Lær det grunnleggende om kjønn og hva det vil si å være avvikende

Kjønn refererer til atferdsmessige, kulturelle og psykologiske egenskaper som vanligvis er knyttet til menn og kvinner. Imidlertid er dette synet begrensende siden folk kan være mannlige, kvinnelige, transpersoner, genderqueer, kjønn ikke-binære, kjønn avvikende, eller agender, for eksempel.

Grunnleggende om kjønnsidentifikasjon

Det er forskjellige former for kjønnsidentifikasjon, og mens vi vanligvis identifiserer oss med kjønnet som ble tildelt oss ved fødselen, stopper ikke reisen med å oppdage kjønnet vårt der. Vanligvis blir ens kjønn avslørt over tid gjennom en utforskning av ens kropp, identitet og uttrykk:

  • Kropp: Mange forbinder "mann" med "penis" og "kvinne" med "skjede." Imidlertid unnlater denne binære ideen (basert på ens reproduksjonssystem) å inkludere andre biologiske forhold som egner seg til andre former for kjønn. For eksempel er det forskning som viser hvordan hjernen vår hjelper oss med å definere kjønnsopplevelsen, i tillegg til kulturelle normer som assosiasjonen av maskulinitet og kvinnelighet med spesifikke fysiske egenskaper.
  • Identitet: Å definere vårt eget kjønn er en del av vår kjønnsidentitet, og det å komme til det punktet innebærer internt arbeid. Ofte tror folk at det bare er to kjønn - en gutt og en jente. Imidlertid er det raskt voksende kjønnsidentiteter utenfor de som er gitt oss gjennom tradisjon og fødsel (kjent som cisgender), som transgender (identifiserer som kjønn som ikke samsvarer med kjønnet som er tildelt ved fødselen).
  • Uttrykk: Kjønnsuttrykk er hvordan vi viser oss for verden gjennom klær, hår og stiler. Fordi kjønn er tildelt mange fysiske ting, og til og med aktiviteter, er det mulig å uttrykke deg gjennom forskjellige preferanser på en måte som samsvarer med den du føler du virkelig er. Den vanligste kjønnsforeningen er fargen rosa med jenter og fargen blå for gutter, men i mer moderne tider endrer ting seg.

Hva det vil si å være kjønnskonform

Kjønnsavvik refererer til mennesker som ikke overholder samfunnets regler om påkledning og aktiviteter for mennesker som er basert på deres biologiske kjønn og kjønnsoppdrag. En kjønnsavvikende person kan velge å presentere hverken tydelig mannlig eller tydelig kvinne, men heller som et kjønnsfritt individ. Noen kjønnsavvik er transpersoner, homofile, lesbiske eller bifile. Andre identifiserer seg ikke med noen av disse kategoriene.

Det er også vanlig at folk samsvarer med noen kjønnsmarkører (som hvordan de kler seg), men samsvarer med deres tildelte kjønn på andre (som pronomen de velger å bruke). I en verden som liker å dele ting opp i klare "mannlige" og "kvinnelige" bokser, er mange mennesker kjønnskonformistiske uten å vedta kjønn som ikke samsvarer som en identitet.

Å være kjønn ikke-binært

Noen ganger brukes begrepet kjønn ikke-binært som et paraplyuttrykk som kan omfatte mennesker som er kjønnskjønn, agender og kjønnsfluid eller ikke kjønnsoverensstemmende. Andre ganger er det en egen identitet.

Begrepet kommer fra ideen om at folk flest ser på kjønn som "binært", eller delt i to. Disse divisjonene presenteres vanligvis som mann og kvinne, mann og kvinne, eller for barn, gutt og jente. Den binære inndelingen deler også folks kjønnsuttrykk i maskulin og feminin oppførsel. Vanligvis har personer som identifiserer seg som ikke-binære kjønn kjønnsidentiteter som ikke passer inn i kjønnsbinæren.

Å være kjønnsavvik og transpersoner

Noen mennesker som ikke er i samsvar med kjønn, kan identifisere seg som transpersoner, og andre vil ikke. Transgender er et paraplybegrep for personer hvis kjønnsidentitet og / eller kjønnsuttrykk skiller seg fra det som vanligvis er knyttet til kjønnet de ble tildelt ved fødselen. Transpersoner kan ha kroppene av det ene kjønnet, men en kjønnsidentitet vanligvis knyttet til det andre.

I tillegg anser noen mennesker seg hverken menn eller kvinner. Andre identifiserer seg som både menn og kvinner. Det er også mulig å være ikke-binær og identifisere utenfor de mannlige / kvinnelige divisjonene, men fremdeles kunne identifisere seg med en klar kjønnsidentitet.

Ikke en "enten eller" ting

Til tross for at mange mennesker identifiserer seg i en tydelig mannlig eller kvinnelig inndeling, gjør det ikke mange andre. Å anerkjenne en rekke måter som enkeltpersoner kan oppleve kjønn på kan hjelpe til med å bekrefte folks identitet og er en mer nøyaktig måte å forstå kjønn på. Til slutt kan avvik mellom kjønn være en identitet, eller bare hvordan noen velger å bevege seg gjennom en veldig kjønnet verden.