Hvorfor kalles spar-esset dødskortet?

Enten du besøker spillbordene i Cleveland, Las Vegas eller andre steder, tenker du sannsynligvis lite på symbolene og historikken som er knyttet til spillkortene i hånden. Likevel er mange av …

Read more