Hvordan forstå trines

"Trine" betyr normalt "tredobbelt" eller "trippel". I astrologi betyr det "å være det gunstige astrologiske aspektet av to himmellegemer med 120 graders mellomrom." På diagrammet er "trine" generelt knyttet til …

Read more