessig engasjert, og tar alltid utgangspunkt i fakta.

 

Nordpunkt er i det Femte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

è kunne uttrykke seg kreativt vil være et viktig område i livet ditt. Dette vil kunne danne et grunnlag for både økonomisk og personlig vekst.

Også barn vil kunne gi deg personlig vekst. Du vokser sammen med dem. Du elsker å elske.

 

 

 

Ditt horoskops Sørpunkt

Sørpunkt er i Skytten, 20.57 grader, normal bevegelse.

 

Sørpunktet kan også kalles sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. Du bør arbeide med vanene dine, og med hvordan du handler i sin alminnelighet. Du bør la være å se så mye på detaljene og sjekke underliggende fakta før du setter noe i gang.

 

Sørpunkt er i det Ellevte hus, ikke på hus-spiss og derfor av mindre betydning.

Du bør arbeide for å komme deg ut av den sosiale rutine du har lagt opp til - og som omgir deg. Du bør arbeide for å utvide bekjentskapskretsen din. Og holde dette vennskapet vedlike. Gjør du dette samtidig som du deltar i flere gruppeaktiviteter, lager du et bedre grunnlag for vekst.

 

 

 

Ditt horoskops Målpunkt (MC)

Målpunkt (MC) er i Skorpionen, 26.41 grader, normal bevegelse.

 

Ditt ønske om suksess i arbeidslivet er enormt og du er sta nok til å nå det mål du har satt deg. Du setter som regel et mål om gangen, men det målet krever gjerne alt av deg i lengre tid. Du når ditt mål. Du sammenblander ikke dine private og yrkesmessige interesser og ditt privatliv er derfor alltid en kilde til spekulasjoner blant dine kollegaer.

 

Aspekter

Målpunkt (MC) er i opposisjon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Målpunkt (MC) er i trigon i forhold til Vertex med en Orb på 3 grader.

 

 

Ditt horoskops Utgangspunkt (IC)

Utgangspunkt (IC) er i Tyren, 26.41 grader, normal bevegelse.

 

Ditt familieliv er stabilt og godt og din økonomi er god. Privatlivet er godt og hjemmet bærer preg av god mat, musikk og kunst.

 

Aspekter

Utgangspunkt (IC) er i konjunksjon i forhold til Lykkepunkt med en Orb på 0 grader (Eksakt Orb).

Sannsynligvis vil du kunne oppnå stor vekst gjennom familien din. Dette vil kunne gi deg formue og annen eiendom. Er lykkepunktet vanskelig aspektert vil imidlertid familien kunne hindre dine muligheter for vekst. Og du kan oppnå tap på grunn av at du ikke greier å foreta de riktige transaksjonene.

Utgangspunkt (IC) er i sekstil i forhold til Vertex med en Orb på 3 grader.

 

 

Ditt horoskops Lykkepunkt

Lykkepunkt er i Tyren, 26.13 grader, normal bevegelse.

 

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta ibruk dine skjulte ressurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Forutsatt at ditt lykkepunkt ikke er negativt perspektert, vil områder som kunst, skjønnhet og komfort av alle slag være bra for deg.

Denne plasseringen av lykkepunktet indikerer at du vil søke etter alt som er fast og varig. Du bør forsøke å unngå flyktige og overflatiske fornøyelser. Du ønsker å forstå meningen bak alle ting, slik at du kan bruke dette til å bygge opp en fremtid du kan stole på. Gleden i livet ditt er basert på evnen til å opprettholde og utvikle livets fysiske substans.

Bevissthetspunktet ditt er i Skorpionen. Mennesker med lykkepunktet i Tyren vet hvordan de kan forsvare sin manglende tålmodighet grunnet at tingene de ønsker, ikke materialiserer seg øyeblikkelig. Når du møter situasjoner som kommer plutselig og som du ikke har forutsagt, oppfører du deg som en iakttaker. Du identifiserer deg sjeldent med dem. Da mister du lett stabiliteten din.

Tyrens energi representerer sammenheng og selvoppholdelse. Mens Skorpionenergien, når den kommer til uttrykk, kan representere sammenbrudd istedet for forvandling. Du bør lære deg å forstå nødvendigheten av at ting skal brukes sammen, og at ødeleggelse er en del av skapelsesprosessen. ønsker du å være lykkelig må du delta i denne prosessen. Du bør alltid fortsette å skape et virkelig kraftfullt og meningsfylt grunnlag. Du bør betrakte all ødeleggelse som en forvandling. Du liker å slappe av, men du er ikke glad når du gjør det. Du ønsker egentlig heller å arbeide. Det gjør du uansett hvor langsomt det går.

