Hva er sumprockmusikk?

"Swamp Rock" er en sjanger som ofte misforstås – forvekslet av utenforstående med Cajun R & B-spaserturen med "sumppop" eller, verre, bare regulert til å beskrive sanger om sumpene i …

Read more