Mer om horoskopene du kan bestille:

Bli kjent med deg selv og andre
Les mer om forskjellige livshoroskop, partnerhoroskop, årshoroskop mm

Eksempel på livshoroskop
Her er et eksempel på et livshoroskop i litt forkortet form

 

 

 

Ditt horoskops harmonipunkt

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det viser deg hvor du har størst mulighet til å ta i bruk dine skjulte ressurser. Lykkepunktet er et av de mest spennende og mystiske områder innen astrologien.
Det sies også at lykkepunktet er den plass i horoskopet som er uløselig knyttet til karmaloven, som du sår skal du høste, gjelder både i ord, tanker og gjerning.
Kunnskapen om lykkepunktet er hentet fra arabisk astrologitolkning, og er stort sett det eneste arabiske punkt som benyttes av vestlige astrologer. Det forteller deg både om ditt ego - og syntesen av ditt egoideal. Egoet defineres her som måten du tenker om deg selv.
Ego idealet derimot - er en syntese av alle de tanker du har om hvordan du egentlig ville vært - om du hadde tatt sjansen. Ego idealet er drømmen -og lykkepunktet forteller hvordan du får den oppfylt. For å regne ut lykkepunktet må du først finne ut hvor mange grader det er mellom solen og månen i horoskopet ditt. Lykkepunktet ditt finner du like mange grader fra ascendanten. Utregningene gjøres i klokkeretning.

Avhengig av lykkepunktets plassering i de forskjellige halvdeler i horoskopet, får lykkepunktet forskjellig virkning.
Under horisonten oppnår man de største øyeblikk når man ofrer seg for andre, og gir noe uten å kreve. Du sår. Over horisonten vil du motta den største glede fra andre mennesker. Du høster.

Fra Det mystiske biblioteket

Jomfrufødselen
Astrologien forteller deg hvordan det er mulig å bli født av en jomfru

Julens budskap og kroppsdelene
Betlehem er et sted i vårt hjerte

Astrologi og musikk
Om de 7 grunntoner og de 5 halvtoner

Planeter og erkeengler
betydninger og ukedager