En av de største gleder ved lykkepunktet i Tyren, er evnen til personlig kjærlighet, og å uttrykke dette på et fysisk plan. Men det er stor forskjell på Tyrens og Skorpionens seksualitet. Med lykkepunktet i Tyren, ser man behovet for ikke å adskille seksualitet og kjærlighet. Skulle du gjøre det, ville du oppleve en kunstig adskillelse på Skorpionens lavere plan. Dette er skadelig for Tyrens sanne mål. Tyrens seksualitet er å bygge opp en meningsfull forening basert på varme, oppriktighet og forpliktelse. Typisk for denne plasseringen av lykkepunktet er at du er veldig glad når du vet hvilken vei du befinner deg på.

Lykkepunktet ditt vil alltid arbeide best hvis du lærer deg å la være å blokkere for Skorpionenergien. Skorpionenergien har en tendens til å plukke alt fra hverandre, og forandre ting. Du må lære deg å bevare ting, samtidig som du gir slipp på det. Evnene til å skape, og å holde meningsfulle mønstre vedlike, vil gi deg de store gleder. Lykkepunktet i Tyren har en energi som er fredelig eksistens i pakt med naturens krefter. Sannsynligvis liker du deg veldig godt i naturen.

ønsker du å samarbeide med lykkepunktet ditt, gjør du dette best ved å leve, å la andre ting leve. Bland deg ikke inn i ting og andres liv. Jo eldre du blir, jo lettere vil du sannsynligvis lære å oppgi negativ kamp, og akseptere den skjønne fredfylte og kjærlige eksistens som du alltid har lengtet imot. Dette vil du kunne oppnå fortere ved å la være å gjøre motstand. Overgi deg.

 

Lykkepunkt er i det Fjerde hus, på hus-spiss og derfor av større betydning.

Interesseområdene vil her være: Hjem, hjemlige sysler, faste holdepunkt som f.eks. hus, eiendom, foreldre, slektninger, barndomshjem og pensjonister.

 

 

 

 

 

Ditt horoskops hus-spisser

Hus-spiss #01: 08CAP15 Hus-spiss #02: 18PIS17

Hus-spiss #03: 04TAU05 Hus-spiss #04: 26TAU41

Hus-spiss #05: 11GEM40 Hus-spiss #06: 24GEM21

Hus-spiss #07: 08CAN15 Hus-spiss #08: 18VIR17

Hus-spiss #09: 04SCO05 Hus-spiss #10: 26SCO41

Hus-spiss #11: 11SAG40 Hus-spiss #12: 24SAG21

 

Ditt horoskops hus-spisser og tilhørende stjernetegn

 

 

Din Første hus-spiss er 8 grader Steinbukken.

Du er en reservert person med høy selvdisiplin. Du er velorganisert og temmelig konservativ. Du søker rikdom i materielle ting.

 

Din Andre hus-spiss er 18 grader Fiskene.

Når det gjelder økonomiske forhold er du ansvarsløs. Du gjør ofte skadelige disposisjoner og din "dumhet" kan ofte koste deg dyrt.

Du er opptatt av aktiviteter som kan gjøre deg rik i en fei. Dette fører ofte til spekulasjon. Pass deg - spekulasjon er ikke lurt.

 

Din Tredje hus-spiss er 4 grader Tyren.

Du er et vurderende menneske. Du bruker tid før du tar avgjørelser. Du er sta og holder på meningene dine. Du mener dessuten alltid det du sier. Din sterke konsentrasjonsevne gjør at du har lett for å lære.

Din familie står deg nær. Du er en god nabo.

 

Din Fjerde hus-spiss er 26 grader Tyren.

Du er sikker i pengesaker, og har et stabilt familieliv. Hjemmet ditt er komfortabelt og preget av musikk, kunst og god mat.

 

 

Din Femte hus-spiss er 11 grader Tvillingene.

Du unngår forhold som tilsier at du må engasjere deg emosjonelt. Ditt splittede følelsesliv gjør at du lett kan bli involvert i mange samtidig. Du vil helst ikke ha barn, men mange med dette aspektet får tvillinger om de får barn. Du er ikke interessert i spill.

 

Din Sjette hus-spiss er 24 grader Tvillingene.

Du er en allsidig medarbeider og foretrekker å arbeide i yrker hvor du kan bruke både intellektet og hendene. Rastløsheten din tilsier at du har flere jobber, eller at du påtar deg flere ting på din nåværende arbeidsplass. Folk med dette aspektet har ofte problemer med pusten. Pass på at miljøet rundt deg er riktig.

