De forskjellige typer operaer

En opera blir vanligvis referert til som "en scenepresentasjon eller et verk som kombinerer musikk, kostymer og kulisser for å videreformidle en historie. De fleste operaer synges, uten talte linjer." …

Read more

Tabell over nøkkelunderskrifter

En nøkkelsignatur er mønsteret av skarpe, flate eller naturlige symboler plassert sammen på staven i begynnelsen av et musikkstykke, som representerer komponistens sett med instruksjoner om stykkets nøkkel, tonene som …

Read more