Definisjon av leggiero i musikk

Den italienske musikalske betegnelsen leggiero betyr "lett" og kan brukes som: En dynamikk kommando; en indikasjon på å spille lett i piano eller mezzo piano. En tempokommando; å spille mellom …

Read more