En forklaring på enkel måler

En enkel måler er en bestemt type måler, gruppering av sterke og svake slag i musikalsk komposisjon som etablerer den grunnleggende rytmen til et bestemt stykke eller del av et musikkstykke. Hver publisert musikksammensetning har sin målesignatur (også kalt tidssignatur) skrevet helt på begynnelsen av stykket, symbolisert som to tall plassert på hverandre og plassert umiddelbart etter nøkkelsymbolet. Tallet på toppen representerer antall slag som vil vises i hvert av tiltakene; tallet nederst rapporterer hvilken type notat som får takten.

I enkel meter kan slagene deles i jevne divisjoner på to. 2/4, 3/4 og 4/4 tidssignaturer er alle eksempler på enkle målere, som alle tidssignaturer med 2, 3 og 4 som toppnummer (for eksempel 2/2, 2/8, 3/2 , 3/8, 4/2 og 4/8). Som en kontrast kan sammensatte målere deles inn i tre toner.

Enkle målereksempler forklart

2 / 4—Den 2/4 meteren er også kjent som enkel duple; tallet 2 på toppen indikerer at hvert mål har to slag; tallet 4 nederst representerer en kvartnote. Dette betyr at det er to kvartnoter i et mål. Det som gjør 2/4 til en enkel meter er at beats (2 kvart notater) hver kan deles i to åttende noter (1 kvart note = 2 åttende noter).

3 / 4—Også kjent som enkel trippel; tallet 3 på toppen tilsvarer tre slag, og tallet 4 nederst representerer en kvart note. Dette betyr at det er tre kvartalsslag i et mål. Så på 3/4 meter kan beats (3 kvart notater) hver deles i to åttende noter.

4 / 4—Også kjent som enkel firdobling; tallet 4 på toppen tilsvarer fire slag, og tallet 4 nederst representerer en kvart note. Dette betyr at det er fire kvartalsslag i et mål. Derfor, i 4/4 meter kan beats (4 quarter notes) hver deles inn i to åttende noter.

Tabellen nedenfor hjelper deg med å forstå den enkle måleren ytterligere:

Enkel måler
Meter Hvor mange slag Merk at mottar rytmen Divisjon av Beats
2 / 2 2 beats halve notater hver halvnote kan deles i 2 kvart notater (= 4 kvart notater)
2 / 4 2 beats kvartalsnotater hver kvartnote kan deles i 2 åttende notater (= 4 åttende notater)
2 / 8 2 beats åttende notater hver åttende tone kan deles i 2 sekstende notater (= 4 sekstende notater)
3 / 2 3 beats halve notater hver halvnote kan deles i 2 kvart notater (= 6 kvart notater)
3 / 4 3 beats kvartalsnotater hver kvartnote kan deles i 2 åttende notater (= 6 åttende notater)
3 / 8 3 beats åttende notater hver åttende tone kan deles i 2 sekstende notater (= 6 sekstende notater)
4 / 2 4 beats halve notater hver halvnote kan deles i 2 kvart notater (= 8 kvart notater)
4 / 4 4 beats kvartalsnotater hver kvartnote kan deles i 2 åttende notater (= 8 åttende notater)
4 / 8 4 beats åttende notater hver åttende tone kan deles i 2 sekstende notater (= 8 sekstende notater)