Hva er ingrediensene i akrylmaling?

På det mest grunnleggende nivået består akrylmaling av pigment, som gir den farge, og et syntetisk harpiksbindemiddel. Bindemidlet er det som holder pigmentpartiklene sammen i den buttery konsistensen vi forventer …

Read more