Polsk navn for bestefar

Det polske navnet på bestefar er dziadek, brukt når man snakker om bestefaren. Det uttales "jah-deck". Dziadziu, noen ganger stavet dziadzio, brukes når du snakker til bestefaren. Det uttales "jah-goo." Variasjoner inkluderer dziedzko og dziadzi. Noen ganger vil en bestefar bli kalt jaja, men i likhet med bestemorna til baba har begrepet negative assosiasjoner.

Lær om polske navn på bestemor.

Polsk identitet og familiekultur

Polens historie er en historie om nesten konstant krig og økonomisk kamp. Gang på gang kjempet polakkene mot mektige fiender, tapte og ble underlagt, men kom seg igjen for å kjempe igjen. Arven fra disse kampene, sier noen, er en mistillit til utenforstående og en avhengighet av polakker. Familien og kirken ble også tilfluktssteder og steder hvor betydningen av å være polsk kunne defineres og videreføres til fremtidige generasjoner.

Tradisjonelt var familier i Polen tre generasjons saker, med besteforeldre, foreldre og barn som delte en husstand. Vanligvis var dette en patriarkalsk struktur, med voksne sønner som bodde sammen med foreldrene og voksne døtre som flyttet til husmannene til ektemennene sine. Den eldre generasjonen hadde den største autoriteten.

I det 20. århundre førte stressene fra krig, forvridning og en sliter økonomi til at kjernefamilien ble den dominerende modellen. De siste årene har det imidlertid vært en gjenoppblomstring av tregenerasjonsmodellen, med kvinner som jobber utenfor hjemmet og besteforeldregenerasjonen som har gitt viktige bidrag til oppdragelsen av barna.

Historisk har besteforeldre også bidratt til prosessen med å lære barnebarna polsk språk. Omtrent 97% av polakkene snakker polsk, noe som er noe bemerkelsesverdig med tanke på forsøk fra andre land for å undertrykke bruken av den, og også med tanke på mangfoldet av språk som snakkes innenfor Polens grenser og i nabolandene.

Kirken er også en agent for polsk nasjonal identitet. Selv om kirken var målrettet i løpet av dagene av kommunistisk styre, da målet var et ateistisk samfunn, nektet polakkene å gi opp sin religiøse tro og praksis. I dag er rundt 95% av polakkene katolske, og flertallet deltar regelmessig i gudstjenester.

Religiøse overholdelser i Polen blander katolicismen med folkeskikker. Mange religiøse høytider inkluderer folkeelementer. For eksempel kan den polske nissen, Mikolaj eller St. Nicholas dukke opp på en adventstjeneste for å gi gaver til barn. I andre områder av Polen kan gaver bli gitt av Jesusbarnet.

Polske ordtak

Noen vil kanskje si at det polske folks kamp har gitt opphav til en filosofisk holdning, noe som gjenspeiles i et stort antall polske ordtak eller ordtak. Her er noen som kan brukes av en polsk bestefar.

  • "Ve uten barn, ve med barn." Barn er usikre bekvemmeligheter, men visse bryr seg. Barn kan gi deg glede, men de vil sikkert gi deg bekymring.
  • "Skjebnen kaster lykke, men ikke alle fanger den." Skjebnen kaster formue, men ikke alle fanger. For å lykkes må du være klar til å utnytte sjansene dine.
  • "Kråken vil ikke kutte kråkeøyet." Kråka hakker ikke et øye på en annen kråke. Du kan stole på at de som deg ikke stikker deg i ryggen.
  • "Skjegget lager ikke en filosof." Hvis skjegget var alt, kan geiten forkynne. Utseendet til dyd eller kompetanse kan være misvisende.
  • "Bedre ditt eget brød enn en lånt rull." Tørt brød hjemme er bedre enn stekekjøtt i utlandet. Hjemmet er best, selv når det er ydmykt.
  • "Alle geitene hopper på det skrånende treet." Alle geiter hopper på skjeve trær. Hvis du åpner deg for misbruk, vil andre dra nytte av deg.
  • "Han var i Roma og så ikke paven." Han var i Roma og så ikke paven. Han savnet en flott mulighet.
  • "Hva meg i dag, du i morgen." I dag meg; i morgen, du. Ikke le av ulykken til en annen, fordi uflaks kan komme til deg neste.