Olympisk lengdesprang styrer

Lengdehopp var en begivenhet som inngikk i de antikke greske OL, selv om den hadde betydelig forskjellige regler den gangen. Lengdespranget for menn har vært en moderne OL-begivenhet siden 1896, sammen med det stående langhoppet. Den sistnevnte hendelsen ble imidlertid droppet etter OL i 1912. En kvinnes OL-hopphendelse ble lagt til i 1948. Arrangementet kalles noen ganger "bredhoppet".

Utstyr og lengdehopp regler

Sålen på en lang gensersko kan ha en maksimal tykkelse på 13 millimeter. Spikes er tillatt.

Rullebanen må være minst 40 meter lang. Konkurrenter kan plassere så mange som to stedsmarkører på rullebanen. Hopperen lengst peker fremover i kontakt med startbrettet, dvs. tåen til hopperskoen, må være bak forkanten av startbrettet. Selve brettet må være 20 centimeter bredt og plant med bakken. Somersaults er ikke tillatt. Hoppere må lande i sandgropen i landingsområdet, som kan variere i bredden fra 2.75 til 3.0 meter.

Hvordan måler de lengdespranget?

Langhopp måles fra den fremre kanten av startbrettet til inntrykket i landingsgropen nærmest startbrettet laget av en hvilken som helst del av hopperkroppen.

Hvert hopp må fullføres innen ett minutt fra hopperen går på rullebanen. Hopp utført med medvind eller mer enn to meter per sekund teller ikke.

Konkurransen

Tolv konkurrenter kvalifiserer seg til OL-hoppfinalen. Resultatene fra kvalifiseringsrundene overføres ikke til finalen.

Hver finalist tar tre hopp, og deretter får de åtte topphopperne tre forsøk til. Det lengste singelhoppet under finalen vinner. Hvis to hoppere er bundet, tildeles hopperen med lengre nest beste hopp medaljen.

Langhoppets kompleksitet

Sett uformelt står løperen i begynnelsen av rullebanen, akselererer til startbrettet og hopper så langt han eller hun kan.

I virkeligheten er lengdesprang en av de mer tekniske OL-begivenhetene. Det er minst tre forskjellige teknikker for å nærme seg startbrettet, hver med sin arm og kroppsposisjon. Maksimal akselerasjon oppnås med den lengste lovlige oppkjøringen (ved å bruke hele 40 meter av rullebanen). Men jo flere trinn hopperen tar, jo vanskeligere blir det å kalibrere start med den fremre kanten av løperens startfot så nær startkanten som mulig uten fouling.

Alle unntatt de to siste trinnene er normalt like lange. Det nest siste steget er imidlertid lengre og er designet for å senke løperens tyngdepunkt. Den siste skrittet er kortere enn de andre og er designet for å gjøre det motsatte, for å løfte tyngdepunktet til hopperkroppen så høyt som mulig for å begynne å utføre hoppet selv.

Hånd- og armposisjon, så vel som genserens kroppsvinkel den tiden genseren er i luften, er også viktig. Flere forskjellige teknikker brukes for å maksimere hopperenes totale distanse uten å få hopperen til å falle bakover under landingen.