 

Din Syvende hus-spiss er 8 grader Krepsen.

Gifter du deg - er dette ene og alene for å skape trygghet rundt deg selv og hjemmet ditt. Husposisjonen indikerer også at du vil trives med familien rundt deg. Vennskap, partnerforhold og ekteskap er bygget på emosjoner.

Du søker følelsesmessig trygghet.

 

Din åttende hus-spiss er 18 grader Jomfruen.

Når det gjelder felles økonomi - mellom deg og andre - takler du dette på en praktisk måte. Partneren din hjelper deg med å ta riktige og presise avgjørelser.

 

Din Niende hus-spiss er 4 grader Skorpionen.

All tro er satt sammen av mange dogmer. Når du først bestemmer deg for å tro på noe, går du til kjernen i komplekset. Dette gjelder både religion og filosofi.

Du er alltid på søk etter det endelige. Det som er konstant og ikke kan forandres uansett hvor mange dogmer og tolkninger det er rundt det. Du vet at kjernen er det eneste ekte og det er denne du skal tro på - for den er ekte og den kan du stole på. Du er åpen og gjemmer ikke følelsene dine. Men til tider forhandler du med medlemmer av svigerfamilien.

 

Din Tiende hus-spiss er 26 grader Skorpionen.

Du har et sterkere behov for å lykkes enn andre mennesker. Dette gjør at du som regel står ekstra hardt på for å nå dine mål. Derfor vil du etter all sannsynlighet nå det. Dette gjelder spesielt om du har et konkret mål. Om du ikke har det - vil du lett bli litt famlende før du bestemmer deg.

Privatlivet og interessene dine er som regel noe annet enn jobben. Derfor opplever mange av dine kolleger deg som et lite mysterium.

 

Din Ellevte hus-spiss er 11 grader Skytten.

Du er aktiv i det sosiale liv. Du er godt likt og har lett for å få venner. Du er opptatt av filantropiske eller religiøse organisasjoner.

 

Din Tolvte hus-spiss er 24 grader Skytten.

Denne husposisjonen beskytter deg for dine fiender.

Forsøker de å lage problemer for deg - slår som oftest dette tilbake på dem selv. Som personlighet er du til tider overveldende. Dette kan ødelegge for deg.

 

Din speiderplanet er Uranus

Din evne til å abstrahere verden og abstrahere ethvert problem gjør at du kan beskue det meste med et uvanlig perspektiv. Dette gir deg også et forbindelsesledd til de skjulte krefter og makter, noe som igjen fører til at du får en dypere forståelse for mysteriene i livet. Til tider opplever du at uvanlige ting hender deg. Som regel skjer dette plutselig og uventet. Du har unike metoder til å få ting unna på. Din væremåte gjør at folk oppfatter deg som eksentrisk.

 

 

 

Oppsummering

 

 

Antall stjernetegn

Væren 0 Tyren 0

Tvillingene 2 Krepsen 3

Løven 2 Jomfruen 0

Vekten 2 Skorpionen 1

Skytten 0 Steinbukken 0

Vannmannen 0 Fiskene 0

 

Antall maskuline og feminine tegn

Maskuline tegn 6 Feminine tegn 4

Du er en avbalansert personlighet. Du er fullt ut klar over dine indre behov og du vet hvordan du skal tilfredsstille dem og ta vare på dem selv om du ikke alltid gjør det. Du er tålmodig og snur som regel ubehagelige omstendigheter til det positive. Ofte bruker du lang tid før forandringen er fullbyrdet. Dette gjør deg ingenting, du er som sagt meget tålmodig. Du trives i rampelyset, men det gjør deg ingenting å gå til siden slik at andre kan få oppleve gleden av å stå i sentrum. Også du kan til tider bli deprimert, men du bryr deg ikke særlig om depresjonen siden du vet at du snart vil være tilbake til det positive.

 

 

Planetenes plassering i elementer

Ildtegn 2 Jordtegn 0

Lufttegn 4 Vanntegn 4

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge en ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og lar deg ikke plage av minner fra fortiden eller tenkte farer i fremtiden. Du lever livet ditt i nuet.

 

 

 

Planetenes plassering i kvaliteter

Kardinale tegn 5 Faste tegn 3

Bevegelige tegn 2

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og det å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Til tider kan du presentere en ny ide. En ide som helt og holdent er din egen. Det rare er imidlertid at du ikke blir knyttet til ideen og forandrer mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv. Du takler som regel alle situasjoner like godt.

