Pekktype tenningssystemer

Alle biler fram til 1975 eller så brukte et tenningssystem med punkttype. Etter 1975 gikk de fleste biler til elektroniske tenningssystemer. I utgangspunktet var elektroniske tenninger "forbedrede poeng." Prinsippene var …

Read more