Lær mer om de 4 foranderlige tegnene i astrologi

I astrologi er det fire foranderlige tegn: Tvillingene, også et luftskilt; Jomfruen, et jordskilt; Skytten, et brannskilt; og Fiskene, et vannskilt.

Begrepet "mutable" er en kvalitet som er tildelt et tegn. Det er tre kvaliteter, for eksempel foranderlig, kardinal og fast. Kvalitetene er en av byggesteinene i astrologi og er basert på hvordan hver type kvalitet engasjerer seg med verden.

Muterbare tegn formidler endring og endrer ofte uttrykksmåtene. De blir ofte beskrevet som diplomatiske og hjelper andre gjennom overganger. De kan også oppfattes som inkonsekvente, uforpliktende og upålitelige.

Muterbar definert

Begrepet "mutable" kommer fra den latinske roten mutabilis, som betyr endring, og som forventet er det relatert til de engelske ordene "mutate" og "mutation."

Hvis du er et foranderlig tegn, blir du ansett som en tilpasningsdyktig kameleon, noe som betyr at du kan skifte til mange former og ta forskjellige personas.

Kjennetegn på foranderlige tegn

Hvis du er et foranderlig tegn, er du mest sannsynlig fleksibel, tilpasningsdyktig og kan trives med endring. Din raske foranderlighet lar deg se livet fra mange forskjellige perspektiver. Muterbare tegn har en rastløs natur som kommer av å være sammenbruddet før gjennombruddet. Vanligvis, hvis du er et foranderlig tegn, kan du bringe mennesker og ideer sammen i en innovativ syntese.

Forskjeller basert på element: jord, luft, ild og vann

Hvert av de foranderlige tegnene muterer seg med egenskapene til det spesielle elementet. For eksempel utvikler det foranderlige brannskiltet, Skytten, seg gjennom læring, reiser, søker kunnskap og bruker intuisjon for å hente sannheten fra all denne opplevelsen.

Det foranderlige vanntegnet, Fiskene, utforsker og tilpasser seg andres følelser rundt dem, og tilbyr ofte råd, informasjon eller sympati - hva som helst som er nødvendig.

Det foranderlige luftskiltet Gemini kjører på kretsene med ideer, tar inn og formidler det det samler inn.

Det foranderlige jordtegnet, Jomfruen, endres gjennom rensing av kroppen og ved å være en helbredende kraft for andre.

Krise og kaos

Hvis du er et foranderlig tegn, gjør din tilpasningsevne deg til et godt menneske å ha i en krise. Du er mest sannsynlig i stand til å reise godt i og mellom forskjellige typer mennesker og har en medfødt evne til å utveksle ideer, spesielt hvis det er behov for en beslutning om hva du skal gjøre videre.

Muterbare tegn har raskt utviklende natur, noe som betyr at du kan forstå forandring nært og er komfortabel når du arbeider med kaos.

Å gå seg vill i seg selv

En undergang av foranderlige tegn er at du noen ganger kan oppleve følelsen av flere selv, og noen ganger sliter med å føle deg virkelig og solid i deg selv. Du kan ha en løs følelse av identitet og føle deg som et kalejdoskop, ved den betydningen, alltid i endring. Over tid oppstår en kjernefølelse av selv som er basert på denne foranderligheten. Du kan gjøre denne negative egenskapen til en positiv, ved å bruke din morfabilitet og gjøre den til en transcendent opplevelse.