Besteforeldres samværsrett i ohio

Ohio har veldig spesifikke lover om besteforeldres besøk. I 1994-saken "In re Martin" erklærte Ohio høyesterett at "besteforeldre ikke har noen konstitusjonell rett til å assosiere barnebarn." Retten sa videre …

Read more