 

 

Antall planeter i hus

Hus #1 0 Hus #2 0

Hus #3 0 Hus #4 0

Hus #5 2 Hus #6 1

Hus #7 4 Hus #8 2

Hus #9 1 Hus #10 0

Hus #11 0 Hus #12 0

 

Antall planeter i forskjellige hemisfærer

nordlige hus 3 sørlige hus 7

østlige hus 0 vestlige hus 10

Som menneske er du selvmotiverende og du trenger ikke hjelp fra andre for å sette igang et prosjekt. Trenger du diskusjonspartnere mener du at du finner den beste diskusjonspartneren i deg selv. Dette gjør at ideene dine ofte er ukritiske. Impulsiviteten fører ofte til at du begynner på mer enn du kan klare, men denne prisen er du villig til å betale i din jakt etter å bli herre over din egen situasjon og din egen skjebne. Du aksepterer motstand og motgang med glede. Når du får det for vanskelig søker du ut. Du hører ikke alltid på råd du får fra andre, selv om du innser at dette kan få alvorlige konsekvenser for livet ditt. Disse områdene bør du bearbeide og det kan ofte være lurt å lytte mer til andre. Selv om du treffer dine avgjørelser på råd du har fått fra andre er det ikke deres ære. Det er du selv som sette tingene ut i livet.

Også din egen lykke avhenger av å møte behov og ønsker fra andre. Spesielt om behovene og ønskene er uttrykk fra mennesker som du virkelig bryr deg om. Selv om det er viktig for deg at du velger din egen vei, bør du åpne opp for andres innflytelse. Greier du dette vil du oppdage at det plutselig ikke er så viktig om du velger din egen bane. Ditt behov for å bli godkjent i enhver anledning gjør deg sårbar og du vil gjerne oppleve at en del av personene i din nærhet utnytter dette. De ser nemlig en mulighet til å oppnå en fordel gjennom ditt behov for å gjøre dem fornøyd. Erfaring vil lære deg hvordan du skal beskytte deg selv fra slikt misbruk. Du vil oppleve at jo mer samarbeidsvillig du blir gir, vil dette gi deg en belønning gjennom suksess i både personlige og forretningsmessige forhold.

 

Du har et vidt spekter av interesser og er meget energisk i dine studier av interesseområdene. De fleste av dine interesser er vanligvis rettet mot sosiale mål istedet for personlige mål. Til tider er du irriterende reservert når det dreier seg om personlig vennskap. Det er vanskelig for deg å dele dine indre følelser og ditt indre liv med andre. Dette skyldes sannsynligvis at du nesten ikke er klar over dine egne innerste følelser i det hele tatt. Det indre livet er av mindre interesse for deg enn det som skjer i den virkelige verden. Du mener at den virkelige verden er der ting skjer, og det er der du ønsker å være. I de tilfellene der du kan knytte dine interesser til større globale saker, kommer som regel dedikasjonen frem.

Du trives med å arbeide med ting som kan skape store sosiale forandringer. Om ikke på verdensbasis, så i alle fall i din egen lille verden. Du synes forandringer er bra når de tar vare på naturen. Som personlighet har du en sosial oppførsel. Denne arbeider du sterkt for å opprettholde. Du ønsker at andre mennesker skal oppfatte deg som et anstendig menneske. Du har også en indre lengsel etter at andre skal oppdage dine naturlige lederevner. Husk at dersom andre skal oppdage lederevnene, må du ta dem ibruk. Sannsynligvis vil du oppleve at de vil bli oppdaget og belønnet like etter at du har tatt dem i bruk.

 

 

Antall funksjonelle hus

Individuelle hus 3 Relative hus 4

Temporale hus 1 Terminale hus 2

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge en ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og lar deg ikke plage av minner fra fortiden eller tenkte farer i fremtiden. Du lever livet ditt i nuet.

 

 

 

Antall formelle hus

Kadente hus 2 Angulære hus 4

Sukssederende hus 5

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og det å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Til tider kan du presentere en ny ide. En ide som helt og holdent er din egen. Det rare er imidlertid at du ikke blir knyttet til ideen og forandrer mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv. Du takler som regel alle situasjoner like godt.

 

 

Antall aspekter

Konjunksjon 4 Sekstil 9

Trigon 6 Opposisjon 2

Kvadratur 9 Halvsekstil 0

Sesquikvadratur 0 Halvkvadratur 0

Kvinkuns 0 Bikvantil 0

Kvantil 0 Tredesil 0

Desil 0

Du trives godt i mellommenneskelige relasjoner og lar deg lett stimulere av vennskap. Du fortrekker intelligente venner. Du er meget id‚rik. Viser andre deg interesse og lytter til deg, forteller du alt om dine ideer. Du elsker å fortelle andre hva du har pønsket ut.